Начало » Мисли » Емил Дюркхайм

Емил Дюркхайм

Давид Емил Дюркем (фр. David Emile Durkheim) (1858-1917)
френски социолог

Единствената сила, способна да ограничи индивидуалният егоизъм - силата на групата.

Никъде не се изпитва такава потребност да се видят съотечественици, както в чужда страна.

Целият живот се състои само от чувство на суеверие.

Реалността изглежда безполезна, в сравнение с трескавите фантазии, реалността, следователно, отказва.

Всеки народ има своя нравственост определена от условията, в които живее.

Анархията е безполезно явление, понеже тя противоречи на самата цел на съществуването на всяко общество.

Колкото по-примитивно е обществото, толкова повече прилики има между съставящите го индивиди.

Децата продължават не старостта или зрялата възраст на своите родители, а тяхното собствено детство.

Съзнанието е лош съдия, за това какво става в дълбочината на битието, понеже то не прониква там.

Всеки не трябва да бъде невежа.

Мъжа и жената страстно се търсят един друг именно понеже се различават.

Интересът всъщност е най-постоянното нещо на света.

Прекомерният идеализъм и морална възвишеност често произхожда от това, че човек няма склонност да изпълнява своите всекидневни задължения.

Животът не е нито тук, нито там: то е навсякъде.

Ще го кажем още веднъж, че в живота на човек не съществува нещастия, които да го влекат неизбежно към самоубийство, освен ако се дължи поради нещо друго на него.

Ако ние губим сили по излишното, не ни достигат за необходимото.

Идиотизма защитава от самоубийство.

Единственият опитен факт, доказваш, че живота въобще е добър е това, че голяма част от хората го предпочитат пред смърта.

Който не е пощадил себе си, още по-малко ще щади другите.XIX век | XX век | Франция | социолози |
Франция социолози | Франция XIX век | Франция XX век | социолози XIX век | социолози XX век

Боби Ханджиев
Моя мисьл
Коментар #1 от: 22-01-2013, 23:19:34
Живота е като хубава песен,и никога не ти се иска да има край!
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе