Начало » Мисли » Жорж Клемансо

Жорж Клемансо

(фр. Georges Clemenceau) (1841-1929)
френски политик и журналист

Най-хубавата минута от любовта - когато се качваш по стълбите със своята любима.

Жените живеят по-дълго от мъжете, особено вдовиците.

Америка - единствената страна, която от варварство е преминала направо в упадък, заобикаляйки стадия цивилизация.

Гробищата са пълни с незаменими хора.

Всичко, което знам, го научих след тридесет.

Много по-лесно е да се спечели война, от колкото мир.

Война - това са серия от катастрофи, водещи към победа.

Войната твърде важно дело, че да го поверяваме на военните.

Безделието е майка на всички пороци.

Патриотът обича своят народ, а националиста мрази всички останали.

Германците обожават смъртта. Прочетете тяхната литература и ще видите: всъщност те обичат само смъртта.XIX век | XX век | Франция | журналисти | политици |
Франция журналисти | Франция политици | Франция XIX век | Франция XX век | журналисти XIX век | журналисти XX век | политици XIX век | политици XX век

Kin Voilo-y-Cabala Vovan
...примамка за по-плитко мислещи...
Коментар #1 от: 15-05-2013, 03:54:39
"Америка - единствената страна, която
от варварство е преминала направо в упадък,
заобикаляйки стадия цивилизация."

Това твърдение е доста пресилено, но ако се замислим, виждаме, че в него има известна превдивост. Като природа, Америка е прекрасна! Като хора - да, там има и много свестни и кадърни хора! Като държавна организация, обаче, в Америка има нещо напълно сгрешено още от самото начало. Първо и преди всичко, историята на Америка е история скърпена насила - да се покаже, че може да се направи държава чрез средства, които нямат нищо общо с идеята за държавността.

Значи: държава без държавност! Също като звучащата като безумие идея на голямата писателка от американския Юг - Фланъри О'Конър, която вечно ще ни смайва с нейната "Христова Църква БЕЗ ХРИСТОС" от книгата "Мъдра кръв". Даже ми се струва, че тя, писателката - шегувайки се по един твърде мечешки начин, - е иронизирала с тази своя книга абсурдността на Америка като държава.

Познатите нам държави са бивали винаги осенени от ореола на някаква божественост. Така е било и в Европа, и в Азия, пък дори и в Предколумбова Америка (за Африка да не говорим - там е бил всевечният древноегипетски еталон на всички по-късни държавности по света). Дали боговете наистина са съществували, е отделен въпрос. Важното е, че държави е имало, защото е имало представа за богове. В Християнска Европа, от която сме и ние, държавностите дължат съществуването си на проницателността на Назаретянина, който бе съобразил, че ако не се възкреси традицията на старите държавности от поречието на Нил или на Двуречието, населението на Средиземноморския басейн ще бъде изправено пред пропаст. От там нататък Християнската Църква, пуснала дълбоко корени в Европа, изгради цялата елитна европейска цивилизация, на чиито лъчи днес се грее цялото човечество.

И не щеш ли - в Америка шепа съзаклятници преди около 250 години стартират един дързък експеримент: формално придържайки се към доктрината на Християнството, те реализират една нова Система, която е идеологическо отрицание на Християнството. Всъщност, те следват традиция, която е не по-млада от християнската, но е проникнала в Европа едва след Кръстоносните походи, пренесена от завърналите се от Йерусалим рицари-тамплиери. Имало е и опити за осъществяване на тамплиерския замисъл на Европейска почва - значително по-късно, когато вече това е било възможно - движението на Кромуел, а сетне и Френската революция. В Европа степента на съзаклятническите поражения е варирала в широки и неясни граници: Кромуел не успя, а Френската революция, макар и убедителна, не можа да постигне всичко набелязано.

Вън от Европа, обаче - в Северна Америка, усилията на франк-масонските вдъхновители на анархистичната революция се увенча с непоколебим успех, валиден и до ден днешен. Самата история на Американската революция е мътна и недоизяснена. Недомлъвките в нея са неизброими. От колониите на Англия в Новия свят се откъсват смайващо плодородни земи с несметно богати земни недра, малко преди това заселени с всички онези второкачествени и третокачествени хора, за които оставането в Европа и по-специално - в Англия, - не е било желателно.

И кой възглавява новото петно върху географската карта, за да докаже, че човешки същества могат да живеят и в условията на анархистична псевдоцивилизация? Внушителен брой отбрани юнаци - конспиративни "зидари"...

Но могат ли отрицателите на цивилизацията да избегнат варварството на заварения от тях "необитаван" свят и да създадат свое подобие на цивилизация? Не, не могат! Тяхното "подобие на цивилизация" не е нищо друго, освен един специфичен човешки упадък, който в наше време е придобил дори свое "фирмено название" - АТЛАНТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ, - които са чисто и просто примамка за по-плитко мислещите европейци.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе