Начало » Мисли » Лев Ландау

Лев Ландау

(рус. Лев Давидович Ландау) (1908-1968)
руски физик от еврейски произход, носител на Нобелова награда за физика

Величайшият триумф на човешкият гений се явява това, че човек е способен да разбере неща, които той още не е в сила да предположи

Науките се делят на естествени, неестествени и противоестествени.

Три признака, по които се избира подарък: голям, скъп, ненужен.

За някой физик-теоретик:
Толкова млад и вече толкова неизвестен!

Методът е по-важен от откритието.

Колкото по-малко народ, толкова по-голям празник.

Трябва да работим така лесно, както птица пее.

От дебелите книги не можеш да узнаеш нищо ново. Дебелите книги са гробище, в което са погребани стари идеи от миналото.

Ако имах толкова грижи, колкото при жените, аз не бих могъл да стана физик.

Физикът се стреми да направи сложните неща прости, а поетът - простите неща сложни.

Продуктът на оптимизма на знанието е постоянна величина.

Върховният съд на всички физически теории се явява опитът. Без експерименти в теоретиците са кисели.

Бракът е кооперация, и към любовта той няма никакво отношение.

Английският трябва да се знае! Даже най-глупавите англичани го познават добре.

Аз не мога да живея без наука. А аз не се боя от смърта!XX век | Русия | физици | Нобелова награда физика |
Русия физици | Русия XX век | физици XX век

Кин Войло
Свръхестествена наука
Коментар #1 от: 09-07-2013, 00:46:07
"Науките се делят на естествени,
неестествени и противоестествени."

Естествени науки са биологията, химията, физиката и другите подобни на тях, които изучават всичко онова, гдето сме го получили като дар от Всевишния /от Природата/.

Една неестествена наука пък е, например, историята, защото тя се занимава с всичко, което хората с вършили през вековете, а то е измислено от човешкия ум. Сиреч - няма нищо общо с Естеството, а е само една нескончаема върволица от опити за масова измама.

Противоестествена наука е политологията, защото тя учи хората какво да правят със своето бъдеще, а обикновено в тази област се правят най-извратените експерименти.

Има, обаче, една наука, която е СВРЪХЕСТЕСТВЕНА. Това е математиката. Докато другите науки имат за цел да изучават това или онова, математиката просто те кара да мислиш. А мисленето е начинът да получиш ЕДИНЕНИЕ С БОГА. (За онези, които не умеят да мислят - а те са повечето - са съчинени молитвите /мантрите/, които да бъдат заместители на липсващата у хората способност да напрягат мозъка си в мислене.)
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе