Начало » Мисли » Ани Безант

Ани Безант

(Annie Besant) (1847-1933)
английска теософка, оратор и феминистка

Вселената се е родила от акта на любов.

Това, което обичайно в човешкият език се нарича любов, е страст от съприкосновението на две личности, не само средство благодарение на което поколенията идват за земята. Тя също създава живот и в духовният свят. Тя се явява начин за преход от земята към небето, от материалните към духовните неща.

Докато човек не се научи напълно да контролира своите мисли и чувства, той не вижда нищо такова, каквото е това, понеже всички наблюдения са направени през тази среда, която изопачава и разкрасява всичко, като лошо направено стъкло.

Човек и Бог са едно.

Божественото може да се открие само от съсредоточен непоколебим ум, застроен за външния свят.

Мнозинството хора са твърде възприемчиви, но тази възприемчивост е от слабост, а не от съзнателно представяне на себе си за по-възвишени цели.

Волята е сила, от която следва действие, което направление е определено от съзнателният разум, а не от влиянието на външни привлекателни предмети.

Възпитанието на умна се състои не в задръстването му с факти, а в разкриването на неговите скрити способности.

Избирай добре, защото твоят избор е кратък, но вечен.

В движението се корени всичко.

Изучаване, не водещо до практическо използване е безплодно.

Всяка мисъл се корени в усещанията.

Който желае да получи награда увеличената способност да мисли, трябва да я заслужи с напрегната работа.

По-добре е да осъзнаеш своята слабост, от колкото, да останеш слаб, въобразявайки си, че си силен.

Хората остаряват повече от безпокоящите ги мисли, отколкото от работа.

По-добре ежедневно да се упражнявате по пет минути, отколкото по половин час в някои дни и съвсем не в други.

Ние не можем да променим значително другите, но можем силно да променим себе си.

Ние самите се явяваме строители и сами формираме своите умове.

Тези, които мислят неясно, наблюдават лошо.

Цел на философията е на сложи край на страданието.

Колкото повече желаем, толкова повече расте жаждата за щастие, която е и нещастие.

Ценността на знанията се измерва в силата му да очистят и облагородят живота.XIX век | XX век | Англия | феминисти | оратори |
Англия феминисти | Англия оратори | Англия XIX век | Англия XX век | феминисти XIX век | феминисти XX век | оратори XIX век | оратори XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^