Начало » Мисли » Алвин Тофлър

Алвин Тофлър

(Alvin Toffler) (1928-2016)
американски писател, журналист и футурист

Компютърът представлява по-голяма заплаха за семейството на Втора вълна от всички закони за аборти, движението за гей и лесбийски права и цялата порнография в света.

Тези централно разработени образи, инжектирани в масовото съзнание от медиите, помогнаха за стандартизиране на поведението, необходимо за индустриалната система.

Ценностите са склонни да се променят по-бавно от социалната реалност.

Днес не масите хора получават същата информация, а малки групи от населението обменят създадени от тях образи.

Крайното проявление на желанието за придвижване са жените, пътуващи на автостоп.

Защото става ясно, че желанието ни да разгледаме количествените детайли, извадени от контекста с все по-точно проучване на все повече и повече малки проблеми, води до факта, че научаваме все повече и повече за все по-малко.

Предстоящият шок означава повече от появата на нови машини. Обещава преструктуриране на всички човешки взаимоотношения и роли в офиса.

И изобщо не собствеността върху "средствата за производство" им осигуряваше власт. Причината беше контролът върху "инструментите за интеграция".

Целта на тази книга, следователно, да ни помогне да се справим с бъдещето е да ни помогне да се справим по-ефективно както с личните, така и със социалните промени, като задълбочаваме разбирането си за това как хората реагират на тях. За тази цел е разработена нова обща теория за адаптация.

Шокът от бъдещето не е далечна потенциална опасност, а истинска болест, от която вече страдат все повече хора. Това психобиологично състояние може да бъде описано в медицински и психиатричен план. Това е болест на промяната.

Ресурсите вече не ограничават решенията. Сега решенията създават ресурси.

Да повдигнем най-големите въпроси за нашето бъдеще не е проявление само на интелектуалното любопитство; това е въпрос на оцеляване.

Днес целият свят е бързо изчезваща ситуация.

Неспособността точно и уверено за бъдещето, не може да оправдае мълчанието.

Тревожно е, че огромната част от хората, включително образованите и мъдри от опит, смятат идеята за промяна толкова заплашителна, че се опитват да отрекат съществуването й.

В плашещата сложност на Вселената, дори и в рамките на всяко общество, се появяват почти безкраен брой потоци от промени едновременно.

90% от всички учени, които някога са живели, са все още живи.

...ако технологията се разглежда като страхотен двигател, мощен ускорител, знанието трябва да се счита за неговото гориво.

... основно правило на ново общество: връзката на човек с нещата стават с все по-временен характер.

Производствените разходи зависят от неговата автоматизация, ремонтните дейности до голяма степен остават ръчна работа. От това следва, че често нещо е по-изгодно да се замени, отколкото да се поправи.

Колкото по-скоро се направят промени в обществото, толкова по-временни са потребностите.

Движението се превърна в положителна стойност само по себе си, изявление за свобода, а не просто реакция на околната среда или бягство от нея.

Стабилността води до усещане за общност.

...организацията не е нищо друго освен съвкупност от човешки намерения, очаквания и отговорности.

Автоматизацията не засилва силата на бюрокрацията над цивилизацията, но води до нейното събаряне.

С нарастването на богатството се появи нова готовност за поемане на рискове. Хората са готови да поемат рискове, защото не могат да повярват, че някога ще трябва да гладуват.

Новото знание или разширява, или зачертава старото.

...нарастващата вълна от нови знания ни обрича на още по-тясна специализация и изисква ускорен темп на преразглеждане на вътрешния ни образ на реалността.

Може би в наше време много художници трябва да научат нови техники за създаване на изображения от рекламодатели.

Освен това, мислейки за бъдещето, е по-добре да сбъркате, проявявайки смелост, отколкото предпазливост.

...ако човек е нарцистичен, тогава и неговият клон ще бъде нарцистичен...

...самото научно любопитство е най-мощната движеща сила на нашето общество.

Очевидно умствените способности и творчество не са човешки монопол.

Икономистите са свикнали да мислят праволинейно и им е изключително трудно да си представят алтернативи на комунизма и капитализма.

В бъдеще човек трябва да гледа по-скоро през очите на поет или художник, отколкото на социолог или традиционен философ.

Можем да изберем едно или друго бъдеще. Обаче не ни се отдава да съхраним миналото.

...проблемът е да не се ограничава промяната - невъзможно е да се направи това - а да се управлява.

...съвременната учебна програма е безсмислена реликва от миналото.

Трябва да създадем "фабрики за утопии".

...при свръхиндустриализма демокрацията не се превръща в политически лукс, а в първостепенна необходимост.

Нивото и посоката на еволюция на други видове, самото им оцеляване зависи от решенията, взети от човека.

Неграмотните на 21 век няма да бъдат тези, които не умеят да четат и пишат, а тези, които не могат да се учат, отучват и учат отново.

Ако нямате стратегия, вие сте част от стратегията на някой друг.

Трябва да мислите за големи неща, докато правите малки неща, така че всички малки неща да вървят в правилната посока.

Промяната не е просто необходима за живота - тя е животът.

Чувам и забравям. Виждам и помня. Аз правя и разбирам.

Бъдещето винаги идва твърде бързо и в грешен ред.

Знанието е най-демократичният източник на сила.

Библиотеката е болница за ума.

Никой не знае бъдещето със сигурност. Можем обаче да идентифицираме текущите модели на промяна.

Човекът има ограничена биологична способност за промяна. Когато този капацитет е претоварен, капацитетът е в бъдещ шок.

Технологията се храни сама. Технологията прави възможно повече технологии.

Следващият голям взрив ще бъде, когато генетиката и компютрите се обединят. Говоря за органичен компютър - за биологични вещества, които могат да функционират като полупроводник.

Печалбите, като саламите... се оценяват най-много от онези, които знаят най-малко за това, което влиза в тях.

Повечето мениджъри бяха обучени да бъдат нещото, което най-много презират - бюрократите.

Работя практически всеки буден час.

Една от по-фантастичните възможности е, че човекът ще може да направи биологични въглеродни копия от себе си.XX век | XXI век | САЩ | журналисти | писатели |
САЩ журналисти | САЩ писатели | САЩ XX век | САЩ XXI век | журналисти XX век | журналисти XXI век | писатели XX век | писатели XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе