Начало » Мисли » Майкъл Крайтън

Майкъл Крайтън

(John Michael Crichton) (1942-2008)
американски писател, сценарист, режисьор и продуцент

Всички големи промени са с нещо подобни на смъртта. Докато не се случат, е невъзможно да узнаете, какво ще бъде после.

Даже в абстрактното научно откритие има акт на агресия, подобна на взлом. Откритието винаги е насилие над природата. Винаги!

Животът е нескончаема последователност от случайности, всяка от които може да повлияе на следващите съвършено неочаквано, непредсказуемо, а понякога и пагубно.

Знаете ли, в какво е порочна съвременната наука? Тя прилича на огромно богатство, което са дали като наследство на някой тъп некадърник.

Между развлеченията и реалноста няма нищо общо. Развлечението в някакъв смисъл е пълна противоположност на реалноста.

На математиката е нужно все повече и повече мъжество, за да приемем резултатите от нейната употреба.

Ние съществуваме на планетата за един кратък миг, и даже утре всички да изчезнем планетата няма да забележи.

Науката може да обясни, как да построите ядрен реактор, но няма и да ви подскаже, защо е нужно да се строи.

Няма безпристрастни наблюдатели. Всеки има свой, небезкористен интерес.

От гледна точка на деловият човек, да помагаш на хората е много рисковано.

При богатите хора възниква един и същ проблем - те влагат парите си в науката, но не знаят това, на което тази област от науката е способна.

Какво може да бъде по-скучно от модата? Това може да е само професионалният спорт.

Изследванията са единственото, което интересува учените. Те не са способни нещо да създадат. Те не произвеждат нищо ново. Те само изследват, и това е всичко.

Винаги ме е интересувало, защо жените говорят помежду си най-интимни детайли от семейният живот, докато мъжете предпочитат да мълчат за това.

Винаги всичко става съвсем не така, както ти го очакваш.

Със знанията по психология има един проблем - невъзможно е да ги приложите върху самите себе си.

Ето я съвременната журналистика: не позволявайте на фактите да ви пречат.

Винаги се чудеше как хората могат да губят време за празно бърборене. Вероятно те просто искат да избягат от реалността.

В миналото академичните теоретици третираха бизнеса със снобизъм. Те смятаха, че печеленето на пари е занятие, която не е достойно за интелектуалци, а подходящо само за търгаши.

...страховете на обикновените хора са толкова силни, колкото и глупави.

Всичко винаги не е това, което изглежда.

Светът става все повече електронно-цифров...

Но за да окаляш доброто име на човек, не е необходимо да казваш истината. Необходимо е само някой да вярва, че това е вярно.

Практически всеки вид могъщество изисква значителни жертви от този, които жадува могъщество.

Теорията е ценна само ако е възможно да се предвидят бъдещи резултати. Но в историята събиране на информация за човешките постъпки, а никоя теория не може да предскаже човешки постъпки.

...ядосани и обидени хора вярват, че имат право на това, на което нямат право.

Това е неприятната страна на комуникацията - всеки може да чуе думите ви.

Красивите млади жени често се наричат вещици.

Неизменното правило е, че природата не може да бъде предмет на частна собственост.

Главният противник на истинският герой е не този, с когото се сражава. Най-важното е да преодолее себе си.

Денят е умалено повторение на целият ни живот.

Техните названия са невъзможни да се запомнят. На това са способни само десетгодишните.

Понякога е по-добре да седиш и да гледаш. Изненадващо е какво можеш да научиш по този начин.

Не вярвай в пророчеството, докато то не се сбъдне.

Представителите на нашият вид не обичат да мислят сами. Обичайно те повтарят това, което говорят другите. А тогава те са много разстроени кога се изправят срещу противоположно мнение.

Обсесивните идеи са само разновидност на вреден навик.

...жените насилват мъжете толкова често, колкото и мъжете жените.

...равенството не допуска привилегии. Те предполага, че всички хора носят еднаква отговорност.

Миналото е минало.

Принудата винаги е свързана с власта...

Всяко изследване, което властите забраняват да се провежда във Вашингтон, непременно ще бъде проведено в Шанхай, Сеул или Сана Пауло.

Няма по-голямо удоволствие, от това да завоюваш това, което желаят всички.

За повечето хора е трудно да си представят времето от геоложка гледна точка Човешкият живот се измерва в напълно различен времеви мащаб.

Неприятностите са своего рода двигател на прогреса. В крайна сметка прогресът е решение на насъщните проблеми.

Гениите никога не слушат никого. Те мислят, че вече знаят всичко.

...това, което изглежда дефект в структурата на модела, същност се явява неизбежно качество на системата, заложено в самата и природа.

Вероятно така е било винаги. Една малка грешка - и всичко е загубено.

В нашето общество, пренаситено с информация, практически никой не мисли с главата си.

Хората все още не са готови за това и техният либерализъм съществува главно на думи.

Съвременните хора не притежават дълбочината на характера, която се е срещала в предишните времена много по-често.

Отсъствието на доказателства още не е доказателство за отсъствие!

Ако няма смисъл за бъдещето, няма нужда да оставяме следи в днешното настояще.

Никой няма отговор за вас освен вас.

Пазарите винаги са добри за гледане, добра ориентация за това как хората живеят.

Лекарят не е чудотворец, който може магически да ни спаси, а по-скоро експертен съветник, който може да ни помогне в нашето възстановяване.

Във всяка сфера от активноста, от бизнеса до политиката, от маркетинга до образованието, преобладава възприятие чрез развлечение.

Навсякъде, където се събират хората, властват някакви правила.

Това е велик дар - да живееш, да виждаш слънцето, да дишаш въздух.

Не позволявайте на други хора да ви пречат, вярвайте, че можете да правите каквото искате ...

И с времето той самият бе убеден, че в някои случаи абортът е най-хуманният изход.

Капитанът е крал на своя отбор.XX век | XXI век | САЩ | писатели | сценаристи | режисьори | продуценти |
САЩ писатели | САЩ сценаристи | САЩ режисьори | САЩ продуценти | САЩ XX век | САЩ XXI век | писатели XX век | писатели XXI век | сценаристи XX век | сценаристи XXI век | режисьори XX век | режисьори XXI век | продуценти XX век | продуценти XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе