Начало » Мисли » Василий Сухомлински

Василий Сухомлински

Василий Александрович Сухомлинский (укр. Василь Олександрович Сухомлинський) (1918-1970)
съветски украински педагог, публицист, писател и поет

Любовта е на първо място отговорност за съдбата на човека, когото обичаш. Да обичаш означава преди всичко да даваш, да даваш на любимо същество силата на душата си, да създаваш щастие на любимо същество.

Оптимизмът, вярата в човек е неизчерпаем източник на творческа енергия, нервна сила и здраве на учител и ученик. Недоброжелателността е опасно заболяване на душата, което засяга както сърцето, така и нервите.

Във всеки учител трябва да блести малка искра на дете и никога да не избледнява.

Само той може да стане истински учител, който никога не забравя, че самият той е бил дете.

Училището се превръща в истински културен център само когато в него царуват 4 култа: култът към Родината, култът към човека, култът към книгите и култът към родния език.

Мисленето започва с изненада.

Истинската любов се ражда само в сърце, което е преживяло притесненията за съдбата на друг човек. Колко важно е децата да имат приятел, който да се грижи.

За човек, който знае как да създаде своето духовно богатство, няма първа, втора любов, а има само любов.

Трудът е преди всичко сфера на емоционалния живот на децата. Дете се стреми да работи, когато трудът му доставя радост.

Да обичаш човечеството е по-лесно, отколкото да правиш добро на родната си майка.

Най-важното и най-трудното нещо за човек е винаги, при всякакви обстоятелства, да остане човек. Бъдете винаги човек.

В семейния живот, запазвайки достойнството си, трябва да можете да се отдавате един на друг...

От времето, когато човек стана мъж, от момента, в който погледна красотата на вечерната зора, той започна да надниква в себе си. Красотата е дълбоко човешка. Това е радостта от нашия живот.

Познанието на човек е повторно познание на самият себе си.

Доброто ще възтържествува, но източникът на триумфа на доброто е в човека, в нас самите.

Няма абстрактна истина. Има само една истина - тази, която дава, носи, прави добро на хората.

Едно от най-ценните качества на възпитателя е човечността, дълбоката любов към децата, любовта, която съчетава сърдечна обич с мъдрата строгост и взискателност на бащата и майката.

Разбрах: за да станеш истински възпитател на децата, трябва да отдадеш сърцето си на тях.

За да даде на ученика искра на знанието, учителят трябва да погълне цяло море от светлина.

Да прочетеш вече четена книга, означава отново да видиш стар приятел. Нека имате още добри стари приятели

...хората с каменни сърца израстват в семейства, в които бащата и майката, независимо от вида на трудовата им дейност, дават всичко на децата и не изискват нищо от тях.

Учител става учител само когато в неговите ръце най-финият образователен инструмент е науката за морала, етиката.

Смисъла на живота е в служенето на хората.

Най-важното, което всеки млад човек трябва да запомни, е да не компенсира ужаса на мисълта с груби чувства, изразени в крещене, огорчение, свирепост.

Струва ми се, че най-трудната сфера на комунистическата трансформация на света е връзката между хората, утвърждаването на истинското човечество в човешкото сърце.

За да живеете в комунизма, трябва да имате ума на създателя. Какво означава творческият ум? Това е светоглед в действие.

Труд и човек, човек и труд - това е майката и бащата на всички истини.

Ако всеки можеше да прави каквото си иска, обществото щеше да се превърне в лудница, а човек би се уплашил да излезе на улицата.

...най-важното социално задължение на всеки гражданин е да даде на Отечеството истински човек.

За съжаление моралните стандарти не винаги съвпадат със законите у нас.

Няма абсолютната свобода и не може да има. В края на краищата човек живее сред хората.

Основата на свободата на съветския човек е хармонията на обществените и личните интереси.

Науката не може да даде нищо в замяна на това, което е дала религията, заблуждавайки човек. Науката казва истината на човека.

Да бъдеш приятел означава преди всичко да възпиташ човек, да утвърдиш човешкото в него.

Можеш да станеш инженер за 5 години, но да се учиш за човек е нужен цял живот.

Без разсъждения, размишления, слушането на лекции се превръща в механичен процес, а студентът - в "живо устройство" за запаметяване.

Да намериш призванието си, да се утвърдиш в него е източник на щастие.

Идеалът е в самия ни живот. Погледнете по-отблизо, погледнете хората, опитайте се да видите не това, което е на повърхността, а дълбоко, вътрешно и ще видите идеала.

Революцията продължава, революцията наближава върха на трансформацията на света - това е смисълът на нашето време...

Идеологията, идеята са велики, свети думи.

Човек без убеждение е парцал, нищожество.

Самосъжалението е състоянието на ума, което наричам без преувеличение неизчерпаемият източник на егоизма.

Истината далеч не винаги е поразителна от пръв поглед. Истината често се крие някъде в дълбините на нещата и явленията.

"Утре" е най-опасният враг на трудолюбието.

Никаква математика, никакви изчислителни машини не могат да измерват загубите ни, понесени поради безразличното отношение към моралното възпитание на младото поколение.

Духовната красота на човека е преди всичко във вярност към благородни, истински, правилни убеждения.

...от робството и безскрупулността до предателството е една стъпка.

Идеалът на човешката красота е и идеалът за морал.

Твърдо съм убеден, че при комунизма всички хора ще бъдат красиви. Не може да бъде иначе, защото вътрешната и външната красота ще разцъфтяват едновременно.

Всеки ден трябва да ви обогатява с интелектуални ценности - това е един от източниците на време, необходими за умствена работа в бъдеще.

Комунизмът е невероятна хармония на естественото и социалното в човека.

Глупаво е да се подчиниш на първото чувство, на първия импулс. Глупаво и цинично е да парадирате с нещо, което би трябвало да бъде дълбоко интимно, тайно, неприкосновено.

Без всеки от нас, Родината може да се справи, но всеки от нас без Родината е нищо.

Дружбата е училище за възпитание на човешките чувства.

Твоето отношение към жената е огледало на твоята душа.

Комунизмът е в самия човек, в неговото щастие. Изграждането на комунизъм означава създаване на щастие за всеки човек, всяко семейство, а това е невъзможно без щастливо общество.

Мъдростта на учителя е да попречи на детето да загуби вяра в себе си, а не да му позволи да загуби достойнството си

Да направиш детето щастливо, преди всичко е да му помогнеш да се учи.

Психическото образование далеч не е същото като придобиването на знания.

Учението е само едно от венчелистчетата на това цвете, което се нарича образование в широкия смисъл на това понятие.

Съдът на хората се оказа неизмеримо по-страшен от затвора.

Всеки, който цени идеята, цени собственото си достойнство.

В образованието на човечеството изключителна роля играят личните взаимоотношения и духовното общуване на хората. По-лесно е да обичаш човечеството е, отколкото да помогнеш на съседа.

Много е трудно да накараш да говориш, по-трудно е да мълчиш, още по-трудно е да накараш да мислиш, но най-трудното е да чувстваш.

Музиката е мощен източник на мисъл. Без музикално образование пълното умствено развитие е невъзможно.

Без разбирането на религията е невъзможен истински атеизъм.

Думите за любов още не са любов.

Без доброта - истинската топлина на сърцето - духовната красота на човек е невъзможна.

Семейството е онази основна среда, в която човек трябва да се научи да прави добро.

Годините на детството са на първо място образованието на сърцето.

Както гимнастиката изправя тялото, така и музиката изправя душата на човек.

Най-висшето лично щастие е да се бориш за нещо по-значимо от личните интереси.

Човекът се издигна над света на всички живи същества преди всичко, защото мъката на другите стана негова лична мъка.

Любовта е най-интимното и неприкосновено чувство. Защитете тайните на любовта.

Безстрашието са очите на човешкото благородство. Безстрашен човек вижда доброто и злото не само с очите си, но и със сърцето си.

Не отвеждайте детето далеч от мрачните страни на човешкия живот.

Всеки момент от работата, наречена образование, е създаване на бъдещето и поглед в бъдещето.

Духовната празнота прави лицето на човек безлично.

Педагогът може да бъде справедлив, ако има достатъчно духовна сила, за да обърне внимание на всяко дете.

Вътрешната красота се отразява във външния вид.

Голямо зло е да унижаваш достойнството на човек, да смяташ себе си за човек, достоен за уважение, и да разглеждаш друг човек като "малка прашинка".

В семейния живот човек трябва да се съобразява с мислите, вярванията, чувствата, стремежите на любимият човек. Запазвайки достойнството си, трябва да можете да отстъпвате един на друг.

Най-висшето лично щастие е да се бориш за нещо по-значително, отколкото личните интереси.

Не отвеждайте детето далеч от мрачните страни на човешкия живот.

Ако хората говорят лошо за твоите деца то значи, те говорят лошо за теб.

Самообразованието не е нещо спомагателно във възпитанието, а негова основа. Никой не може да отгледа човек, ако не се възпитава.

Там, където жените нямат чувство за чест и достойнство, моралното невежество на мъжете процъфтява.

Децата с потиснати чувства обикновено са деца с потиснат интелект и обедняло мислене.

Без шах е невъзможно да си представим пълноценно възпитание на умствените способности и памет. Играта на шах трябва да влезе в живота като един от елементите на умствената култура.

За да възпитате истински мъже, трябва да възпитавате истински жени.

Детето е огледалото на семейството; както слънцето се отразява в капка вода, така и моралната чистота на майката и бащата се отразява на децата.

В брака взаимното образование и самовъзпитанието не спират нито за минута.

Годините на детството са преди всичко възпитание на сърцето.

Творческият процес се характеризира с това, че творецът чрез работата си и резултатите от нея оказва огромно влияние върху близките до него.

Любовта е преди всичко отговорност, а след това удоволствие, радост. Щастието от любовта е голяма отговорност за човек.

Семейството е основната среда, в която човек трябва да се научи да прави добро.

Само този, който уважава другите хора, има право да го уважават.

Отглеждайки детето си, вие възпитавате себе си, утвърждавайки човешкото си достойнство.

Егоизмът е първопричината за ракът на душата.

Основното училище за родителството е връзката между съпруг и съпруга, баща и майка.

Човек е такъв, каквато е представата му за щастие.

Нека вашият ученик да бъде непокорен, своеволен - това е несравнимо по-добре от мълчаливото смирение и липсата на воля.XX век | Украйна | поети | писатели | публицисти |
Украйна поети | Украйна писатели | Украйна публицисти | Украйна XX век | поети XX век | писатели XX век | публицисти XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе