Начало » Мисли » Андрей Тарковски

Андрей Тарковски

Андрей Арсениевич Тарковски (рус. Андрей Арсеньевич Тарковский) (1932-1986)
съветски, руски режисьор и сценарист

Аз се отнасям към думите като към шум, който прави човек.

Душата копнее за хармония, а живота е дисхармоничен.

Моят баща, разбира се, е голям руски поет. Той никога не е писал нещо, за да се прослави.

Отвратително. Пари, пари, пари, пари... Нищо от това не е истинско. Нито красотата, нито истината, нито искреността, нищо. Само да се изработят. Това е невъзможно да се гледа... Възможно е всичко, всичко може, ако за "всичко" плащат пари.

Киното, може би е най-нещастното от изкуствата. Ползват го като дъвка, като цигари, като неща, които купуват.

Жертвоприношение е това, което всяко поколение трябва да направи по отношение на децата си: да принесе себе си в жертва.

Съвършено ясно е, че аз не мога да бъда предишният не защото, съм се променил, а понеже на мен ми беше казано: знаейки това, която аз узнах, а трябва да се променя.

Моят дълг на художник е да покажа на зрителя, как аз, именно аз, възприемам живота.

Не е важно, колко съм живял, важно е как съм живял.

Човек трябва да умее да живее в пустота.

Човек не е създаден за щастие. Съществуват неща по-важни от щастието. Търсенето на истината почти винаги се явява болезнено.

Човек, който не се стреми към величие на душата е нищожество.

Можете да спасите всички, като се спасите сами. В духовен смисъл, разбира се. Общите усилия са безплодни.

Вярвам в нашето кино, вярвам в нашето изкуство и не вярвам в никакви кризи, които предполагаемо разтърсват изкуството. По същество изкуството винаги се разклаща, но не от кризи, а от развитие.

Дори доброжелателното настроение е знак за образован човек.

Животът, разбира се, няма смисъл.

... можете да научите всичко, но не можете да се научите да мислите.

Доброто е пасивно. А злото е активно.

Струва ми се, че способността за възприемане на изкуството се дава на човек с раждането и зависи от неговото духовно ниво.

Художникът е длъжен да бъде спокоен.

И все пак, песимизмът има твърде малко общо с изкуството.

Истината не съществува сама по себе си - тя е в метода. Тя е пътят.

...и да имаш съвест е в известен смисъл трагично.

За да бъдеш свободен, просто трябва да бъдеш без да искаш разрешение от никого.

Очевидно нищо не се възприема еднакво и недвусмислено.

Този художник винаги служи на безсмъртие - опитвайки се да обезсмърти света и човека в този свят.

Изкуството е почти религиозно по своята същност, осветено от съзнанието за висок духовен дълг.

Животът се оказа по-богат от фантазията.

...общуването винаги изисква усилия.

Традиционните истини остават истини само тогава, когато се потвърждават от собствен опит.

...както някой казва - да пишете добре, трябва да забравите граматиката.

Всяко от изкуствата живее и се ражда по свои собствени закони.

Времето, което живеем от нас, се установява в опита ни с души, намиращ се във времето.

Времето е условие за съществуването на нашето "Аз".

Поетът е нещо, което е позволено да бъде, но не е позволено да стане.

Когато естетическите предпочитания на писателя и режисьора са различни, компромисът е невъзможен.

Като цяло изкуството е опит да се направи уравнение между безкрайността и образът.

Образът е впечатление на истината, която ни е било позволено да видим със слепите си очи.

Очевидно изкуството не може да ни научи нищо, ако за четири хиляди години човечеството не е научило нищо?!

Волята към творчество определя художника и тази характеристика е включена в определението за талант.

Дилетантът е любопитен човек, който се чувства удоволствие да прави това, което не умее.

Масовият успех на филма днес предполага, че изкуството не принадлежи на изкуството, а на така наречената масова култура.

Заслужава да се отбележи конкретно, че авторското произведение започва с идейният замисъл, с необходимостта да се каже за нещо важно.

Кинообразът по своята същност е наблюдение над явления, които произтичат във времето.

Времето, запечатано в неговите действителни форми и проявления - това е основната идея на киното като изкуство.

Човешката съвест е зависима от времето, и съществува благодарение на него.

Алкохолът само разрушава. Създава протест всичко в това число и против алкохола.

Човек, без да гледа, нито на цинизма, нито материализма, вярва в Безкрайността, в Безсмъртието.

Без надежда няма човек.

Невъзможно е да принудите себе си да поемате тегло, което не може да се вдигнете.

Изтокът беше по-близо до Истината, отколкото западът.

Накратко, всяка катастрофа на цивилизацията означава, че тази цивилизация е грешна.

Струва ми се, че изкуството винаги е била оръжие в борбата на човека срещу материята, като се стреми да абсорбира духа му.

Един истински свободен човек не може да бъде свободен в егоистичния смисъл на думата.

...човек се разглежда, преди всичко, като обществено-полезно животно.

Създадохме цивилизация, която заплашва унищожаването на човечеството.

...никой не решава и не иска да гледа трезво на себе си и да поеме отговорност за собствения си живот, за собствената си душа.

Очевидно никой не вярва, че душата е безсмъртна!

Изкуството символизира смисъла на нашето съществуване.

Всеки човек е склонен да разглежда света, тъй като го вижда и възприема. Но, уви, това е различно!

Трябва да имате собствена хипотеза за собствената си съдба и да я следвате, да не приемате или да се отдадете на обстоятелствата.

Книга, прочетена от хиляди хора, е хиляди различни книги.

Всеки читател чете текста избирателно, съотнасяйки го със законите на собственото си въображение.

Думате не може да бъде празен звук.

Бездуховното изкуство носи в себе си своя собствена трагедия.

...изкуството, преди всичко, не засяга ума на човека, а неговите емоции.

Разбира се, цялото изкуство е изкуствено.

И Чаплин? Това комедия ли е? Не. Това е просто Чаплин и нищо повече, уникално явление, което не може да се повтори.

...войната особено нагледно провокира в хората жестоко антихуманно начало.

Някой, който веднъж измени на принципите си, след това вече не запазва чистотата на отношението си към живота.

Стремежът към абсолют е движеща тенденция за развитието на човечеството.

...шедьоврите са двусмислени и дават основание за различни интерпретации.

Има хора, които не могат да лъжат. Други лъжат с вдъхновение и убеждение. Други пък не знаят как, но не могат да не лъжат. И те лъжат бездарно и безнадеждно.

Понятието за авангард в изкуството е лишен от всякакъв смисъл.

Изкуството не е наука, която да ви позволи да експериментирате.

За човек, развит в естетически и духовен смисъл, няма стереотипни, предполагаеми "обективни" оценки.

...щастието е абстрактно, морално понятие.

Обикновено човек търси подкрепа за своето мнение в контекста на известни му примери и явления.

Някои сравнително обективни възможности за оценка се получават чрез различни интерпретации.

...стойността на едно произведение на изкуството е до голяма степен относително спрямо възприемащият го.

Смисъла на религиозната истина е в надеждата.

Какво са моментите на озарение, ако не мигновено усещана истина?

Художник, който няма вяра е подобен на сляпороден живописец.

Изкуството засяга, на първо място, душата на човека, формирайки неговата духовна структура.

Изкуството не мисли логично, не формулира логиката на поведението, а изразява част от собствения си постулат на вярата.

Науката е емперична, а въображението на мисленето се движи от енергията на откровението.

Самоизразяването без взаимно разбиране е безсмислено.

Аз абсолютно не мога да повярвам, че художникът е в състояние да създаде само заради себеизразяване.

Абсолютното е разбираемо само чрез вяра и творчество.

Идеята за безкрайност е невъзможно да се изрази с думи.

Ужасното винаги е заключено в прекрасното, така както и прекрасното в ужасното.

Безкрайното не може да се материализира, може само да се създаде илюзия за него, ОБРАЗ.

Художникът винаги е слуга, който се опитва да плати за подаръка, който му е даден, като чудо!

Изкуството възниква и се утвърждава там, където има вечно и неугасимо желание за духовност, идеал, който събира хората около изкуството.

...изкуството, подобно на науката, е начин за овладяване на света, инструмент на неговото познание по пътя на човешкото движение към така наречената "абсолютна истина".

...с помощта на човек Създателя разбира сам себе си.

...художникът в творбите си пречупва живота в призмата на личното възприятие и показва в различни перспективи различни страни на реалността.

Поезията е светоглед, специален характер на отношението към реалността.

Раждането и развитието на мисълта са предмет на специални закони.

Истинското изкуство не се интересува, какво впечатление прави в зрителя.

Жертвата е единствената форма на съществуване на личността.

Художникът съществува само, понеже светът е несъвършен.

Истинското уважение към събеседника се основава на увереността, че той не е по-глупав от вас.XX век | Русия | сценаристи | режисьори |
Русия сценаристи | Русия режисьори | Русия XX век | сценаристи XX век | режисьори XX век

Кин-Войло
Киното, може би е най-нещастното от изкуствата. Ползват го като дъвка, като цигари, като неща, което
Коментар #1 от: 04-04-2021, 11:12:06
… така, както се купуват малоценни и малотрайни консумативи. Човек си свършва работата с такова нещо и го захвърля, забравя за него.

Във всички времена е имало известна категория хора, които са имали подобно отношение към всичко, което е дело на човешките творчески пориви. Някои даже са изливали яда си върху такива творения — горяли са книги (на някой площад — за назидание, разпаряли са картини на велики майстори с кухненски нож в изблик на ярост). За мнозина „да се ходи на кино“ е начин да се убие времето. Преди да е имало кино са го убивали с „леки четива“, но напоследък дори да се разтвори и да се прелисти една книга изисква такива неимоверни усилия, че в по-ново време има цели поколения, които така и не осъзнават, че хубавата книга може да ги научи на нещо повече от някое модно списание.

Особено трагично е положението днес, когато книгопечатането се превърна в компютеризирана индустрия, която от тридесетина години насам балансира на ръба на откровената порнография. Така е и в сферата на киноиндустрията.

Има един жанр, който сам по себе си е хубав и плодоносен — „фентази“. Той е призван да внесе романтични нотки в стила на това, което нарекохме „научна фантастика“. Но се получи така, че „лиричните нотки“ послужиха да се придаде на откровената порнография в модерната литература и кино някаква по-благовидна форма.

Бездарие с „човешко лице“!

Внушенията са, че ние вече живеем във век, в който не са нужни никакви усилия, а всичко се постига с магия — бяла или черна — както в романтичните истории от средновековието.

Е, ако това ще бъде продуктът на творческото вдъхновение на съвременните майстори, то няма нищо чудно в това на изкуството да остане да се гледа като на „дъвка и цигари“…
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе