Начало » Мисли » Херман Мелвил

Херман Мелвил

(Herman Melville) (1819-1891)
американски писател

Истинското геройство не е в ръцете, а в сърцето и главата.

Ние не можем да живеем само за себе си. Хиляди нишки ни съединяват с останалите хора; и чрез тези нишки, тази симпатична връзка, нашите действия стават причини и се връщат към нас като последствия.

Навикът за опасност прибавя смелост към храбрия, но го прави по-малко отчаян.

По-добре да претърпите неуспех в оригиналност, отколкото в подражание. Този, който никога не е претърпявал не успех, не може да бъде вели. Поражението - това е истинското изпитание за величието.

Най-правилният подход към някои дела се състои във внимателно организирано объркване.

Каквото и да ви донесе съдбата, не се страхувайте да действате.

Остани верен на мечтите на своята младост.

В мен живее царствена особа, която напълно осъзнава своите кралски права.

Всъщност, очите ми са прозорци, а моето тяло е дом.

Сред смъртните няма по-големи тирани, от умиращите.

Колкото и неразумни да ни се виждат животните, човек превъзхожда всички със своето безумие.

Напразно са опитите да се направят дълбочините достъпни за всички, а истината винаги е скрита в дълбините.

Но въпреки че истинското знание е незначително, броят на книгите е голям.

Всяко смъртно величие е само болест.

Благородството винаги е малко скръбно.

Истинските места никога не се отбелязват на картите.

В нашия свят вятърът ударя носът по-често, отколкото от кърмата.

Размишлението и водата са вечно неотделими едно от друго.

Старостта не обича да спи; изглежда, че колкото по-дълъг е връзката на човек с живота, толкова по-малко привлекателен за него е всичко, което прилича на смърт.

Морето не познава милосърдие. Не познава никаква власт, освен своята собствена.

По-добре да спиш с трезви канибали, отколкото с пияни християни.

Приемам всичко и достигам каквото мога.

Глупавият поглед е още по-непоносим от погледа на дявола.

За това, за да създадете голяма книга, трябва да изберете голяма тема.

Смехът е най-разумният и лесен отговор на всичко, което е неясно на този свят.

За най-удивителното не говоря; дълбоките спомени не пораждат епитафии...

Неведението е майка на страха.

Злото живее на този свят под всеки меридиан.

Колкото по-лъчезарно е небето, толкова по-смазваща е гръмотевицата, с която се изпълва.

Неговият гений се проявява в това, че той никога не е направил нищо, за да докаже своята гениалност.

В крайна сметка се оказва, че всичко в света има смисъл, дори законите.

В очите на мнозинството невъзмутимостта е еквивалентна на светското приличие.

Китът, подобно на всичко, което е велико на този свят, не показва на света своето истинско лице.

Давай си вид, че на теб ти е известна велика тайна - това е най-лесно от всичко.

По-добре капитан в лошо настроение, но добър, отколкото весел и лош.

Роденият в мъки, човекът трябва да живее в терзания и да умре от болест.

Събитията, а не книгите - това е нужно да се забрани.

Нека животът им да бъде кратък, а смърта весела.

Светът не може да разгадае сам себе си.

Човешко безумие има небесният разум.

В душата ми се възцари влажен, дъждовен ноември.

Кой от нас не е роб, кажете ми?

"Не мисли" - това е моята единайсета заповед; а дванайсетата: "Спи, когато ти се спи".

Религията е едно, а нашият свят съвсем друго. Реалният свят плаща дивиденти.

... безстрашния човек е много по-опасен другар в делата, от колкото страхливецът.

Безсмъртието е само вездесъщост във времето.

... живота представлява красноречива пантомима от постъпки, а не покорна повест от думи.

Много на този свят е построено от любов, но невидимите сфери са сътворени от страх.

Аз ти крещя на теб не в името на отца, а в името на дявола.

... човек е животно паричнолюбиво...

Най-трезво и хладнокръвно човек разсъждава сутрин, веднага след като се събуди.

Всеки е роден с въже на шията.

Що се отнася до мен, то аз съм се отдал на волята на времето и пространството.

Заради добрият сън си струва да се родиш на света.

Портфейлът е просто жалка кръпка, ако няма съдържание.

... вярата, подобно на чакалите, се храни между гробовете.

И сътвори бог големите китове.

Всичко, което виждаме, са маски, но чрез маската, във всички дела и събития можем да различим истинската същност.

... отклонението от темата е голям литературен грях.

Мълчанието е заразително.

Човешката лудост често се оказва по котешки хитра и коварна.

Знаци и чудеса, а? Жалко наистина, ако в тези знаци няма нищо чудесно, а чудесата нищо значително!

Нека вярата надделее над истината, да остави измислицата да изгони паметта, аз ще погледна в дълбините, и аз ще вярвам.

Истината не по-малко, от лъжата, се нуждае от потвърждение.

Най-надеждната и полезна храброст се ражда от трезвата оценка за грозящата опасност.

Ти още се държиш. Или по-варно, животът те държи, а не ти него.

Слънцето е готови да скрепи своят съюз със неговия залез.

Има такива проклети неща, от които е добре да стоиш по-далеч, но, кълна се, това не е най-лесното нещо.

Аз съм готов с пълна търпимост да се отнеса към религията на всеки човек, каквато и да е тя, но при условие, че този човек не убива и не оскърбява другите заради това, че вярват по-различно.

Болната съвест е също рано, и нищо не може да спре кръвотечението.

Колкото повече усилия прилагате в това, да угодите на света, толкова по-малка благодарност ще дочакате.

Бъдещето плува пред мен в празни очертания и скелети, а миналото е като в мъгла.

Не ми говори за богохулство, Старбек, аз съм готов да нападна даже слънцето, ако то ме оскърби.

Тънкостта на разсъжденията разчита на тънкоста на разбирането.

Аз съм за това, да създадеш своето лято, в своето собствено огнище.

Да мислиш е дързост. Само на бог принадлежи това право, тази привилегия.

Склонен към уединение, той еднакво избягваше и ловци и философи.XIX век | САЩ | писатели |
САЩ писатели | САЩ XIX век | писатели XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе