Начало » Древногръцки афоризми

Древногръцки афоризми

Афоризми от древна Гърция. Велики мислители, писатели, математици, управници и други оставили имената си в историята със златни букви чрез своите афоризми.

Анаксагор

Анахарсис

Ангистен

Аристип

Аристотел

Аристофан

Архимед Сиракузки

Бабрий

Биант

Бион

Деметрий

Демокрит

Демостен

Евклид

Еврипид

Езоп

Емпедокъл

Епиктет

Епикур

Епихарм

Есхил

Зенон от Китион

Изократ

Клеанф

Климент Александрийски

Ксенофан

Лукиан

Менандър

Омир

Периандър

Перикъл

Пиндар

Питагор

Питак

Платон

Плутарх

Полибий

Прокъл

Протагор

Сократ

Солон

Софокъл

Талес

Теогнид

Тукидид

Филодем

Филострат Стари

Хераклит

Херодот

Хилон

Хипократ

Хризип

Юстиниан


Резултати: 53

Обратно горе