Начало » Мисли » Николай Добролюбов

Николай Добролюбов

(рус. Николай Александрович Добролюбов) (1836-1861)
руски литературен критик и публицист

За загубата на любовта на една жена, трябва да се сърдим само за себе за неумението да се запази тази любов.

Естествения стремеж на човечеството, сведен до най-прост знаменател, може да се изрази в няколко думи: "Така че всичко е наред".

Ние настояваме, че възпитанието трябва да на направи човек нравствен не по привички, а по съзнание и убеждения.

Изкуството да се говори думи за думите винаги е възбуждало велико възхищение в хората, които нищо не правят.

Никой не се държи така грубо с подчинените си, като тези, които действат подло на началниците си.

Народната мъдрост обикновенно се изказва като афоризми.

Неотдава патриотизма се е състояв във възхваляване на всичко добро, което е, в отечеството, сега това е недостатъчно, за да бъдеш патриот. Сега към възхваляването на всичко добра се прибавя неумолимото порицание и преследване на всичко лошо, което все още имаме в нас.

Ако децата не могат да видят на идеала за нравственото съвършенство, тогава, ни най-малко, не можем да приемем, че те са далеч по-морални, отколкото възрастните.

Човекът, който променя отношението си на удовлетворение на първия срещнат, ние признаваме за евтин, подъл, нямащ никакви убеждения.

Смятаме, че представянето на самия случай е най-добрият начин за критика, така че самият читател, въз основа на представените факти, да може да направи своя извод.

Но всичко е нестабилно, краткотрайно и незначително, за което няма основа и подкрепа в човека, в неговия разум и съзнателна решителност.

Една обща, разумна личност отнема от живота това, което му дава, и й дава това, което може; но педанти винаги свалят и парализират живота с мъртви идеали и разсейване.

Изглежда, че дните, когато книжният бизнес се счита за ерес и престъпление, отдавна са минали.

Човек, който мрази друг народ, не обича и собственият си.

По-добре е да бъдеш претърпял корабокрушение, отколкото да затънеш в калта.

По степента на по-голямо или по-малко уважение към работата и способността да се оценява работата според нейната истинска стойност, може да се установи степента на цивилизацията на един народ.

Дори дивите народи обичат свободата и независимостта.

Никъде не се чувстваме нужда от хора и тези хора сами не чувстват, че се нуждаят от нещо.

И в крайна сметка, една и съща грозна мисъл дойде на човек - да се превърне работата на изкуството критика в патологични изследвания на руското общество...

Винаги и сред всички народи литературата е отпечатък на националния живот, израз на социалните нужди.

Не се вълнувайте от нашия прогрес, ние все още стоим на едно място.

Кога ще дойде истинският ден?

Ние изискваме образованието да се стреми да направи човек морален не по навик, а чрез съзнание и убеждение.

Само трудът дава право на наслада в живота.

Колкото по-бързо и по-бързо се изрази впечатлението, толкова по-често се оказва повърхностно и краткотрайно.XIX век | Русия | публицисти | критици |
Русия публицисти | Русия критици | Русия XIX век | публицисти XIX век | критици XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе