Начало » Мисли » Франсис Бейкън

Франсис Бейкън

(Francis Bacon) (1561-1626)
английски философ, юрист, политик, писател, родоначалник на английския материализъм

В тъмнината всички цветове са еднакви.

Най-доброто от всички доказателства е опита.

Сдържаността и умереността в разговорите стоят над красноречието.

Геният, умът и духът на нациите се вижда в техните пословици.

Четенето прави човек знаещ, беседата – находчив, а навика да записва – точен.

Повърхностните философии скланят човешкият ум към атеизъм, а дълбоките – към религия.

Вниманието в думите е висше красноречие.

В знанието има сила, в силата има знание.

Ласкателството – това е стил на робите.

Ласкателството облича слабата душа, безпомощният ум, порочният характер.

Мълчанието – добродетел на глупаците.

Няма нищо по-страшно от самия страх.

Мислите на философа - като звездите, те не дават светлина, защото са твърде възвишени.

Най-страшната самота - да нямаш истински приятели.

Съзерцание - благопристойно безделие.

Умният човек създава повече възможности, от колкото намира.

Парите - добър слуга, но лош господар.

Правила на поведението - това е превод на добродетелите на общодостъпен език.

Много, казвайки, че могат да купят всичко със своето богатство, сами преди това са продали себе си.

Човек, властващ над другите, губи своята собствена свобода.

Благоденствието разкрива нашите пороци, а бедствията - нашите добродетели.

Само гнева и страха предизвикват да се ползва насилие.

Науката е нищо друго освен отражение на действителност.

Човешкият разум, оставен сам на себе си, не заслужава доверие.

Няма удоволствия, сравними с това, да стоите твърдо на земята на истината.

Къщите се строят, за да живеят в тях, а не за това да се гледат.

При завистта няма празници.

Истината е дъщеря на времето, а не на властта.

Всичко на света се повтаря.

Безсмъртието при животните е в потомството, при човек е в славата, заслугите и действията.

Мъжът се чувства със седем години по-стар в деня след сватбата.

Женитбата е умно нещо за глупавия и глупаво за умният.

Мислите подобно на хората, имат своя младост...

Усилията на лъжливият път умножават заблужденията.

Красотата е скъпоценен камък: колкото е по-проста, толкова е по-скъпа...

Нищо не носи такава популярност, както прощаването на своите врагове.

Съпружеската любов умножава човешкият род, приятелската любов го усъвършенства.

Ако някои хора презират богатството, то е понеже, те са изгубили надеждата за своето обогатяване.

Парите са като тор: ако не са разпръснати, те няма да бъдат полезни.

Невежите презират науката, необразованите и се възхищават, докато мъдреците я използват.

Да избягваш суеверията е суеверие.

Богатството не може да бъде достойна цел за човешкото съществуване.

В истинската красота винаги има недостатък.

За ярка светлина е необходима тъмнина.

Да обичаш и да бъдеш мъдър е невъзможно.

Искам да живея, за да уча, а не да уча, да живея.

Надеждата е добра закуска, но лоша вечеря.

Любовта към родината започва със семейството.

Мъжът е вече наполовина влюбен във всяка жена, която слуша, как той говори.

Който бързо греши, бързо поправя грешката си.XVI век | XVII век | Англия | писатели | философи | юристи |
Англия писатели | Англия философи | Англия юристи | Англия XVI век | Англия XVII век | писатели XVI век | писатели XVII век | философи XVI век | философи XVII век | юристи XVI век | юристи XVII век

Димитър
Още от Ф.Бейкън
Коментар #1 от: 07-03-2013, 17:54:36
Не онова, което печелим, а което спестяваме ни прави богати; не онова, което четем, а онова, което запомняме ни прави учени

Френсис Бейкън
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе