Начало » Мисли » Михаил Пришвин

Михаил Пришвин

Михаил Михайлович Пришвин (рус. Михаил Михайлович Пришвин) (1873-1951)
руски съветски писател, прозаик и публицист

Величайшо щастие е не да се считаш за особен, а да бъдеш като всички хора.

Дългият живот при здраво съзнание позволява само да се погледне от страни и да се учуди в промените в самият себе си.

Има задължителен момент в творчеството, когато художникът съди за целият свят по себе си.

Радост и щастие - това са децата на любовта, но самата любов, като сила е търпение и състрадание.

Има чувства, възпламеняващи и затъмняващи разума, и има разум, охлаждащ движението на чувствата.

Животът се състои от две сили, назовани в обща любов; едната сила - това е раждаща любов (родова сила), другата е образуваща любов (сила на личността). На едната страна - раждане, на другата - смърт: раждане и смърт и смърт и безсмъртие.

Как може да възникне идеята за безсмъртие, ако всички хора са смъртни? Безсмъртието не е идея, а самочувствие на живота.

Любовта е непозната страна, и ние всички плаваме натам всеки на свой кораб, и всеки от нас е капитан на своят кораб и го води по собствен път.

Приспособявайки се, хората искат да съхранят себе си и в същото време губят себе си.

Бракът е средство за спасение на себе си от старостта в любовта.

Любовта на земята е единствената достойна за удивление сила.

Моята поезия е акт на приятелство с човекът, и оттук моето поведение: пиша значи обичам.

Началото на любовта е във вниманието, след това в изборите, след това в достиженията, след това любовта без дела е мъртва.

Творчеството е страст, умираща във форма.

Неверието в човекът е нещастие и ракова болест.

Рано или късно всички тайни непременно ще се разкрият. Няма нищо тайно, което да не е станало явно.

Истината означава победа на съвестта на човек.

Истината обича да се заселва в делото: не всяко дело е истина, но истината живее винаги в делата.

Никога не е празно в гората, и ако изглежда празно, то самият си си виновен.

Толкова добре, толкова прекрасно, така че слава тебе господи!

Какво може да бъде по-тихо от падащ сняг!

И цялата неприятност на хората е, че те свикват с всичко и се успокояват.

Има такава тишина, такава яснота в душата.

Всички ние сме така устроени, че виждаме само своето...

Препятствията правят живота.

Наблизо гордите смърчове гледаха надолу към наведената бреза, като хората, родени да командват, гледат подчинените си.

Да, нова пролет никога не е като старата и затова става толкова хубаво да живеем с вълнение, с очакването за нещо ново тази година.

Често съсипваме добро от глупаво съжаление.

Злото винаги ходи на патериците на добродетелта.

Можете да живеете без философия в живота. Но без хумор живеят само глупавите.

В любовта можете да достигнете до всичко, всичко ще бъде простено, но не и навикът...

Ето защо гората се нарича тъмна, защото слънцето гледа в нея, като в прозорец, и не всичко вижда.

Идеалът е движението: мъката и щастието могат еднакво да отворят и затворят пътя.

Любовта е мълчалива и разговаря само в делата.

Има хора, които живеят в движение - спряха и стават безсмислени.

Злото е разпръснатите връзки на прекъсната верига на творчеството.

Тогава си мислите, че всичко в живота винаги трябва да е така: трябва да гладувате, да работите усилено и след това можете да се насладите на нещо.

Няма различни пътища за водата, всички пътища рано или късно, със сигурност ще водят до океана.

Така преди милиони години загубихме крила, които са толкова красиви, колкото тези на чайките, и понеже беше много отдавна, сега ние им се възхищаваме толкова много.

Децата учат възрастните да не се губят в делата и да остават свободни.

Младо куче скочи в гърдите на радостта ми.

Струва си да насочите вниманието и волята си към конкретна цел, тъй като веднага се появяват помощници.

В човек има моменти, когато природата му се явява като огледало на собствения му живот и той вижда себе си не така, както мисли за себе си, а такъв, какъвто е.

Няма нито един добър човек, който не би рискувал в своите заблуди. Но животът е по-голям, по-силен е от нашите заблуди и дали е твърде рано или късно ни отвежда на пътя.

Така целият живот на човек, подобно на водата, продължава в постоянна борба и в него човек придобива специална сила и тази сила побеждава природата.

Но както го разбирам, точно както река е съставена от реки, така и нашето време идваше от различни минали времена.

Човек се различава от животно по това, че не е достатъчно да живее на воля: човек все още се нуждае от истински план.

С добър пример живеят хората. Ползата идва сама по себе си. И ако без пример ще гоните само за добро, нищо полезно няма да излезе.

Като че ли нашите мисли и помисли не изчезват веднага, а остават за дълго време да се въртят, като маховици на празен ход.

Много отдавна започнах да разбирам поезията по такъв начин, че това е лъчът на нашето съвремие, светлината на настоящето, хвърлен върху онова далечно минало.

Всяка пролет и всяка есен човек поетично преживява собственото си раждане и умиране.

...цялото творчество е прикрита среща на един човек с друг.

Защо тогава хората, които говорят за Бога, са невнимателни към събеседниците си, не ги виждат...

Пиша за тези, които усещат поезията на миналите моменти от ежедневието и страдат, че самите те не са в състояние да ги грабнат.

Политиката сега е като религия в старите времена.

Усмивката е единственото нещо, което липсва в Евангелието...

Хитростта е най-ниското качество на ума и най-високото качество на глупостта.

Източните хора обясняват краха на личните усилия като съдба: съдба! сред социалистите съдбата е икономическа необходимост, сред моралистите е дълг, а при художниците - скука.

Робът, търпейки, отлага всичко за бъдещето, а днес господарят открито влиза в борбата за настоящето си. Господарят е властелинът на настоящето, робът - на бъдещето.

Културата е световен килер на миналото на всички народи.

От ранената душа изтича любов. Любовта е кръвта на душата.

Нещастието на цялото ни съществуване е, че живеем отделно от душата си и че се страхуваме от най-малките й движения.

Когато човек обича, той прониква в същността на света...

Любовта към природата, както и към човешката родина, е еднаква навсякъде: тя ще ви завлече в гладна степ, ако сте родени в нея...

Най-голямото щастие е да не се смяташ за особняк, а да бъдеш като всички хора.

Колкото по-проста е душата, толкова по-лесно е да видите в нея началото на всичко.

Законите на природата са законите на възпроизвеждането, а законите на човека са законите на индивида.

Писателството е концентрацията на силата на цялата личност в словото.

Руските царе бяха заети със завоевания, разширявайки границите на руската земя. И не мислеха за самият човек. Руската литература пое това дело: да напомня за човека. И чрез това стана велика литература.

Любовта е историята на личността. Войната е историята на обществото.

...и съжалението и насилието могат еднакво да са продукти на разпадането на любовта.

Слава Богу, не е нужно да ходя на църква: всичко най-добро, което хората в намират църквата е дадено в чудотворна природа.

Срещата с езерото беше щастие, чрез това се върнах към си и разбрах, че езерото е като икона на молитвата.

Безразлични дни се гледат един друг, както в огледалните отражения.

Риба - вода, птица - въздух, звяр - гора, степ, планини. И човек има нужда от родина. А да защитаваме природата означава да защитаваме родината.

Думите на мъдростта, като есенните листа, падат без никакви усилия.

Необходимо е само да изпитате тежка скръб, почти е необходимо да умрете. И тук идва раждането. Неизвестните сили изпращат утеха и голяма радост.

Самият земен живот е любов и убийство, а желанието на човешкото съзнание е да премахне убийството и да остави само любовта.

...колко опасна е философията, когато отидете да наблюдавате практически въпрос.

Тогава разбрах защо стихотворенията, които изглеждаха толкова скучни в гимназията, тук напълно приковаха вниманието. Старецът повярва в това, което пее.

Сега разбирам: пътуването не е живот, не е дело, а любов.

Аскетизмът е училището на човешката личност в посока намаляване на нейните сетивни желания в полза на тези, които не са материално ограничени.

Без чувство на съвременност художникът ще остане непризнат.

Един безсилен човек не може да каже нищо за истината. Истината се доближава до човек с чувство на сила и е в момента на решението да се бори: борете се за истината, застанете за истината.

Страхувай се да мислиш без участие на сърцето.

В изкуството думите са ученици помежду си, но всеки върви по свой собствен път.

В природата ни е скъпо, че животът в смисъл на безсмъртие побеждава смъртта...

Всичко се срива, всичко пада, но нищо не умира и дори да умре, веднага преминава в друго.

Най-високият морал е жертвата на личността в полза на колектива. Най-високата безнравственост е, когато колектива жертва личността в полза на себе си.

Хигиената на любовта е никога да не гледаш приятел отстрани и никога да не го съдим за него заедно с някой друг.

За други природата е дърва за огрев, въглища, руда или лятна резиденция или просто пейзаж. За мен природата е среда, от която като цветя са израснали всички наши човешки таланти.

Дългият живот със здрав ум ви позволява да гледате на себе си отстрани и да се чудите на промените в себе си.

Има чувства, които изпълват и помрачават ума, и има ум, който охлажда движението на чувствата.

Животът е борба за безсмъртие...

Индивидуализмът е подчертана слабост.

Как може да възникне идеята за безсмъртието, ако всички хора са смъртни? Безсмъртието не е идея, а благополучието на живота.

Истинската любов е морално творчество.

Както материята и енергията най-накрая се свеждат до един-единствен източник - живот, така всички видове таланти се свеждат до един-единствен източник на творческо внимание.

Красотата не гледа на доброто, но хората от нея стават по-добри.

Лицемерие - е да измерване действията не пред съвестта на някого, а пред лицето на другите.

Да обичаш врага означава да се бориш със злата мания, да се бориш за човек, пленен от злото.

Да обичаш означава да се бориш за любимият човек.

Любовта на земята е единствената изненадваща сила.

Може би не само културата, но и човешкото съзнание се корени в прехода на пасивно страдание към активно.

Може ли да има красота в истината? Едва ли, но ако истината намери живота в красотата, то от това произлиза голямо изкуство.

Мислите също се раждат, като живи деца, и те също се отглеждат дълго време, преди да бъдат освободени.

Не цялата сила е необходима за истината, но цялата истина се заявява със сила.

Не търсете помощ от хората в това, което можете да направите на себе си и не се оплаквайте от друг, ако се съмнявате в себе си: не е ли моя вината, ако пропусна нещо?

Щастието не може да бъде поставено като цел: личното щастие е невъзможно на земята като цел. Щастието се дава напълно безплатно на тези, които си поставят цел и я постигнат след много работа.

Моралът е съотношението между силата на ума и силата на чувството. Колкото по-силно е чувството и по-близо до него е умът, толкова по-голям е човекът в човешкото си дело.

Обществото се държи по видове и се движи от характери.

Да откриеш нова държава и да я направиш своя или да намериш момиче и да го направиш жена е душата на юношата: недокоснато момиче и неоткрита страна.

Да защитаваме природата означава да защитаваме родината.

Първото условие за сближаването е искреността.

Изпитвайки любов, човек преживява цялата история на културата на човечеството, като се започне от каменната ера и завърши с възможностите, заложени в неговата личност.

Да понасяш страдание, само да страдаш, е може би дори сладко. Но да страдаш активно, да действаш, да взимаш власт в борбата със злото - това е истинско.

Трябва да се пази истината - трябва да се търси истината.

Природата ни се появи като родина, а родината се превърна в отечество.

Радостта и щастието са деца на любовта, но самата любов като сила е търпение и съжаление.

Един разговор разкрива неговата първичност и вниманието ражда приятели. Затова разговорът е сребърен, а мълчанието - злато.

Най-трудното нещо в изкуството на думите е да станеш съдия на самият себе си.

Най-вероятно има два вида хора: за гениално безсмъртие в един миг, и за обикновените - по дължина на живота.

Трудовият процес, ако той е свободен, завършва с творчество.

Умението да понесеш старостта си е велико геройство.

Човек трябва да чуе тона на времето и да следва своя път.

Художникът трябва да чувства вечността и в същото време да бъде съвременен.

Мисля, че щом искам, уверен, че природата ще ме поправи и ще ми покаже как да мисля...

Дърветата толкова жалко стенаха.

Имам приятел, обичам - това означава, че съществувам.XIX век | XX век | Русия | прозаици | писатели | публицисти |
Русия прозаици | Русия писатели | Русия публицисти | Русия XIX век | Русия XX век | прозаици XIX век | прозаици XX век | писатели XIX век | писатели XX век | публицисти XIX век | публицисти XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе