Начало » Мисли » Даниел Уебстър

Даниел Уебстър

(англ. Daniel Webster) (1782-1852)
американски политик и обществен деятел

Безсмъртие на човек носи това, което той прави за другите, а не това, което правят другите за него.

Да, Господ е могъл да създаде всяка действително, но е създал именно тази! Раждане, болка, конфликти и смърт. Болката ни напомня за това че ние съществуваме. Конфликтите ни карат да изпитаме нашата сила. А смъртта...тя прави така, че да ни даде възможност да видим най-доброто което ни се е отдало да направи... и това което не сме успели, обобщавайки резултатите...

Справедливостта, сър, - това е на величайшият интерес на човек, живеещ на тази земя.

Господ дарява свобода на тези, които я обичат и винаги са готови да я охраняват и защитават.

Хората заедно могат да направят това, което не е в силите на един; единството на умове и ръце, съсредоточването на силите им може да стане почти всемогъщо.

Добрите адвокати, в мнозинството си, често живеят, усърдно работят и умират в бедност.XVIII век | XIX век | САЩ |
САЩ XVIII век | САЩ XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе