Вие сте в сайта за мисли, афоризми, латински сентенции, тестове, хумор, биографии и други интересни неща
 Начало » Мисли » Николо Макиавели - Мисли

Николо Макиавели - Мисли

(Niccolo Machiavelli) (1469-1527)
италиански държавник, историк и философ

Има три вида умове: първите проумяват всичко самостоятелно, вторите проумяват мислите на другите, а третите не проумяват нито сами, нито като им се обяснява. Първите са висши, вторите-добри, а третите безполезни.

Никой не би желал да падне само заради надеждата, че ще се намери кой да го вдигне.

Времето не чака, добротата е безсилна, късметът непостоянен, а добротата ненаситна.

Който остава неутрален, бива намразен от онзи, който губи, и презиран от онзи, който печели.

Нищо не е тъй обезсърчително, както да не намираш нов повод за надежда.

От мудност често се пропиляват сгодни случаи, а от прибързаност-силите си.

По-безопасно е да се страхуват от теб, отколкото да те обичат.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото.

Който сам е добър приятел, той има добри приятели.

Най-трудното положение, когато мирът е необходим, а войната неизбежна.

Втора страница Николо Макиавели

Трета страница Николо Макиавели


Коментари
Спряна е възможността за вписване на нови коментари
Кин Войло (един от най-неутралните)
Алтернативно разменяне на ролите
Коментар #1 от: 23-07-2013, 12:25:02
"Който остава неутрален,
бива намразен от онзи, който губи,
и презиран от онзи, който печели."


Предимството на неутралния е, че той винаги си е неутрален, т.е. винаги отбягва глупавите проблеми на своето време. За разлика от него губещите и печелещите алтернативно разменят ролите си, при което поредният печеливш всеки път се излага на омразата на всички останали, а поредният губещ всеки път поема върху себе си презрението на целия свят.

Неутралният често бива квалифициран като асоциален.

За да може, обаче, някой да стане "печеливш", той задължително трябва да се прояви като АНТИ-социален, а това е далеч по-лошо, отколкото да си а-социален. Антисоциалността е активна позиция в живота, която или се възнаграждава с победа, или се наказва с поражение.