Начало » Потребители » Избрани афоризми от venettiani

Избрани афоризми от venettiani

"I am" е най-краткото изречение в Английският език. Дали "I do" би могло да е най-дългото изречение?- Джордж Карлин

"Не зная" звучи различно в устата на умният и на глупака.- Лешек Кумор

"Никога не пробвайте с два крака колко е дълбока реката."
В.-Мафия мениджър- Никога не пробвайте

"От всички възможни решения избирай най-доброто". Не най-обещаващото, не най-рационалното, не най-прогресивното, и разбира се не най-ефективното, а най-доброто!- Аркадий и Борис Стругацки

"Потребител" - дума, която се използва от компютърните професионалисти вместо думата "идиот".- Дейв Бари

"Това е невъзможно!" - казала Причината. "Това е безразсъдство!" - отбелязал Опитът. "Това е безполезно!" - отрязала Гордостта. "Опитай..." - нашепнала Мечтата.- Ричард Бах

- А вода ? ... - Такава болест още не съм имала.- Рита Леви-Монталчини

- Вярвате ли в Бога? - Аз не вярвам, аз знам.- Карл Густав Юнг

-Казват, че имате лош характер?
-Не, аз просто имам характер!- Ален Делон

-Кое е най-сексуалното в жената? - Отсъствието на вулгарност.- Линда Еванджелиста

... пиещите жени са по-страшни, от мъжете.- Андрей Краско

... Съвременните технологии, разбира се, позволяват на военните и спец службите да събират огромно количество информация за гражданите, но същата технология прави всяка затворена система по-уязвима, което увеличава вероятността от изтичане.- Джулиан Асанж

...в живота има някои неща, за които си струва да се умре, и много повече, заради което си струва да се живее.- Брадли Тревър Грийв

...Във възпитанието се крие великата тайна на усъвършенстване на човешката природа.- Имануел Кант

...когато при пчелите умре царицата, в рояка винаги се намира пчела, способна да заеме нейното място. Мисля, че и при вещиците също има такъв ред.- Роалд Дал

...Най-важното - да носим вкус и любов към науката, в противен случай ние просто сме магарета, натоварени с книжовна мъдрост.- Мишел дьо Монтен

...при днешното обществено и политическо устройство на човечеството сиромахът е навсякъде роб, а робът навсякъде - сиромах.- Христо Ботев

...Разкриването на престъпления - това не е толкова наука, колкото изкуство.- Рекс Стаут

...шоу бизнесът е свят на проби и грешки нерядко за тези грешки хората са готови да те разкъсат. От една страна, индустрията те прави, от друга тя може да те разруши. Ако ти издържиш на това пресиране ти си супер звезда.- Линдзи Лоън

Тал стана световен шампион, без да умее да играе. Сега се научи и повече няма да стане.- Виктор Корчной

Путин иска да управлява като Сталин, а живее като Абрамович.- Гари Каспаров

Candida pax homines, trux decet ira feras - На хората подобава светъл мир, на зверовете - дива стръв.- Латински сентенции - C

Caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) - Нека консулите бдят (републиката да не пострада) (първите думи от формулировката, с която римския сенат давал на консулите диктаторска власт в критични за държавата моменти).- Латински сентенции - C

Cuius regio, eius religio - Чиято е властта, негова е религията.- Латински сентенции - C

Angius in herba (Vergilius) - Змия в тревата (скрита опасност) (Вергилий).- Латински сентенции - A

Aurora Musae (Musis) amica (est) - Аврора е приятелка на музите (утринните часове са най-благоприятни за умствен труд).- Латински сентенции - A

Bonum ad virum cito moritur iracundia (Syrus) - Гневът на добрия човек минава бързо (Сир).- Латински сентенции - B

Desunt inopiae multa, avaritiae omnia (Syrus) - На бедните хора не им достига много, на алчните - всичко (Сир).- Латински сентенции - D

Dignum laude virum Musa vetat mori (Horatius) - На мъжа, достоен за похвала, Музата няма да позволи да умре (литературата увековечава имената на прославените мъже) (Хораций).- Латински сентенции - D

Findere caelum aratro - Да ореш с плуг небето (да правиш нещо невъзможно).- Латински сентенции - F

Hominis mens discendo alitur cogitandoque - Човешкият ум се храни с наука и мислене.- Латински сентенции - H

Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis? (Vergilius) - О, жестока любов, защо измъчваш сърцата на хората? (Вергилий).- Латински сентенции - I

Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesido est - Справедливият закон е опора на свободата, равенството и братството.- Латински сентенции - L

Liberis nihil carius humano generi est - Няма нищо по-скъпо за човешкия род от децата.- Латински сентенции - L

Magna charta libertatum - Великата харта на свободите.- Латински сентенции - M

Malus ipse fies, si malis convixeris - Сам ще станеш лош, ако общуваш с лоши хора.- Латински сентенции - M

Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque (Ovidius) - Даровете, повярвай ми, покоряват и хората, и боговете (Овидий).- Латински сентенции - M

Natura incipit, ars dirigit, usus perficit - Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства.- Латински сентенции - N

Nemo liber est, qui corpori servit (Seneca) - Не е свободен този, който е роб на тялото си (Сенека).- Латински сентенции - N

Nemo propheta in patria sua - Няма пророк в своето отечество.- Латински сентенции - N

Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum (Cicero) - Няма такава безсмислица, която да не се проповядва от някой философ (Цицерон).- Латински сентенции - N

Non omnibus unum est, quod placet: hic spinas colligit, ille rosas - Не всички харесват едно и също нещо: един събира бодли, а друг - рози.- Латински сентенции - N

Non qua itur, sed qua eundum est - Трябва да се върви не по този път, по който вървят всички, а по справедливия.- Латински сентенции - N

Non vivimus, ut edamus, sed edimus, ut vivamus - Не живеем, за да ядем, а ядем, за да живеем.- Латински сентенции - N

Omnes homines natura libertati student - Всеки човек по природа се стреми към свободата.- Латински сентенции - O

Patriae fumus igne alieno luculentior - Димът на родината е по-ярък от огъня на чуждата страна.- Латински сентенции - P

Quos deus (Iuppiter) perdere vult, dementat prius - Когото бог (Юпитер) иска да погуби, най-напред го лишава от разум.- Латински сентенции - Q

Simulans amicum inimicus inimicissimus (Syrus) - Най-опасен е този враг, който се прави на приятел (Сир).- Латински сентенции - S

Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur - Ще дойде време, когато нашите потомци ще се учудват, че не сме знаели толкова очевидни неща.- Латински сентенции - V

Ver hiemem sequitur, sequitur post triste serenum - След зимата идва пролет, след тъгата - радост.- Латински сентенции - V

Стр.:


Обратно горе