Начало » Мисли » Рюноске Акутагава

Рюноске Акутагава

(1892-1927)
японски писател, класик на модерната японска литература

Сред хората увлечени по хазартни игри няма песимисти.

Прозата заема място в литературата само благодарение на съдържащата се в нея поезия.

Силният човек не се бои от врагове, затова пък се боят приятелите му.

Да назовеш деспота деспот винаги е било опасно. А в наши дни е също така опасно да назовеш робите роби.

Човешкият живот прилича на кибритена кутия. Да се е отнесеш към нея сериозно е смешно. Да се отнесеш несериозно е опасно.

Безнравственост е другото название на прекомерността.

Ненавистта е един от житейските таланти.

Единственото чувство, общо за всички хора е страхът от смъртта. Видимо, не случайно самоубийството се осъжда като акт на безнравственост.

Справедливостта, подобно на оръжието, може да купи враг или приятел. Човек само трябва да плати парите.

Свободата е подобна на хармония във въздуха. За слабите тя е непоносима.

Думата в литературните произведения трябва да придава красота, по-голяма, от тази, която притежава думата в речника.

Пълното щастие може да се даде като привилегия предоставена само на идиоти. Даже най-непоправимият оптимист не е способен винаги да се усмихва.XIX век | XX век | Япония | писатели |
Япония писатели | Япония XIX век | Япония XX век | писатели XIX век | писатели XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе