Начало » Мисли » Карл Густав Юнг

Карл Густав Юнг

(нем. Carl Gustav Jung) (1875-1961)
швейцарски психолог и психиатър

Във всяка идея в зародишът й присъства нейната противоположност.

Срещата със самия себе си принадлежи към най-неприятните.

Всичко, което раздразва в другите, може да доведе до разбиране на себе си.

- Вярвате ли в Бога? - Аз не вярвам, аз знам.

Вашият взор ще стане ясен само тогава, когато можете да погледнете в своята собствена душа.

Всички сме отделени един от друг от тайни, а над пропастта между хората водят лъжливите мостове на мненията и илюзиите вместо здравият мост на признанието.

Депресията е подобна на дама в черно. Ако тя е дошла, не я гони, а я покани на масата, като гост, и я послушай това, което възнамерява да каже.

Децата се учат от примера на възрастният, а не от неговите думи.

Животът е суетен само за гонещия суетата.

Хората растат, както и растенията, някои на светло, други на тъмно. Има много, на които е нужна тъмнина, а не светлина.

Покажете ми психически здрав човек, и аз ще ви излекувам.

С какво се отличава геният от безумеца? Безумецът вижда, но не знае, как да го предаде. А геният може да го предаде на езика на съзнанието.

Нашите личности се явяват част от обкръжаващият ни свят и тяхната тайна е безгранична.

Понякога ръцете се справят с мистерия, срещу която интелектът е безсилен.

Когато вие не осъзнавате ставащото вътре в нас, отвън изглежда като съдба.

Да познаваш вътре в себе си е най-добрият начин да се справите с тъмнината в другите.

Помислете за живота като сън сред хиляди сънища и всяка сън като определен подход към реалността. Прониквайки в нея ти можеш да притежаваш магически ключ.

Хората правят всичко възможно, без значение колко абсурдно е, за да избегнат срещата лице в лице със своята душа.

В основата на всички психически заболявания лежи нежеланието на се изпитва заслужено страдание.

Аз не съм това, което се случва с мен, а това, което съм решил да стана.

При здравият човек може да има отклонения, посредством които могат да се покажат психически заболявания или просто да се означи ниво на развитие превишаващо тяхното собствено ниво.

Ако вие сте надарен човек, това не означава, че нещо сте получили. Това означава, че вие можете нещо да дадете.

Символите откриват на човек свещеното и едновременно с това го защитават от непосредственото съприкосновение с колосалната психическа енергия на архетипите.

Раждащият безпокойство предмет - това е първата крачка към изкуството.

Най-тежкото време, което може да се положи на раменете на детето е непреживеният живот на неговите родители.

Символът винаги съдържа в себе си повече от очевидното му идващо веднага наум значение.

Неврозата винаги е заместител на закономерното страдание.

Всяка зависимост е лоша, било то зависимост от алкохол, наркотици или идеализъм.

Човекът е животно, което е полудяло. ОТ това безумие има два изхода: необходимо му е отново да стане животно, или да стане повече от човек...

Срещата на два човека е среща на два химични елемента. Реакция може и да не възникне, но ако възникне ще промени и двата.

За съжаление, мнозина винаги говорят само за това, какъв трябва да бъде човек, но никога за това, какъв е всъщност той.

Няма по-лицемерна блудница, от интелекта, когато той заменя сърцето.

Психологическото правило гласи, че ако вътрешната ситуация не се осъзнава, тя се превръща във външни събития.

Всяка възраст, също както и всека степен на психологическо развитие има собствена психологическа истина, така да се каже, своя програмирана истина.

Ако човек не разбира друг човек, той е склонен да го счита за глупак.

Фанатизмът е признак на потиснато съмнение. Ако човек действително е убеден в своята правота, той е абсолютно спокоен и може да обсъжда противоположна гледна точка без сянка от възмущение.

Говорят, че нито едно дърво не може да израсте до рая, ако корените му достигна ада. Двупосочно движение е заложено в природата на махалото.

Моят опит от наблюденията над хората също ме е научил също на това, че не можете да вярвате в изначално присъщата човешка доброта и нравственост.

Падението е предшествано от арогантност.

На душата ви е нужно вашето безразсъдство, а не вашата мъдрост.

Само от противоположностите се осветява живота.

Индивидуално - това е единствената реалност.

В дълбочината на душата си ние никога не знаем, какво всъщност е станало.

Признаването на греда дава сила да живееш още. В противен случай човек се обрича на неизбежно страдание.

Да бъдеш луд е социално понятие; за да разпознаем менталните разстройства, ние използваме социални мерки.

Философът е единственият човек, който не знае, какво е това мислене. Всички останали знаят. Когато вие казвате на човек: "А сега дай да помислим", - той точно знае какво се има в предвид. Философът никога не знае.

Когато ние се опитваме да разберем символът, ние се срещаме не само с нас самите, но и с неповторимостта на личността която го е породила.

Безпорядък и безсмисленост е майка на порядъка и смисъла.

По-добре е да се движиш напред заедно с потока на времето, от колкото назад, срещу течението му.

Да осъзнае своята сянка и да се научи да я управлява е участ на всички хора.

При човекът с интровертно мисленето е рационално, докато при екстраверта то е програмирано.

Без съмнение, целостта и съзряване личността не се проявява.

... не мога да поправя в детето тези грешки, които аз самият все още допускам.

Специалистът вече е неизбежно обречен да бъде компетентен.

Безсъзнателното може не само да "желае", но и да се отказва от своите желания.

Практически е невъзможно да дадеш на човек, който се бои от своята женска природа, представа за това, какво е това Анима.

Индиецът никога не забравя нито за тялото, нито за ума, докато европеецът винаги забравя ту едното, ту другото.

Мен винаги ме е поразявало количеството хора което се въздържа от напрежение на мозъка при всеки удобен случай.

Нашата психика се явява част от обкръжаващият ни свят и нейната тайна е безгранична.

Психиката не е способна да познае сама себе си.

Искаш да възпитаваш - тогава сам се възпитавай.

Но при източният човек въпроса за моралът съвсем не е не първо място. За него доброто и злото са неразделни части от природата и се явяват само различни степени и качества на едно и също нещо.

Знанието не дава възможности да се освободиш от илюзиите на битието.

Прекомерната добродетел е източник на лошо настроение и раздразнителност.

Опитът на безсъзнателното е лична тайна, която е достъпна на малцина, и то само с труд.

Там, където господства силата, няма любов, а там, където господства любовта, силата няма значение.

... волята е демонстрация на власт над съдбата, тоест изключение от случая.

Не е изненадващо, че разкопките на душата наподобяват полагането на канализация.

Мотивът на героят неизменно е съпроводен от мотива на дракона: дракон и герой, борещ се с него, - две фигури на един и същ мит.

Както растението поражда съцветие, така психиката поражда символи. Всеки сън го потвърждава.

Любовта е избор, а на принуда.

В науката има недостатъчно смисъл, а в религията факти.

Всеки човек трябва да се замисли за смисъла на Божията воля.

Природата не прави грешки. Правилно или неправилно е човешка категория.

Единственият смисъл на човешкото съществуване се състои в това, да запали светлина в тъмнината на примитивното битие.

В природата няма недоразумения, понеже те съществуват само в сферата на това, което човек нарича "разум".

Нормалният човек е фикция.

Както е известно, от психологическа гледна точка не можеш да разбереш нещо, което не е преживяно от собствен опит.

Архетипът е символическа формула, която започва да функционира там, където или още не съществуват съзнателни понятия, или където такива по вътрешно или външно основание въобще са невъзможни.

На човек са нужни трудности; те са необходими за неговото здраве.

Всеки индивид е нов експеримент на постоянно променящ се живот, а също опит за ново решение и ново приспособяване.

Повърхностният слой на безсъзнателното се явява в известна степен личност.

Ролята на религиозните символи просто се състои в това, да направи живота на хората осмислен.

Медицинската диагноза не е обвинение, и болестта не е позор, а беда.

Ако вие търсите светлина, то първо вие падате още по-дълбоко в тъмнината.

Външната реалност съществува до тогава, докато ние я възприемаме съзнателно, и ние не можем да докажем нейното съществуване "в себе си и само по себе си".

Направете това, което вие сте в състояние да осъществите, вместо това, да преследвате това, което вие никога няма да достигнете.

За Бога, не бъдете съвършени, но по всякакъв начин се старайте да достигнете пълнота във всичките й форми.

Понеже ценоста на един е отрицание на ценностите на друг.

Дали говоря истината или не - не е важно. Важно е само това, което е моя история, моя истина.

Психическото е огромна сила, която многократно превъзхожда всички сили на света.

Болният от психоза се намира под прякото въздействие на безсъзнателното.

Не може да има проблеми без осъзнаване, а значи и без съзнания.

Детство е състояние, в което ние се явяваме проблем за другите, но още не осъзнаваме собствените си проблеми.

Съдържанието на колективното безсъзнателно се явяват така наречените архетипи.

Подсъзнанието мисли инстинктивно.

Не съжалявам за дните на бедност - те ме научиха да ценя простите неща.

Душата на народа е само малко по-сложна структура, отколкото душата на индивида.

Тези страни в които властва рационалистическия материализъм, имат тенденции да се превръщат не толкова в затвори, колкото в лудница.

Терминът "архетип" често се приема неправилно - като смисъла на някои много конкретни митологични образи или сюжети.

Много сънища се явяват образи и асоциации, аналогични на първобитните идеи, митове и ритуали.

Ако героизмът стане хроничен, то завършва със спазъм и конвулсията води до катастрофа, невроза или и двете.

Рационалността без традиция и разчитането на инстинкта не е в състояние да се защитава от всякакъв абсурд.XIX век | XX век | Швейцария | психолози | психиатри |
Швейцария психолози | Швейцария психиатри | Швейцария XIX век | Швейцария XX век | психолози XIX век | психолози XX век | психиатри XIX век | психиатри XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе