Начало » Мисли » Фридрих Шелинг

Фридрих Шелинг

Фридрих Вилхелм Йозеф Шелинг (нем. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling) (1775-1854)
немски философ

Блажен е този, който е избрал цел и път. И вижда в това живот и същина.

Злото е така породено от човешката свобода, както и доброто. От всички живи същества само човек е способен да твори зло понякога доброволно, съзнателно и осъзнато.

Щастието е състояние на пасивност. Колкото сме по-щастливи, толкова сме по-пасивни по отношение на обективният свят. Колкото по-свободни ставаме, толкова повече се приближаваме към разумността, толкова по-малко нуждаем от щастие.

Красотата е безкрайност, изразена в крайна форма.

Архитектурата като цяло е замразена музика.

За да постигнем велики неща, ние трябва да сме самостоятелно ограничени... майсторството се разкрива в ограничението.

Без противоречие нямаше да има живот, няма движение, няма напредък, смъртоносна дрямка на всички сили.

Това не е моментът да събуждаме стари опозиции, а по-скоро да търсим онова, което се крие над и извън цялата опозиция.

Как е изобщо мислима една история, ако всичко, което е, се поражда за всеки само от неговото съзнание, също и цялата минала история може да се породи за всеки само от неговото съзнание?

Природата е видим Дух; Духът е невидима Природа.

Не всичко, което се случва, е обект на история­та, например природните събития дължат историческия си характер, когато го получават, само на влиянието, което са имали върху действията на хората; но още по-малко се смята за исторически обект това, което става според едно познато правило, повтаря се периодично, или изобщо един успех, който може да се пресметне априори.

Лесно е да се види, че този проблем не може да бъде решен нито в теоретичната, нито в практическата философия, а само във висша дисциплина, която е връзката, която ги съчетава, и нито теоретична, нито практическа, а и двете наведнъж.

Всички правила за обучение са обобщени в това: научете се само за да създадете.

Човешкият мозък е най-високият разцвет на цялата органична метаморфоза на земята.

Неуспехът да инвестира в гражданско правосъдие е пряко свързан с увеличаването на престъпното разстройство. Колкото повече хора чувстват, че има несправедливост, толкова повече става част от психиката им.

Само онзи, който познава Бога, е наистина морален.

...всички явления са свързани в един абсолютен и необходим закон, от който всички те могат да бъдат изведени.XVIII век | XIX век | Германия | философи |
Германия философи | Германия XVIII век | Германия XIX век | философи XVIII век | философи XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе