Начало » Мисли » Сидни Смит

Сидни Смит

(Sydney Smith) (1771-1845)
английски проповедник, политик, писател и есеист

Илюзиите, както и зъбите се губят с възрастта.

Първо пиша предговора, а книгата чета после, за да запазя безпристрастност.

Неговата сила бяха знанията му, а неговата слабост - неговото всезнание.

Няма по очарователни мебели, от книгите.

Ние не знаем, какво ще бъде утре; нашата цел е да бъдем щастливи днес.

Справедливостта радва, даже когато наказват.

За да бъда безпристрастен, аз никога не чета книга, преди да я рецензирам.

Когато твориш, задрасквай всяка втора дума, стила ти от това действие само ще спечели.

Превъзнасянето на миналото за сметка на настоящето е първият признак на староста.

Всички хвалят остроумните за удоволствието, което то доставя, но рядко уважават за това им качество, тези които са надарени с него.

За да направите света нещо достойно, не трябва да стоите на брега треперейки и мислейки за студената вода и опасностите за плувците. Трябва да скочиш във водата и плуваш като това става.

Бракът е като ножица - половината могат да се движат в противоположни посоки, но те ще изучат всеки, който се опитва да стои между тях.

В основата на всички най-значителни промени лежи компромисът.

От това което вие не знаете, ще се получи грандиозна книга.

Всеки закон, смесен с невежеството и злоба и отдаден на основни страсти, наричаме мъдростта на нашите предци.

Остроумният се хвали за удоволствието, което доставя, но рядко се уважава за качествата, с които е надарен.

Колко жалко, че в Англия няма друго забавление освен греха и религията.

Ако ме смятате за глупак на основание, че съм безгрижен, тогава аз, от своя страна, се задължавам да не ви смятам за умен само защото имате сериозен вид.

С изключение на цифрите, няма нищо по-заблуждаващо от фактите.

За боговете няма по-голямо удоволствие от това да съзерцават борбата на мъдреца с лишенията.

Знанието е сила, а всезнанието е слабост.

Благосклонността е вродена собственост на всяко човешко същество; когато А види Б в беда, съвестта му му казва да се обърне към В за помощ.

Почти всички биха предпочели да ги мразят, отколкото да им се присмиват.

Напълно разчитам на неспособността ви да пазите тайни.

Похвалите са най-добрата диета за нас.

Още нито веднъж не съм срещал човек, който е способен да мисли две минути подред.

Той има проблясъци на мълчание, които правят разговора интересен за него.

В края на живота своето превъзходство усещат само тези, които в началото са страдали от непълноценност.

Тази вечер ще се моля за вас, но не очаквам никакъв специален успех.

Съществуват три пола: мъже, жени и свещеници.XVIII век | XIX век | Англия | писатели | есеисти |
Англия писатели | Англия есеисти | Англия XVIII век | Англия XIX век | писатели XVIII век | писатели XIX век | есеисти XVIII век | есеисти XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе