Начало » Древногръцки афоризми по брой

Древногръцки афоризми по брой

Афоризми от древна Гърция подредени по брой афоризми. Велики мислители, писатели, математици, управници и други оставили имената си в историята със златни букви чрез своите афоризми.
Подреждане по: Азбучен ред | Брой афоризми Ново

Аристотел (30)

Сократ (17)

Омир (16)

Антистен (15)

Питагор (15)

Хипократ (14)

Езоп (13)

Менандър (13)

Демокрит (12)

Епихарм (11)

Еврипид (10)

Епикур (10)

Платон (10)

Биант (9)

Полибий (9)

Теофраст (9)

Хилон (9)

Климент Александрийски (8)

Перикъл (8)

Плутарх (8)

Талес (8)

Анаксагор (7)

Деметрий (7)

Епиктет (7)

Софокъл (7)

Бабрий (6)

Бион (6)

Демостен (6)

Емпедокъл (6)

Ксенофонт (6)

Прокъл (6)

Хераклит (6)

Аристофан (5)

Есхил (5)

Клавдиан (5)

Ксенофан (5)

Периандър (5)

Пиндар (5)

Питак (5)

Симонид Кеоски (5)

Солон (5)

Тукидид (5)

Филострат Стари (5)

Херодот (5)

Горгий (4)

Евклид (4)

Зенон от Китион (4)

Изократ (4)

Протагор (4)

Теогнид (4)

Анахарсис (3)

Аристип (3)

Зенон от Елея (3)

Клеанф (3)

Лукиан (3)

Посидоний (3)

Филодем (3)

Хиперид (3)

Хризип (3)

Юстиниан (3)

Архимед Сиракузки (2)


Резултати: 61

Обратно горе