Начало » Мисли » Едуард Фукс

Едуард Фукс

(Eduard Fuchs) (1870-1940)
немски учен, писател и политически деятел

Дрехата е тази форма, която духът придава на тялото във вкуса на времето. Всяка епоха, създаваща нов Адам и нова Ева, винаги създава и нов костюм.

При проституцията стоковия характер на любовта е особено ясно разкрит и историята на проституцията доказва пред всичко, че продуктът "любов" е предмет на същите закони като всяка друга стока.

Робът винаги отмъщава със средството, с което е бил победен или поробен.

Разделянето на човек от неговия костюм вече не е възможно, защото те са едно. Само под прикритието на специфичните му дрехи човек става определен човек.

Костюмът е формата, която духът дава на тялото във вкуса на времето.XIX век | XX век | Германия | писатели |
Германия писатели | Германия XIX век | Германия XX век | писатели XIX век | писатели XX век

Кин-Войло
Това, което се прави „за наше добро“...
Коментар #1 от: 27-11-2020, 14:24:53
«Робът винаги отмъщава със средството, с което е бил победен или поробен.»

В момента всички нас ни превръщат в роби, като ни побеждават с безмилостните похвати на терористичното посегателство, станало известно като КОВИД-19. Питаме се: как да обърнем острието на атаката срещу тези, които ни атакуват с него?

Нашите поробители винаги ще се опитват да излязат с оправданието, че всичко това се прави „за наше добро“. А защо това, което те считат, че е „добро за нас“, тях въобще не ги касае? Те от друг вид пластмаса ли са направени?
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе