Начало » Мисли » Фридрих Ницше

Фридрих Ницше

(нем. Friedrich Nietzsche) (1844-1900)
класически филолог, философ и писател

Ние сме повече искрени в отношенията си с другите, отколкото спрямо себе си.

Волята за любов означава готовност за смърт.

Добрият брак почива на талант и дружба.

Даже в чашата на висшата любов има горчилка.

Ако ти си роб, не можеш да бъдеш приятел, ако си тиран, - не можеш да имаш приятели.

Между религията и настоящата наука няма ни родство, ни дружба, ни вражда: те са на различи планети.

Въстанието - това е доблестта на роба.

Който е беден на любов, той се скъпи даже за своята вежливост.

Което не ме убива ме прави по-силен.

Нашият дълг - това е правото, което другите имат над нас.

Нито един победител не вярва в случайността.

Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове.

За глупавото чело е необходим във вид на аргумент, свит юмрук.

Най-сигурният начин да корумпирате един юноша е да го инструктирате да почита по-високо тези, които мислят така, отколкото тези, които мислят по различен начин.XIX век | Германия | писатели | философи | филолози |
Германия писатели | Германия философи | Германия филолози | Германия XIX век | писатели XIX век | философи XIX век | филолози XIX век

Кин-Войло
В лехите на НАШАТА ГРАДИНА
Коментар #6 от: 24-10-2020, 13:05:50
«Ако си роб, не можеш да бъдеш приятел, ако си тиран, не можеш да имаш приятели.»

Макар да изглежда, че са на два противоположни полюса, робите и тираните са направени от еднаква „плът и кръв“. По тази причина един роб — ако му се удаде такава възможност — би се трансформирал именно в тиранин, а не в нещо друго. Както и един тиранин пък би се преобърнал — „при нужда“ — в роб: ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ и ДА СИ ИМА ПО-МАЛКО НЕПРИЯТНОСТИ.

Трагично е, гдето в живота най-често става така, че нормални хора, които ни най-малко не са с психиката на роби, БИВАТ ПОРОБВАНИ от „робо-тираните“ (или „тирано-робите“ — нека ги наричаме и по двата начина).

Ако чуем някъде, че се говори за ЕЛИТ, трябва да разбираме, че става дума не за нещо друго, а за тирано-роби (или робо-тирани).

Всяко нещо си има освен елитарен „каймак“, също така и „загоряло дъно“. Уви, „загорялото дъно“ на човешките утайки се фабрикува от факта, че съществува ЕЛИТ.

Един свят (който засега не можем да си го представим!), в който няма нито „каймак“, нито „тиргия“, би се състоял от НОРМАЛНИ ЛЮДЕ, които са на този свят, за да се радват на своята ВОЛНОСТ (на своята ВОЛЯ, ако трябва да се изразим по Ницшеански). За жалост, макар да е възпят от Ницше, СВРЪХЧОВЕКЪТ досега не е изобретен.

...Знаем само, че това трябва да е някой, който е НОРМАЛЕН.

Но има ли на света НОРМАЛНИ ЛЮДЕ?

И какво трябва да правим, за да отберем от разлагащия се човешки материал, с който разполагаме, онези НОРМАЛНИ СЕМЕНА, които трябва да отгледаме в лехите на НАШАТА ГРАДИНА?…
Kin Voilo-y-Cabala Vovan
...вяра в случайностите...
Коментар #5 от: 04-05-2013, 21:32:48
"Нито един победител не вярва в случайността."

Победителят, обаче, престава да вярва в случайностите едва когато стане победител. Преди да застане върху почетната стълбица на победителите, той обикновено вярва в случайността до такава степен, че дори не пропуска да си купува лотариен билет при всяко теглене.

След победата, разбира се, вече е лесно да се твърди, че тя е била "неизбежна", "в кърпа вързана", "предопределена", "полагаща се"... Дават се дори и интервюта, в които нищо не коства на венценсеца да твърди, че "рецептата" е: обичайните 2% талант и 98% самоотвержен труд.

...Макар правдивото съотношение да е комай 98% талант и 2% "каквото там не достига" (не е задължително да е точно пък труд!).
Анонимен
Re:
Коментар #4 от: 27-03-2011, 21:34:45
' В крайна сметка човек обича желанието си, а не желаното'
Мая
Re: Фридрих Ницше
Коментар #3 от: 17-09-2009, 19:15:30
Ницше е просто един прероден бог заточен на нещастната земя.
Анонимен
страхотни мисли
Коментар #2 от: 09-01-2009, 13:49:57
най велики
Анонимен
Re: Фридрих Ницше
Коментар #1 от: 27-07-2008, 12:36:23
страхотно
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе