Начало » Древноримски афоризми » Сир - страница 3

Сир - страница 3

Publilius Syrus (Публилий Сир, І в. пр.н.е.)
римски автор на сборник сентенции

Голямо нещастие е да си принуден да мълчиш за това, което искаш да кажеш.

Всяко забавяне е омразно, но то ражда мъдрост.

Ако пренебрегнеш смъртта, ще победиш всички видове страх.

От мнозина трябва да се страхува този, от когото мнозина се страхуват.

Нека щедростта не бъде по-голяма от възможността.

Никой не може да избегне нито смъртта, нито любовта.

Скъперникът винаги има причина да откаже.

Никого не обвинявай и не хвали прибързано.

Който не умее да се подчинява, той не умее да ръководи.

Никой, плашейки се, не е достигнал високо положение.

Пристрастието не обича нищо повече от това, което е забранено.

В прекомерния спор се губи истината.

Виновният моли, а невинният се възмущава.

Живей еднакво и насаме, и пред хората.

Не загива бързо от затрупване този, който се бои от пукнатината.

Не е позорен този белег, който е резултат от мъжество.

Шегите с царете не са безопасни.

Никога не е тясна къщата, която приема много приятели.

Никога не е без дим там, където дълго е имало огън.

Никога опасността не се преодолява без опасност.

Нечистата съвест никога не е безопасна.

О, най-страшна опасност, когато си скрита!

О, дълъг живот за бедняка, а за щастливеца - кратък!

Удобният случай рядко се появява, но лесно се губи.

Всеки порок винаги си намира защита.

Не тялото прави съпружеството здраво, а душевната хармония.

Продължителна победа постига този, който използва човечност.

Повечето хора, когато злословят, чернят с това себе си.

Наказанието не подминава негодника, а само му дава отсрочка.

Преди да обещаеш, помисли да изпълниш обещанието си.

Помага и този, който не иска да навреди, макар и да може.

Изгубването на срам никога не води до добро.

На чувство на срам не можеш да се научиш, то е вродено.

Който отнема на другите чувството за срам, губи своето.

Нищожен е този, който общува спокойни с подлеци.

Който се маскира умело, по-бързо вреди на врага.

Който прощава една вина, помага на много.

Който се страхува от нещастието, по-рядко е нещастен.

Който може да мине без съвет, умее да бъде умен.

От този, който може да пакости, се боят дори ако той отсъства.

Който говори в защита на невинния, е достатъчно красноречив.

Който се хвали сам, бързо става обект на насмешка.

Който се бои от някакво коварство, не става негова жертва.

Помисли над това до какво ще доведат твоите замисли.

Казаното от по-големия се възприема като съвет.

Да вземаш това, което не можеш да дадеш, е грабеж.

Важно е да живееш честно, а не дълго.

Забавянето носи най-голяма полза на гнева.

Победата не обича съперничеството.

Увещавай приятелите си насаме, а ги хвали публично.

Несъгласието на гражданите е удобен случай за враговете.

Най-опасен е този враг, който се прави на приятел.

Един час може да върне това, което много години са взели.

Има надежда за спасение, ако у човека се обажда чувството за срам.

Глупаво е да заповядваш на другите, ако не можеш да ръководиш себе си.

Глупаво е да се страхуваш от това, което не можеш да избегнеш.

Мълчаливостта служи на глупавия човек за мъдрост.

Страхливият нарича себе си внимателен, а скъперникът – пестелив.

Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори.

Където грешат старите, там се учат на лошо младите.

Душевните рани трябва да се лекуват по-усърдно от телесните.

След прибързаното решение следва разкаяние.

Удовлетворението, постигнато с труд, е най-приятно.

Стр.:

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе