Начало » Мисли » Николай Гогол

Николай Гогол

Николай Василиевич Гогол (рус. Николай Васильевич Гоголь) (1809-1852)
руски писател от украински произход

Да бъдеш в мир и с нищо да не показваш своето съществувание - това за мен е ужас.

Младостта е щастлива, защото тя има бъдеще.

Във всяка дума има цяла бездна, всяка дума е необятна...

...Едва ли има по-висше наслаждение от това да се твори.

Красотата е извор на поезията.

Страхът е по-прилепчив и от чумата.

От нищо не се бои толкова човек, колкото от смеха... Човек се бои от смеха, въздържа се от него защото не може да го удържи никаква сила.

Една жена по-скоро би се целунала с дявола, отколкото да нарече друга жена красавица.

Стремете се вие да обичате другите, а не за това дали те ви обичат вас.

Силата на нравственото влияние е по-силна от всяка сила.

Архитектурата също е летопис на света; тя говори тогава, когато са замлъкнали и песните и преданията.

Нищо не може да бъде по-приятно, отколкото да живееш в уединение, наслаждавайки се на зрелищата на природата и да прочете понякога някоя-друга книга...

Колкото и глупави да са думите на глупак, понякога те са достатъчни, за да смутят умният човек.

Мошеникът на мошеник седи и преследва мошеник.

Знам, че има и други от нас, които са готови да се смеят от сърце на изкривения нос на човек и нямат дух да се смеят на кривата душа на човек.

Ех, руски народец! Не обичам да умирам от своята смърт!

Сега, наистина, ако Бог иска някой да накаже, първо ще му отнеме разумът.

Но в някои случаи много ум е по-лошото отколкото съвсем никакъв.

Сега всеки малък козел вече мисли, че е аристократ.

Има хора, които имат страст да пречат на ближните си, понякога без никаква причина.

На кого се смеете - смейте се на себе си!

И кой руснак не обича бързата езда?

...вятърът, по петербургски обичай, духаше на него от всичките четири страни, от всички алеи.

Моят живот е копейка.

Чаят е толкова странен: вони на риба, а не на чай.

Господи боже! Колко необятно е разстоянието между знанието на света и умението да използвате това знание!

Отговорността за мен е свещено дело, закон, а аз онемявам пред закона.

Без носът човек е дявол знае какво: птица не птица, гражданин не граждани, просто го вземете и го изхвърлете през прозореца!

Народът ни е умен: те ще разтълкуват без да си блъскат главите, даже това, което води до задънена улица умниците.

Кръстиха детето и то започна да плаче и направи такава гримаса, сякаш имаше предчувствие, че ще бъде титулярен съветник.

Отечеството е това, което душата ни търси, което е по-сладко за нея. Отечеството ми си ти.

Странно е да се каже: няма човек, който сам по себе си няма никакви грехове.

Не обвинявайте огледалото, ако лицето е изкривено.

...приятният разговор е по-добър от всяко ястие.

- Вестникът може да загуби репутацията си. Ако всички започнат да пишат, че носът му е избягал, тогава ... И те вече ще казват, че се печатат много несъответствия и лъжливи слухове.

Всички казват, че това е рядко явление в света, но се случва.

Трябва да се отнасяте честно с думата. То е най-висшият подарък за човек от Бога.

Полицията е заповядала да хване мъртвия човек на всяка цена, жив или мъртъв.

Но с една странна подредба на нещата, винаги незначителни причини пораждат големи събития, и обратното - великите действия с незначителни последствия.

Няма нищо по-гнусно от всеки отдел, полк, канцелария и, с една дума, всички видове длъжностни съсловия.

...в края на краищата и в малък град можете да се живее щастливо...

Хората, които знаят науката, казват, че вещицата има малка опашка.

Иван Яковлевич, както всеки порядъчен майстор, беше страшен пияница.

О, колкото е отвратителна действителността! Какво има тя против мечтите?

Жалкото нищо не ни завладява толкова, колкото гледката на красотата, докосната от пагубния дъх на покварата.

Мъжете не биха си позволили дори една десета от бунтовете, които биха направили, ако техните жени поне си изпълняваха задълженията.

...няма сила по-силна от вярата...

Но в живота всичко се променя бързо и оживено...

Всички боклуци влизат в главата, защото не работите.

Боже мой, що за живот е нашият! Вечният раздор между мечти и материалност!

...пред добродетелта всичко е прах и суета.

Поканих ви, господа, за да ви информирам за най-неприятната новина: при нас идва ревизор.

В старите дни те обичаха да се хранят добре, обичаха да пият още по-добре, а дори още повече да се забавляват.

Слава не може да даде нищо на някой, който го я е откраднал, но не я е заслужи; тя произвежда постоянно трепет само в достойният за нея.

Днешният ден е ден на велико тържество! В Испания има крал. Той е намерен. Този крал съм аз.

Каквото и да казвате, в края на краищата тялото зависи от душата.

Всъщност в последно време измислиха скуката. Преди никой не скучаеше.

На всеки по света му е известно, че когато Англия пуши цигари, тогава Франция киха.

Какъв е нашият живот? - Долината, където са се заселили скърбите. Какво е светлината? - Тълпа от хора, които не чувстват.

Често чрез смеха, видим за света, сълзите текат невидими за света.

Точно така, ми се струва, че не сме родени за благоразумие. Не вярвам, че някой от нас трябва да бъде благоразумен.

Колко нечовечен е човекът.

Вие не можете да влезете в душата на човека и да разберете всичко, което мисли.

Бедната Катерина! Тя много не знае от това, което знае душата й.

Целият Днепър беше посребрен като вълча козина по средата на нощта.

В кабинета му винаги имаше някаква книга, поставена с отметка на четиринадесетата страница, която той четеше вече две години.

Всички жени са вещици, а тези, които са по-стари, със сигурност са вещици.

Аз съм те създал, аз ще те и убия.

Вярно е, че хората казват истината, че момичетата имат дявол, който подбужда любопитството им.

От благоуханните устни на дамите се устремиха към него много намеци и въпроси.

Той просто не знаеше, къде да се бъде, къде да си дене ръцете, краката и цялата си фигура.

Всичко зависи от това от коя страна ти гледаш на нещата.

Всичко е лъжа, всичко е мечта, всичко е не такова, каквото изглежда.

Който има в себе си талант, той трябва да бъде чист от цялата си душа.

Геният твори смело, бързо.

Човекът е толкова прекрасно създание, че никога не е възможно да изчисли всичките му заслуги внезапно, и колкото повече се взирате в него, толкова повече се появяват нови функции и тяхното описание ще бъде безкрайно.

Накрая, сънищата му станаха живот и от този момент целият му живот се обърна странно: можеше да се каже, че е спеше наяве и бодърстваше в съня си.

Преходът от страх към радост, от грубост към арогантност е доста бърз, като при човек с грубо развити наклонности на душата.

...колко щастливо спят, без да знаят нито хемороиди, нито бълхи, нито твърде силни умствени способности.

Невежеството е нещо, което придобивате в селото, защото след това не можете да го изстържете и с нож.

Всичко има свой ред, място и време!

Установи се странен, безпорядъчен порядък.

Но ако погледнете по-дълбоко, то, разбира се, ще се открият много други неща; но е много опасно да погледнем по-дълбоко в женските сърца.

От човека е невъзможно, а от бога всичко е възможно.

Повярвайте ми, целият трик е в това, да бъдеш хладнокръвен тогава, когато другите се горещят.

Защото високо възвишеното човешкото изкуство, придава благородство и красота на чудните движения на душата.

И очите ти са по-добри отколкото важни дела...

Държавната заплата не е достатъчна дори за чай и захар.

Те умират в писмото, но оживяват в духа.

Кога тези хора няма да бъдат суетни!

Споделянето на мисли, чувства и впечатления с другите е едно от първите блага в света.

Продавачите на книги са такива хора, които без всякаква съвест могат да бъдат окачени на първото дърво.

Където е губернатора, там е и балът, иначе не би имало любов и уважение от страна на дворянството.

Знаете много добре, че поставянето на нов чиновник, за да се ограничи първият в кражбата му, означава да се направят двама крадци вместо един.

Голям кораб, голямо плаване.

Вземи часовник, отвори го и виж какво става там! Не е ли ужасна глупост?

...за човек няма по-голяма мъка, от това да иска да отмъсти и да не може да го направи.

На нас ние е мило всичко това, с което се разделяме.

В природата се намират много неща, които са неясни даже за широкият ум.

Просто е страшно; а защо, и ти самият не знаеш.

Човекът е прост: ако умре, то така ще умре; ако оздравее, то и така ще оздравее.

И със сигурност нямаше какво да се оплаква: по-скоро желязото можеше да хване простуда и кашлица отколкото този прекрасно оформен помещчик

Не, ти не можеш да се откажеш, играта е започнала!

Бъдещето е неизвестно и стои пред човека подобно на есенна мъгла, издигаща се от блатото.

Красотата създава съвършени чудеса.

Страстите, мъките и сътресенията не набръчкваха девственото, свежо лице, но в същото време не го и оживиха.

Господарят няма време да скучае.

Иконите бяха извадени от храма - и храмът вече не е храм; вече се обитава от прилепи и зли духове.

Разумът е несравнимо по-висша способност, но се тя придобива само чрез победа над страстите.

Слушайте споровете, но не се намесвайте в тях.

...глупостта е особен чар в хубавата жена.

Няма нищо по-приятно от това да бъдете задължени за всичко на себе си.

Този господин, очевидно, беше един от онези господа, които биха искали да вмъкнат правителството във всичко, дори в ежедневните си кавги със съпругата му.

Дългът е светиня. Човек е щастлив когато изпълнява дълг. Така повелява дългът, казва той, и вече е спокоен.

Коя мъка не отнема времето? Коя страст ще оцелее в неравната битка с него?

...ковачът започна да разсъждава какви чудеса се случват в света и какви мъдрости носи на човек нечистата сила.

А мъртвите души не са от този свят.

Колко странно, съблазнително, съдържателно и чудесно има в думата: път!

Позволете ми това да не ви позволя.

Аз живея на третият етаж и не се страхувам от наводнения.

Да природата обича търпението: и това е закон, който е даден от самите богове, успокояващ търпеливите.XIX век | Русия | писатели |
Русия писатели | Русия XIX век | писатели XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе