Начало » Цитати » Цитати здраве

Цитати здраве

...Крайно побъркан. Наистина здравомислието е компромис. Здравомислието ни дърпа назад. - Алистър Кроули

...пренебрежение на здравият разум - верният път към щастието. - Джейн Остин

Animo sano in corpore sana - Здрав дух в здраво тяло. - Латински сентенции - A

Ave, Caesar (imperator)! Morituri te salutant! - Здравей, Цезар! Отиващите на смърт те приветстват (поздрав на гладиаторите преди битка). - Латински сентенции - A

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae - Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство. - Латински сентенции - B

Etiam sanato vulnere cicatrix manet (Syrus) - Дори заздравелите рани оставят белези (Сир). - Латински сентенции - E

Exegi monumentum aere perennius (Horatius) - Издигнах си паметник, по-здрав от мед (Хораций). - Латински сентенции - E

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus (Terentius) - Всички ние, когато сме здрави, даваме лесно съвети на болните (Теренций). - Латински сентенции - F

Firmissima est inter pares amicitia; inter dominum et servum nulla amicitia est - Между равните дружбата е най-здрава; между господаря и роба дружба няма. - Латински сентенции - F

Fructus cape cum pane, si vis vivere sane - Яж плодовете с хляб, ако искаш да бъдеш здрав. - Латински сентенции - F

Hygiena amica valetudinis - Хигиената е приятелка на здравето. - Латински сентенции - H

In vino veritas, in aqua sanitas - Във виното е истината, във водата здравето. - Латински сентенции - I

Mens sana in corpore sano (Iuvenalis) - Здрав дух в здраво тяло (Ювенал). - Латински сентенции - M

Non est census super censum salutis - Няма нищо по-ценно от здравето. - Латински сентенции - N

Omnes salvos volo - Желая здраве на всички. - Латински сентенции - O

Pars sanitatis velle sanari fuit (Seneca) - Самото желание да се оздравее е вече част от оздравяването (Сенека). - Латински сентенции - P

Perenne coniugium animus, non corpus facit (Syrus) - Не тялото прави съпружеството здраво, а душевната хармония (Сир). - Латински сентенции - P

Prosit! - Да е от полза! Наздраве! - Латински сентенции - P

Salus aegroti suprema lex medicorum - Здравето на болния е най-големия закон за лекарите. - Латински сентенции - S

Salve! - Здравей! - Латински сентенции - S

Sero (tarde) venientibus ossa - На късно дошлите - кокали (така римляните поздравявали закъснелите гости). - Латински сентенции - S

Summum bonum medicinae sanitas - Най-високото благо на медицината е здравето. - Латински сентенции - S

Ut salutabis, ita resalutaberis - Както поздравиш, така ще ти отвърнат. - Латински сентенции - U

Vale! - Бъди здрав! Сбогом! - Латински сентенции - V

Valeant cives mei, sint incolumes, sint florentes, sint beati! - Нека моите земляци бъдат здрави, цъфтящи, щастливи! - Латински сентенции - V

Valetudo bonum optimum - Здравето е най-голямото благо. - Латински сентенции - V

Vive valeque - Живей и бъди здрав (заключителна формулировка в антично приятелско писмо). - Латински сентенции - V

Аз не съм луд, аз съм здравомислещ в луд свят. - Джим Морисън

Аз станах вегетарианец не заради своето здраве, а заради здравето на животните. - Исаак Сингер

Аз станах луд, с дълги паузи от ужасен здрав разум. - Едгар Алън По

Аз съм вегетарианка. И аз считам това за полезно за здравето, тялото и обкръжаващата среда. - Памела Андерсън

Ако решиш да се отнасяш към физическото си "Аз" с благоговение и почуда и дълбоко в себе си проумееш, че невидимото ти "Аз" желае обитаваното от него тяло да бъде възможно най-здраво, значи си ученик, който е добре подготвен. - Уейн Дайър част II

Ако човек притежава здрав разум и логика, всяко действие може да промени неговото мнение и "воля". - Георги Гурджиев

Ако ядете здравословна храна и не си позволявате всичко на света по време на бременност, вие лесно ще си върнете предишната форма. - Хайди Клум

Без здрав смисъл всички правила на нравствеността са ненадеждни. - Николай Пирогов

Без здраве е невъзможно и щастие. - Висарион Белински

Благодарение на войните се съхранява нравственото здраве на народите. - Георг Фридрих Хегел

Блаженството на тялото се състои в здравето, блаженството на ума – в знанията. - Талес

Болестта и здравето се подчиняват на едни закони. - Клод Бернар

В детето ние виждаме историята на неговият баща, в старостта - историята на младостта. Това ни позволява да погледнем в бъдещето, за да узнаем, ще оздравее ли пациента, ще умре, или лечението ще му помогне частично. - Джеймс Тейлър Кент

В здраво състояние жизнената сила поддържа всичко в хармония и порядък; точно така както електричеството в неговото естествено състояние се явява залог за порядък. - Джеймс Тейлър Кент

В основата на всяка болест лежи, за съжаление, здравето. - Генадий Малкин

В Холивуд е пълно с петдесет годишни мъже, които следят себе си така щателно, че може да се приемат за много здрави шестдесет годишни. - Питър Устинов

Важно условие, за повишената работа на паметта, се явява здравото състояние на нервите, за което са необходими физически упражнения. - Константин Ушински

Веднъж чух едно описание - животът е здраве и кратка памет! Как ми се иска аз да го бях измислила, защото е много вярно. - Одри Хепбърн

Величайшото чувство на наслаждение, което не съдържа в себе си някакви примеси на отвращение - това е в здраво състояние, отдиха след работа. - Имануел Кант

Вие можете да построите домът си от най-здравите материали, но по време на нещастия, трудно и жестокост на обкръжаващият свят ще ви помогне само вярата и семейството. Това е единственото надеждно убежище. - Ник Вуйчич

Вкус е не повече от тънък здрав смисъл, геният е възвишен разум. - Андре Шение

Все пак, аз съм уверена, че за здраве е важно да имаш не само здраво тяло, но и здрав разум. - Наоми Кембъл

Всеки знае, какво магическо оздравяващо действие може да донесе една утешителна дума от страна на доктора и, обратно, как понякога убийствено... действа на болния суровото хладно изречение на доктора, не знаеш или не желаещ да знае за силата на внушението. - Владимир Бехтерев

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе