Начало » Мисли » Пол Рикьор

Пол Рикьор

(фр. Paul Ricœur) (1913-2005)
френски философ

Понякога четенето е съпроводено с борба.

За нас, говорещите, езика се явява не обект, а посредник; езика - това, благодарение на което, ние изразяваме себе си и нещата.

Стремя се да позная самият себе си, овладявайки смисъла на думите на всички хора.

Появата на говоренето е мистерията на езика.

Изключителната откритост на езика е неговата победа.

Това, което "се разпорежда" от човека, идва при него него, а не излиза от него.

Въпреки че в християнството винаги е имало херменевтичен проблем, днес херменевтичният въпрос ни се струва нов.

Но митът е нещо различно от обяснение на света, историята и съдбата.

Първо, не е маловажно законодателните текстове на Стария Завет да бъдат поставени в устата на Мойсей и в рамките на повествователната рамка на пребиваването в Синай.

Надеждата, доколкото това е надежда за възкресение, е живото противоречие на това, от което произлиза и какво се поставя под знака на кръста и смъртта.

Ако е вярно, че винаги има повече от един начин за конструиране на текст, не е вярно, че всички интерпретации са равни.

Винаги е възможно да се спори с тълкуване, да се изправим срещу тълкувания, да се арбитрира между тях и да се търси споразумение, дори ако това споразумение остава извън нашия обхват.

Митът се изразява от гледна точка на света - тоест на другия свят или на втория свят - разбирането, което човекът има за себе си във връзка с основата и предела на неговото съществуване.

Разказвателната идентичност участва в движението на историята, в диалектиката между ред и безредие.

В космически мащаб животът ни е незначителен, но този кратък период, когато се появяваме в света, е времето, в което възникват всички смислени въпроси.

Обикновеният език носи със себе си смислови условия, които е лесно да се разпознае, като се класифицират контекстите, в които изразът се използва по смислен начин.

Докато Новият Завет служи за дешифриране на Стария, той беше приет като абсолютна норма.

Законът е един аспект на много по-конкретна и обхващаща връзка, отколкото връзката между командването и подчинението, която характеризира императива.

Логиката на валидирането ни позволява да се движим между двете граници на догматизма и скептицизма.

Моралният закон ни заповядва да направим възможно най-висшето добро в един свят като краен обект на цялото ни поведение.

Текстът е ограничено поле от възможни конструкции.

В християнството винаги е имало херменевтичен проблем, защото християнството изхожда от прокламация.

Каква трябва да е природата на света... ако човешките същества са в състояние да въведат промени в него?

Мъдростта намира своя литературен израз в литературата за мъдростта.

Намирам себе си само като се изгубя.

Човекът е това множествено и колективно единство, в което единството на крайната цел и различията на съдбите трябва да се разбират помежду си.

Речникът не съдържа метафори.

Спектакълът е същевременно миражът на себе си в огледалото на нещата.

Трудно е да станеш възрастен.

Ако животът първоначално не е смислен, тогава разбирането като цяло е невъзможно.

Ако искате да промените послушанието на хората, тогава трябва да промените въображението им.

Ние не сме способни да създадем концепция за времето, която е едновременно космологична, биологична, историческа и индивидуална.

Отвъд пустинята на критиката, ние искаме да бъдем призовани отново.XX век | XXI век | Франция | философи |
Франция философи | Франция XX век | Франция XXI век | философи XX век | философи XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе