Начало » Мисли » Александър фон Хумболт

Александър фон Хумболт

Фридрих Вилхелм Хайнрих Александър фон Хумболт (нем. Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt) (1769-1859)
немски учен - енциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и пътешественик, брат на Вилхелм фон Хумболт

Човек е длъжен да желае доброто и великото.

Аз все повече и повече затвърдява мисълта си за това, че нашето щастие зависи повече от това, как посрещаме събитията на нашия живот, от колкото от природата на самите събития.

Всеки е длъжен да има мъжеството да отстоява своите убеждения.

В скръбта, в нещастието се утешават с мечти.

Само там започва науката, където духа овладява материята, където се стреми да подчини масата на опитите на разумното познанието; науката е духът на прилагането и в природата. Работата на духа започва в тази минута, където мисленето, привлечено от вътрешната необходимост, изпитва в себе си материала на сетивното наблюдение.

Човек не може да въздейства на природата, не може да завладява никоя от нейните сили, ако не знае законите на природата, не умее да ги измерва и изчислява. Знанието и изучаването е същността на радостта и право на човечеството; ако те са част от народното богатство и нерядко земните блага, са твърде оскъдно разпределени в природата.XVIII век | XIX век | Германия | физици | енциклопедисти | пътешественици | географи | зоолози |
Германия физици | Германия енциклопедисти | Германия пътешественици | Германия географи | Германия зоолози | Германия XVIII век | Германия XIX век | физици XVIII век | физици XIX век | енциклопедисти XVIII век | енциклопедисти XIX век | пътешественици XVIII век | пътешественици XIX век | географи XVIII век | географи XIX век | зоолози XVIII век | зоолози XIX век

Кин-Войло
Заветната цел
Коментар #1 от: 21-04-2013, 14:14:36
"Човек не може да въздейства на природата, ... ако не знае законите й." Но защо не допуснем, че имаме твърде малка заслуга относно знаенето на законите на Природата, и че ако все пак сме научили това-онова, то е защото Природата сама ни е позволила да се доберем до нейните тайни. Ако Тя беше пожелала да си останем в неведение, сигурно щяхме да изпитаме от собствен опит Нейната Непоколебимост.

Ето защо за разкриването на тайните са потребни две воли - нашата, изпълнена с интелектуално любопитство и Висшата воля, която следва своята заветна цел...
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе