Начало » Биографии » Питагор - биография

Питагор - биография

Питагор

  Питагор е роден на остров Самос в благородно семейство.Живее както на острова, така и в Египет около 20 години и във Вавилон около 10 години. Числата са основният интерес на Питагор, като той ги приема за основа на цялостното си виждане за света. Така той се насочва към изучаването им.Основател на Питагорейската школа – организация, изградена от тесен кръг хора, с ограничен достъп. Школниците давали обет за мълчание при присъединяване. Тази школа е с огромно значение за бъдещото развитие на науки като астрономията, математиката и други науки през идващите векове. Благодарение на школата са открити ирационалните числа, както и базовата основна част на разделът геометрия.

  Смята се, че по-късното религиозно-мистическо учение Питагореизъм - 1 — 2 век пр.н.е, появило се след изчезването на движението, е спомогнало за възникване на християнството.

  Още един термин, измислен от Питагор, използван в съвремието е терминът `философия` - интерес и копнеж към истината и мъдростта. Идея на Питагор също така е, че музиката и математиката са свързани по свойства и отношения, както и идеята за основните противоположности. Твърди се, че предположението, че Земята е кълбо, е негова. Както и заключението, че Вечерната и Утринната звезда са явления, идващи от една и съща планета.

Мисли на Питагор

Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Херметика
Коментар #2 от: 03-05-2013, 14:44:48
Питагорейската школа е доразвила учението на Трисмегистус (Трижди Всемогъщия) - личност, живяла в най-дълбоката древност, която е считана за митична, защото не са запазени никакви писмени паметници за неговата дейност. Предполага се, че ръкописите му са унищожени окончателно при опожаряването на Александрийската Библиотека. Споменът за Трисмегистус се проявява в гръцката митология, където той е богът Хермес, при римляните - Меркурий, при египтяните - Тот, при йудеите - Енох, сред арабите-езичници - Идрис... Питагорейците, които са вярвали в прераждането на човешкия персоналитет, са считали самия Питагор за реинкарнация на Трисмегистус.

Паралелно с Питагореанството в Египет, сред йудеите (също в Египет) възниква още едно продължение на учението на Трисмегистус: неортодоксалния клон на Талмудизма, известен като Кабала. Има цели еврейски фамилии, посветени традиционно на Кабалата още от древността. Такъв е кланът на Маемонидите. Големият американски математик Норберт Винер, създателят на Теорията за Обратната Връзка, е доказан Маемонид, чийто фамилен клон е живял през средните векове в Свещената Римска Империя. Допуска се, че и Карл Маркс е мавританска издънка на Маемонидите.

Седемте принципа на Трисмегистус са формулирани по следния начин:

1. Както на небето, така и на земята.
(Реалността на Земята е умален модел на действителността в мащабите на Вселената.)

2. Вселената е ментална. (Всичко, което може да се наблюдава в Космическата Реалност е резултат на Тенденцията към Осъзната Целесъобразност.)

3. Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира.
(Това е фундаментална постановка и на "Резонансно-Изоморфния принцип", формулиран - за наша, българска чест - от последователя на Бейнса Дуно, българският учен Кубрат Томов.)

4. Всичко е двойствено, всяко нещо притежава два полюса. Противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен на вибрация.
(Двуполюсността на явленията гарантира енергийно-веществения им баланс - друга фундаментална постановка на "Резонансно-Изоморфния принцип".)

5. Всичко тече навътре и навън, всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо.
(Това твърдение е недвусмислено свидетелство за вездесъщото проявление на "Резонансно-Изоморфния принцип".)

6. Всяка причина има свое следствие и всяко следствие има своя причина.
Случайността не е нищо друго освен името на закона, който не е познат и остава непознат за невежите.
(Когато едно следствие има за причина нещо, което само по себе си е следствие на следствието за което става дума, касае се за ракурсивна причинност, често наричана "порочен кръг". Именно "порочният кръг" е индикация, че нищо не е случайно!)

7. Всяко нещо притежава своя мъж. (Под "мъж" трябва да се разбира факторът, тригериращ у който и да е обект или явление във Вселената акта на "ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА СЕБЕПОДОБИЕТО", т.е. генериране на "следствующото", което ПОВТАРЯ белезите на "причиняющото").
мар4инка
питагор
Коментар #1 от: 04-05-2011, 16:16:36
имал е жена и 2 деца
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе