Начало » Цитати » Цитати зло

Цитати зло

... децата притежават способността да приемат злобата от възрастните. - Юстайн Гордер

... злобата затъмнява разума, а отмъщението е безполезна загуба на енергия. - Алън Дийн Фостър

... изборът никога не се прави между добро и зло, бяло и черно, избира се винаги един от оттенъците на сивото. - Джеймс Холис

... наказанието много често нанася повече зло, от самото престъпление. - Антон Павлович Чехов

... пътя на всяка власт: образуване, развитие и систематична злоупотреба. - Томас Пинчън

... съвременните зли вълшебници с успех използват пари вместо заклинания. - В. С. Ендрюс

... талантливото зло е двойно по-опасно. - Александър Беляев

Владимир Набоков е казал, че злите гении на XX век са били Карл Маркс и Зигмунд Фройд. Той е бил абсолютно прав. - Дийн Кунц

Corruptio optimi pessima - Развращаването на добрия човек е най-голямото зло. - Латински сентенции - C

Cum recte vivis, ne cures verba malorum! - Ако живееш честно, не се страхувай от злите езици!. - Латински сентенции - C

Abusus non tollit usum. - Злоупотребата не изключва употребата. - Латински сентенции - A

Aliud ex alio malum - Едно зло идва от друго. - Латински сентенции - A

De duobus malis minus est semper eligendum - От две злини трябва да се избира по-малката. - Латински сентенции - D

Exiguum malum - ingens bonum - Малко зло - голямо благо. - Латински сентенции - E

Extremis malis - extrema remedia - За извънредното зло - извънредни мерки. - Латински сентенции - E

Fungus una nocte nascitar (Cicero) - Гъбата израства за една нощ (злото се появява бързо) (Цицерон). - Латински сентенции - F

Homo trium litterarum - Човек от три букви (злодей - алюзия за латинската дума fur 'злодей'). - Латински сентенции - H

In cauda venenum - Отровата е в опашката (злонамереността е в края на нещо написано, казано). - Латински сентенции - I

Ius summum saepe summa malitia est (Terentius) - Най-висшето право често е най-висше зло (Теренций). - Латински сентенции - I

Jus summun saepe summa malitia est - Висшето право често е висше зло. - Латински сентенции - J

Maledictum interpretando facias acrius (Syrus) - Като оправдаваш злодеянията, можеш да направиш още по-лошо (Сир). - Латински сентенции - M

Malitiis non est indulgendum - Злобата не трябва да се поощрява. - Латински сентенции - M

Malum necessarium - necessarium - Неизбежното зло е неизбежно. - Латински сентенции - M

Nusquam nec malum malo, nec vulnus curatur vulnere - Никъде не лекуват злото със зло, а раната с рана. - Латински сентенции - N

Plerique ubi aliis maledicunt, faciunt convicium sibi (Syrus) - Повечето хора, когато злословят, чернят с това себе си (Сир). - Латински сентенции - P

Qui seminat mala, metet mala - Който сее зло, зло ще пожъне. - Латински сентенции - Q

Quieta non movere - Не буди това, което си почива (не буди злото, докато спи). - Латински сентенции - Q

Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra (Cicero) - Докога, Катилина, ще злоупотребяваш с нашето търпение? (Цицерон) - Латински сентенции - Q

Utere et abutere - Да употребяваш и злоупотребяваш. - Латински сентенции - U

Uti, non abuti - Да употребяваш, но да не злоупотребяваш. - Латински сентенции - U

Vi opprimi in bona causa est melius, quam malae cedere (Cicero) - Да загинеш от насилие в честно дело е по-добре, отколкото да отстъпиш пред злото (Цицерон). - Латински сентенции - V

А колко са в историята случаите, в които любовта са я проповядвали със зло? И са учили всички да обичат, и са ги заставяли да обичат насилствено, и са убивали тези, които не искат да обичат или са обичали неправилно? - Борис Акунин

Адът е нужен не за това да злите да получат възмездие, а за това, че човек не бива да бъде насилван от доброто и принудително въведен в рая. - Николай Бердяев

Аз не претендирам на познаването на разликата между доброто и злото. - Тахере Мафи

Аз не съм светец отшелник, и не едно добро съм направил в живота. Но ако трябва да избирам между едно зло и друго, аз предпочитам да не избирам въобще. - Анджей Сапковски

Аз съм продукт на унижението и подигравките, на всички най-злобните неща, които някога съм казвал за себе си. - Роби Уилямс

Аз съм толкова убеден в тясната връзка между нравствеността на човека и хуманното отношение към животните, че винаги ще се прекланям пред законодателството, което първо е създало система от закони, защитаващи животните от зло и жестоко отношение. - Бенджамин Ръш

Ако Бог е създал всичко, оттук следва, че той даже е създал доброто и злото включително това, което се счита за греховна природа на човек. - Маркиз дьо Сад

Ако вие сте зли, то защо умеете да творите добро за своите деца, а ако вие се считате добри и сърдечни, то защо не творите същото добро за нашите деца, както и за своите? - Иван Грозни

Ако всичко, което говорят за доброто и злото, е истина, тогава целият ми живот е едно непрекъснато престъпление. - Джубран Джубран

Ако един човек не е способен без заблуда да гледа злото в очите, няма да прозре какво то представлява, нито да се бори с него. - Бърнард Шоу

Ако изложите нещо на хартия, то ще стане по-осезаемо и следователно по-постижимо. - Мат Бомонт

Ако направя зло, аз съм толкова взискателен към себе си, сякаш върша добро. - Марсел Жуандо

Ако не можеш да бъдеш добър пример, стани зловещо предупреждение. - Алeсия Холидей

Ако престанеш да се страхуваш, можеш да загубиш разбиране за това, което е зло. - Ан Пери

Ако се приближиш към злото твърде близко, то рано или късно ще те завладее. - Франк Тилие

Ако същество машинално спаси чужд живот, то не може да бъде зло. - Стефани Майър

Алкохолизма се явява такова социално зло, което е трудно въобще да се прецени. - Владимир Бехтерев

Алчността е източник на всички злини. - Ан Райс

Алчността е корен на всички злини. - Джефри Чосър

Стр.:

Свързани с Цитати зло области: Хазарт | Бедствие | Вино | Лошо | Нещастие

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе