Начало » Мисли » Томас Карлайл

Томас Карлайл

(Tomas Carlyle) (1795-1881)
английски философ, историк и публицист

Историята е квинтесенция от сплетни.

Настоящето е сумарно взето минало.

Най-неприятното чувство е чувството на собствено безсилие.

Най-голямата вина е да не съзнаваш своята вина.

Природата не търпи лъжи.

Когато почувстваме гняв в спора, ние вече не спорим за истината, а за себе си.

Писателят е също свещенослужител.

Хората трябва да бъдат скромни.

Добрата книга е най-чистата същност на човешката душа.

Животът кратко, много кратко време между две вечности...

Здравия човек е най-драгоценното произведение на природата.

Богатството на света се състои именно в оригиналните хора.

Без доброта е невъзможна истинска радост.

Икономиката е зловеща наука...

Световната история е биография на великите хора.

Няма между хората по-нравствен закон, от колкото закона за властта и подчинението.

Златния дъжд размива всички граници.

Не вярвам в колективната мъдрост на невежите индивиди.

Господ благославя добрите хора, защото тези хора благославят цялото човечество.

Ако човек не прави всичко, което е по силите му, то той не изпълнява своят дълг.

От всички проявления на човешкото творчество най-удивителното и достойното за внимание - това са книгите.

Глупост и добро храносмилане - незаменими качества за борба с лишенията.

Който не умее да мълчи, докато не настане време да говори и действа, той не е истински човек.

Няма по-печално доказателство за нищожността на човека, отколкото липсата на вяра към великите хора.

В сиянието на нашето слънце винаги има черно петно, и то е сянката на нас самите.

Истинският университет на нашето време е колекция от книги.

Не можете да получите вода от кладенец, който е изсъхнал до дъно.

Във всяка епоха знахара и шарлатана не остава без пари.

Мълчанието е дълбоко като Вечността; разговорите са плитки, като Времето.

Биографията е единствената история.

Благословен е този, който е намерил работата си в живота; не ни е дадено повече.

Величието на великия човек се разпознава в начина, по който се отнася към малките хора.

Във Франция деспотизмът царува дълго време, ограничен до епиграми.

Всеки човек е история, която не прилича на никоя друга.

Цялото величие е безсъзнателно - в противен случай то струва малко или нищо.

Гениалността е преди всичко изключителната способност да носи отговорност за всичко.

Глупостта и доброто храносмилане са незаменими качества за борбата с лишенията.

По своята същност демокрацията е себеотрицание: в крайна сметка тя се стреми към нула.

Дългът е море без дъно.

Ако се съмнявате дали да целунете хубаво момиче, винаги вземайте решение в нейна полза.

Ако ние самите сме роби, тогава за нас не може да има герои.

Ако човек знае мярката, той знае всичко.

Животът на велик човек не е весел танц, а битка и поход, борба с владетелите и цели царства.

От всички нации по света англичаните са най-глупавите в разговорите и най-умните в делата.

За повечето хора истината означава достоверност, нещо, което може да се измери с броя гласове, получени в нейна полза.

Историята на света е биография на велики хора.

Всяка корона на славата е в същото време венец от тръни.

Колко малко знае човек за самият себе си!

Само тези са мъдри, които знаят, че те нищо не знаят.

Всяка реформа, освен моралната е безполезна.

Всяко благородно дело първоначално изглежда невъзможно.

Хората трябва да бъдат по-скромни.

Метафизиката е опит на ума да се издигне над ума.

Мълчанието е по-красноречиво от думите.

Музиката със своята мелодия ни довежда до самия ръб на вечността и ни дава възможност да разберем нейното величие в рамките на няколко минути.

Надеждата е единственото качество на човек, от който не може да бъде лишен.

На лъчезарния ни хоризонт винаги се възприема тъмно петно - и това е нашата собствена сянка.

Доколкото човек побеждава страхът, дотолкова той е човек.

Не бъди роб на думите.

Нова гледна точка винаги е в малцинство.

Във всеки случай опитът изисква голяма такса за научаване, но преподава по-добре от всички учители.

Ние наричаме поезия музикална мисъл.

Правителството е машина: за гладните - събиране на данъци, за ситите - доходи.

Не позволявайте грешките и лъжливите трикове да ви объркат. Нищо не учи толкова много, колкото съзнанието за грешка. Това е едно от основните средства за самообразование.

Речта е сребро, мълчанието - злато.

Един обикновен човек, който е щастлив в брака, е много по-щастлив от гений, който живее сам.

Най-голямата грешка е, когато човек счита себе си за безупречен.

Сантименталните хора са най-безсмислените от смъртните...

Скептицизмът означава не само интелектуално, но и морално съмнение.

Сляп човек може да пътува по света и да не забелязва нищо.

С помощта на цифрите можете да докажете всичко.

Щастливи са хората, които рядко се споменават в историческите произведения.

Този, който не е направил нищо, не знае нищо.

Трите основни компонента на съвременната цивилизация: барут, печат и протестантство.

Трудът е призванието на човека на земята.

На трудностите могат да издържат стотици хора, а на благополучието само единици.

Всеки човек под шапката си има свой театър, където се разгръщат драми, често по-сложни от тези, които са в театрите.

Научете се да четете - може да е много по-трудно, отколкото си представяте.

Добре написаният живот е почти толкова рядък, колкото и добре изживеният.

Човек, надарен с чувство за хумор, вижда обикновения живот, дори и най-неизразителният, в нова - весела и нежна - светлина; за него всичко, което съществува, има обаяние и смисъл.

Човек не може да бъде непоправимо лош, ако се смее поне веднъж от душа.

Човекът се проявява в своите действия, а не в мислите си, колкото и благородни да са тези мисли.

Човекът се усъвършенства с помощта на труда.

Човек живее само с надежда; надеждата всъщност е единствената му собственост.

Какво е знанието? Нищо освен записано преживяване.

Чудото е основа за поклонение.

Не се преструвам, че разбирам вселената - тя е многократно повече от мен...

Човек с ясна цел ще се движи дори по най-трудния път. Човек без никаква цел няма да напредне и по най-гладкия път.

Любовта не може да се нарече пълна глупост на луд, въпреки че имат много общо.

Героизмът е на първо място способността за действие.

Хората правят по-малко, отколкото трябва, освен когато правят всичко възможно.

Станете честен човек и тогава можете да сте сигурни, че е останал един мошеник по-малко в света.

Ако искате да попречите на човек да прави нещо, накарайте го да говори по тази тема: колкото повече хора говорят, толкова по-малко имат склонност да правят.

Никой не знае какво ще прави тълпата, още повече - самата тя.

Насмешката е езикът на дявола.

Най-нещастен от хората е този, за когото в света няма работа.

Съмненията от всякакъв вид могат да бъдат прекратени само чрез действия.

Приятелю, цялата реч и всички слухове са краткотрайни, безумни, неистински.

Какво всъщност е благородството? То е да се мъчиш да страдаш за другите, а не да мързеливо караш другите да страдат за себе си.

Прекрасното изкуство за четене и писане, необходимо за всяко друго обучение, е първият крайъгълен камък на всяка образователна институция.

Имам голяма амбиция да умра от изтощение, а не от скука.

Обичащото сърце е началото на всички знания.

Осъждането е безполезно, освен ако не бъде превърнато в поведение.

Кажете на човек, че е смел, и вие му помогате да стане такъв.

Популярното мнение е най-голямата лъжа в света.

От всичките ви проблеми, големи и малки, най-големите са тези, които изобщо не се случват.

Най-добрият ефект на всяка книга е, че тя вълнува читателя към самостоятелната активност.

Човек обикновено има две причини да направи нещо, добра причина и истинската причина.

В книгите се крие душата на цялото минало време.

Когато дъбът падне, цялата гора отеква с падането му, но сто жълъди са засети в тишина от незабелязаният бриз.

Любовта винаги е началото на знанието, тъй като огънят е от светлина.

Славата не е сигурен тест за заслуги.

Ако времето е ценно, никоя книга, която няма да се подобри при многократно четене, не заслужава да бъде прочетена изобщо.

Битката, която никога не завършва, е битката на вярата срещу неверието.

Във всеки обект има неизчерпаемо значение.

Цялата вселена е само огромен символ на бог.

Издръжливостта е концентрирано търпение.

Човек без цел е като кораб без рул.

Трагедията на живота е не толкова от това, което страдаме, а от това, което ни липсва.

Книгите са тривиалност. Само животът е страхотен.

Ако книгата излиза от сърцето на човека, тя ще намери достъп до сърцата на другите хора.

Блокът от гранит, който е пречка в пътя на слабите, се превръща в стъпка в пътеката на силните.

Богатството на човека е в нещата, които обича и благославя и заради които го обичат и благославят.

Този, който има здраве, има надежда; и който има надежда, има всичко.

Материята сама по себе си, външният материален свят е или нищо, или продукт на човешкото въображение.

Човекът е животно, използващо инструменти. Без инструменти той е нищо, с инструменти е всичко.



XVIII век | XIX век | Англия | публицисти | философи | историци |
Англия публицисти | Англия философи | Англия историци | Англия XVIII век | Англия XIX век | публицисти XVIII век | публицисти XIX век | философи XVIII век | философи XIX век | историци XVIII век | историци XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе