Начало » Мисли » Джиду Кришнамурти

Джиду Кришнамурти

(1895-1986)
индийски философ и общественик

Всичко това може да бъде унищожено, както може да бъде унищожено цвете. Но именно заради тази своя уязвимост, то не се поддава на разрушение. Не можеш да научиш това от някой друг, просто трябва да започнеш, без да знаеш, придвижвайки се от един от една неизвестност към друга, потапяйки се във водата без да умееш да плуваш.

Цялата красота се заключава в това, че вие никога не знаете, къде се намирате, къде отивате и какъв ще бъде краят.

Към истината няма път, и в това е нейната прелест - тя е жива.

Любовта - това не е усещане. Не е удоволствие, не е желание и не е неговото утоляване. Не е ревност и не е ненавист. За да я изпиташ, е нужно да бъдеш много възприемчив към красотата. Не става въпрос за женска или мъжка красота... Красотата, за която аз говоря, съществува там, където няма его.

Наблюдаващият е цензор, който не иска да изпитва страх. Наблюдаващият се явява за себе си цялата цялост на преживяването, свързано със страха.

Не стига никакво здраве, че да се приспособиш към това дълбоко болно общество.

Тази красота, тази любов, тази истина е най-висшата форма на разума.

Функцията на мислите се заключава в това, че винаги да бъдете заети с нещо. Болшинството от нас искат това, че нашият ум постоянно да бъде зает така, че това да не им дава възможност да видят себе си такива, каквито са те в действително. Ние се боим да се окажем пусти, ние се боим да видим нашите страхове.XIX век | XX век | Индия | философи |
Индия философи | Индия XIX век | Индия XX век | философи XIX век | философи XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе