Начало » Мисли » Айра Левин

Айра Левин

(Ira Marvin Levin) (1929-2007)
американски драматург, сценарист и писател

Толкова често става така: мълчанието поражда нещастие, а е нужно само открито и честно да поговорят един с друг.

Много недоразумения, както техните, започват с мълчание, а не с откровен разговор.

Всяко чувство е по-добро и по-здравословно, отколкото отсъствието на чувства.

Разберете, че думите сами по себе си не са "грозни", а оскърбителни са стоящите зад тях действия.

Ти имаш такива кръгове под очите, че и панда би ти завидяла.

Да бъдеш "свободен от" няма нищо общо със свободата въобще.

Нуждата е майка на изобретателноста.

Да контролираш живота и в края на краищата ще достигнеш до това, че да контролираш смърта.

Обичайно способността да чувстваш щастие означава също и способноста да бъдеш нещастен.

Обикновено само лошото става явно.

Той, всъщност, направи инструмент от една част на мозъка за изкореняване на друга, подсъзнателна част от него.

Вие не можете да принудите скорпион. Девата - тя винаги е съгласна. Но скорпионът действа само така, както му харесва.

Но той не може да се промени, ако тя не докаже, че тези промени просто са необходими.

Хляб сега или торта утре?

Това е толкова често: мълчанието поражда нещастие, а е нужно само открито и честно да говорите един с друг.

Много недоразумения, като техните, започват с мълчание, а не с откровен разговор.

Колкото по-стари ставате, толкова ви е по-трудно да се промените. Аз съм единственото дете в семейството, свикнало да се държи както му е угодно, а това е цялата ми беда.

Секс - да! Сексизъм - не!

...нищо няма да се промени само по себе си - необходимо е да се направят промени...

Няма да опитате - няма да получите.

Всеки, който се нуждае от повече от един куфар, е турист, а не пътешественик.

Искреност и чистосърдечие - какво може да бъде по-прекрасно в една жена?

Но той не може да се промени, ако не докаже, че промяната е просто необходима.XX век | XXI век | САЩ | писатели | драматурзи | сценаристи |
САЩ писатели | САЩ драматурзи | САЩ сценаристи | САЩ XX век | САЩ XXI век | писатели XX век | писатели XXI век | драматурзи XX век | драматурзи XXI век | сценаристи XX век | сценаристи XXI век

Кин-Войло
Недоразумения
Коментар #1 от: 12-11-2021, 11:02:55
«Много недоразумения… започват с мълчание, а не с откровен разговор.»

Нещо повече — самото мълчание е вече недоразумение.

……

«Обикновено само лошото става явно.»

Става явно само това, на което сме склонни да вярваме. Но ние, хората, сме устроени по-лесно да вярваме, че едно нещо е лошо, отколкото — че е добро. И затова явни са преди всичко ужасните неща.

……

«Нуждата е майка на изобретателноста.»

…Но това е така само ако имаш мозък в главата си! В противен случай нуждата е майка на посредствеността.

……

«Всеки, който се нуждае от повече от един куфар, е турист, а не пътешественик.»

Онзи пък, който не се нуждае дори и от един куфар, е или милионер, или просяк.

……

«Искреност и чистосърдечие — какво може да бъде по-прекрасно в една жена?»

Но защо мошеническата ловкост и дръзкият цинизъм са онези качества у един мъж, които най-често будят възхищение у тълпата?
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе