Начало » Мисли » Анри Поанкаре

Анри Поанкаре

Жул Анри Поанкаре (фр. Jules Henri Poincaré) (1854-1912)
френски математик, физик и философ

Наука - това е гробище на хипотези.

Науката не се свежда просто до сума от факти, както сградата не е само натрупване на камъни.

Има два способа да се плъзгате лесно в живота: или да вярвате на всичко или във всичко да се съмнявате; едното и другото ви освобождават от необходимостта да мислите.

В математиката няма символи за неясните мисли.

Търсенето на прекрасното ни довежда до същият избор, както и търсенето на полезното.

Ние доказваме чрез логиката, но чрез интуицията откриваме. Да знаеш как да критикуваш е добре, да знаеш как да създаваш е по-добре.

Далеч по-добре е да се предвиди дори без сигурност, отколкото изобщо да не се предвижда.

Ученият не изучава природата, защото е полезно; той я изучава, защото му харесва и го радва, защото е красива.

Ако природата не беше красива, нямаше да си струва да се познае, а ако природата не си струваше да познае, животът нямаше да си струва да се живее.

Хипотезите са това, което ни липсва най-малко.

Мисълта е само проблясък посред дълга нощ. Но именно този блясък е всичко.

Умът използва своя способността си за творчество само когато опитът го принуждава да го направи.

Математиката е изкуството да даваш едно и също име на различни неща.

Математическите открития, малки или големи, никога не се раждат от спонтанно поколение.

Математиците не изучават обекти, а връзките между обектите.

Геометрията не е вярна, тя е изгодна.

Математическите факти, достойни за изучаване, са тези, които по своята аналогия с други факти са в състояние да ни доведат до познанието на физическия закон.

Науката е факти.

Математиците се раждат, не се създават.

В старите времена, когато хората измисляха нова функция, те имаха нещо полезно в ума.

Как е възможна грешка в математиката?

Здравият ум не трябва да е виновен за логична заблуда, но въпреки това има много фини умове, неспособни да следват математически демонстрации.

Трябва ли да добавим, че самите математици не са безпогрешни?

Какво всъщност ни дава усещането за елегантност в решение, в демонстрация?

Абсолютното пространство, тоест белегът, към който би било необходимо да се отнесе земята, за да се знае дали тя наистина се движи, няма обективно съществуване.

Човек би трябвало напълно да е забравил историята на науката, за да не си спомня, че желанието да познава природата е имало най-постоянно и най-щастливо влияние върху развитието на математиката.

Фактите не говорят.

Ако човек разгледа различните проблеми на интегралното смятане, които възникват естествено, когато човек иска да навлезе дълбоко в различните части на физиката, е невъзможно да не бъдем поразени от съществуващите аналогии.

Да измисляш означава да различаваш, да избираш.

Ако знаехме точно законите на природата и положението на Вселената в началния момент, бихме могли да предвидим точно положението на същата Вселена в един успешен момент.

...трактатите по механика не разграничават ясно какво е експеримент, какво е математическо разсъждение, какво е конвенция и какво е хипотеза.

Тъй като не можем да дадем общо определение на енергията, принципът за запазване на енергията означава просто, че има нещо, което остава постоянно.

Геометричният език в края на краищата е само език. Пространството е само дума, в която сме повярвали на нещо.

Той е възприел най-изгодната за вида геометрия или с други думи най-удобната.

Но всичките ми усилия ми послужиха само за да ме запознаят по-добре с трудността, която сама по себе си беше нещо.

Шанс... трябва да е нещо повече от името, което даваме на невежеството си.

Ако искаме да предвидим бъдещето на математиката, нашият правилен курс е да изучаваме историята и настоящото състояние на науката.

Ние също знаем колко жестока е истината често и се чудим дали заблудата не е по-утешителна.

Социологията е науката с най-голям брой методи и най-малко резултати.

Експериментът е единственият източник на истината. Само това може да ни научи на нещо ново; само той може да ни даде сигурност.

Всеки добър математик трябва да бъде и добър шахматист и обратно.

Няма решени проблеми; има само проблеми, които са повече или по-малко решени.

Една геометрия не може да бъде по-вярна от друга; може да бъде само по-удобна.

Цялата математика е приказка за групите.

Геометрията е изкуството на правилното разсъждение от неправилно начертани фигури.

...усещането за математическата красота, за хармонията на числата и формите, за геометричната елегантност. Това е наистина естетическо чувство, което всички математици знаят.

Именно простите хипотези трябва да бъдат най-предпазливи; защото това са тези, които имат най-много шансове да преминат незабелязано.XIX век | XX век | Франция | математици | философи | физици |
Франция математици | Франция философи | Франция физици | Франция XIX век | Франция XX век | математици XIX век | математици XX век | философи XIX век | философи XX век | физици XIX век | физици XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^