Начало » Древногръцки афоризми

Древногръцки афоризми

Афоризми от древна Гърция. Велики мислители, писатели, математици, управници и други оставили имената си в историята със златни букви чрез своите афоризми.
Подреждане по: Азбучен ред | Брой афоризми Ново

Анаксагор

Анахарсис

Антистен

Аристип

Аристотел

Аристофан

Архимед Сиракузки

Бабрий

Биант

Бион

Горгий

Деметрий

Демокрит

Демостен

Евклид

Еврипид

Езоп

Емпедокъл

Епиктет

Епикур

Епихарм

Есхил

Зенон от Елея

Зенон от Китион

Изократ

Клавдиан

Клеанф

Климент Александрийски

Ксенофан

Ксенофонт

Лукиан

Менандър

Омир

Периандър

Перикъл

Пиндар

Питагор

Питак

Платон

Плутарх

Полибий

Посидоний

Прокъл

Протагор

Симонид Кеоски

Сократ

Солон

Софокъл

Талес

Теогнид

Теофраст

Тукидид

Филодем

Филострат Стари

Хераклит

Херодот

Хилон

Хиперид

Хипократ

Хризип

Юстиниан


Резултати: 61

Обратно горе