Начало » Мисли » Самюъл Хънтингтън

Самюъл Хънтингтън

Самюъл Филипс Хънтингтън (Samuel Phillips Huntington) (1927-2008)
американски социолог и политолог

В развитието на свободата на Запад е внесъл неоценим принос за отделянето на църквата от държавата. Бог и кесар, църква и държава, духовна и светска власт - такъв е бил и преобладаващият дуализъм в западната култура. В исляма Бог е кесар; в Китай и Япония кесаря е Бог, в православието кесаря е младши партньор на Бог.

Множеството теории за развитие на цивилизацията се свеждат в една: всички цивилизации в своята еволюция с течение на времето на безпорядък или конфликт, след създаването на единна държава, и накрая, упадък и разпад.

И цивилизацията, и културата се отнасят към образа на живот на народа, и цивилизацията е явно изразяване на културата. И двете понятия включват в себе си ценности, норми, манталитети и закони, на които многочислените поколения в тази култура и придават първостепенно значение.

Империи, царства, политически системи се явяват недълготрайни средства за постигането на целите на повърхността на цивилизацията, и съдбата на всяко общество, обединено лингвистично и духовно, зависи в крайна сметка от оцеляването на определени фундаментални идеи, около които се събират многочислени поколения и които символизират приемствеността в обществото.

Ние знаем кои сме, само след като ни стане известно които не сме.

Необходимо е да започне конструктивен диалог между културите.

Всяка култура е уникална по рода си, и не бива да се създава скала за превъзходство.

Не виждам основание за твърдението, че тази или онази култура е несъвместима с демокрацията.

Нито една мюсюлманска държава, освен Турция, до сега не е могла дълго време да поддържа демокрация.

Процесът на преход, от авторитарност към демокрация, сам по себе си се явява фактор на дестабилизация.

Само руската, японската и етиопската цивилизации са могли да се противопоставят на бясната атака на Запада и да поддържат самодостатъчно независимо съществуване.

Страни, намиращи се в процес на преход от авторитарност към демокрация, по-често встъпват в конфликти, отколкото страни абсолютно демократични или абсолютно авторитарни.

Сега е много по-уместно да се групират страните, основавайки се не на техните политически или икономически системи, не по нивото на икономическо развитие, а изхождайки от културните и цивилизационите критерии.XX век | XXI век | САЩ | социолози |
САЩ социолози | САЩ XX век | САЩ XXI век | социолози XX век | социолози XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе