Начало » Цитати » Цитати закон

Цитати закон

"Играта на любов никога не се отменя, заради тъмнината."
Закони на Мърфи за любовта - Играта на любов никога

"Лекарството е вещество, което, инжектирано в плъх, се превръща в научна статия;а ако превишите дозата - в научна степен."
Закони на Мърфи за медицината - Лекарството е вещество

- Вие вярвате, че Бог може да бъде намерен в законите на физиката, - намеси се Мира. - Или самият Бог е тези закони... - Артър Кларк

- Всички хубави неща свършват. Такъв е законът на живота. - Франсеск Миралес

- Нима няма закони, които ти забраняват да летиш. - Има. Законът за земното притегляне. - Лейни Тейлър

... законът не убива греха, не очиства сърцето от него, а разкрива, повдига и показва тези грехове, които са може би невидими или отдавна забравени, точно така те съживяват и получават сила в сърцето на човека. - Джон Бъниан

... има нещо ужасно болезнено в това, когато се управлявате от закони, които не познавате. - Франц Кафка

... има стар програмистки закон: "Ако работи - не го питай!" - Сергей Лукяненко

... който някога е въстанал, никога няма да се съгласи със закона. - Щефан Хайм

... колкото повече закони, толкова повече крадци. - Робърт Хайнлайн

... няма закон за срокът на давност на позора. - Алън Брадли

...ако възнамерявате да заобиколите закона и да действате глупаво в същото време, тогава трябва да помните, че законът не винаги е глупав! - Ърл Стенли Гарднър

...в рамките на десет години 80% от нашето икономическо законодателство, може би дори фискално и социално, също биха дошли от ЕС. - Жак Делор

...времето живее съвсем не по тези закони, които му приписваме, и целият ни Живот може да се събере в един единствен миг. - Маргарет Мацантини

...всички явления са свързани в един абсолютен и необходим закон, от който всички те могат да бъдат изведени. - Фридрих Шелинг

...етикетът е ръководство за действие, а не неизменен закон, освен това етикетът на родството се определя от самите роднини. - Н. К. Джемисин

...законът в крайна сметка не се стреми да възстанови справедливостта, нито да установи истината. То търси само присъда, независимо от истината или справедливостта. Това се доказва без съмнение със силата на съдебно решение, което е присъщо на несправедлива присъда. - Джорджо Агамбен

...и така напуска селото си, тази държава от глъч на жени, на деца и на случайности, които след известно време се превръщат в закон и са нужни много сили и много непукизъм, за да се измъкнеш и потънеш в гората за няколко месеца. - Анджей Сташук

...известен като антропен принцип, който гласи, че природните закони трябва да позволяват съществуването на интелигентни същества, които могат да питат за природните закони. - Стивън Уайнбърг

...когато в парламента седят десетки обвиняеми престъпници, които биха могли да повярват във върховенството на закона... - Дона Леон

...много често конкретните закони, изведени от физиците от голям брой наблюдения, не са строги, а приблизителни. - Огюстен Луи Коши

...ние живеем във вселена, управлявана от рационални закони, които можем да открием и разберем. - Стивън Хокинг

...отново бяха нарушени Законите на Любовта. Закони, определящи кой трябва да бъде обичан. И как. И колко силно. - Арундати Рой

..има неща, които ние не можем да си обясним с известните ни природни закони. Вярвам ли? По-скоро, не. Аз съм скептик по природа, но съм любопитен. - Килиън Мърфи

Айнщайн понякога използва "Бог" като метафора за непознатите основни природни закони. - Стивън Уайнбърг

Consensio omnium gentium est lex naturae (Cicero) - Съгласието на всички народи е природен закон (Сир). - Латински сентенции - C

Consensus facit legem - Съгласието прави закона. - Латински сентенции - C

Consuetudo est mos vim legis habere videntur - Навикът и обичаят имат силата на закон. - Латински сентенции - C

Contra vim non valet ius - Законът е безсилен пред силата. - Латински сентенции - C

Amemus patriam, pareamus legibus - Да обичаме родината и да се подчиняваме на нейните закони! - Латински сентенции - A

Diligere parentes prima naturae lex est - Да почиташ родителите си е най-първия закон на природата. - Латински сентенции - D

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur - Законите понякога спят, но никога не умират. - Латински сентенции - D

Dura lex, sed lex - Строг закон, но закон. - Латински сентенции - D

Etiam sine lege poena est conscientia - Угризението на съвестта е наказание без закон. - Латински сентенции - E

Gustus legibus non subiacet - Вкусът не се подчинява на законите. - Латински сентенции - G

Habeas corpus - Начални думи на закона за неприкосновеността на личността, приет от английския парламент през 1679 г. - Латински сентенции - H

Ignorancia iuris nocet - Незнанието на закона вреди. - Латински сентенции - I

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого. - Латински сентенции - I

In legibus fundamentum rei publicae - Основи на държавата и законите. - Латински сентенции - I

Ipso iure - По силата на закона. - Латински сентенции - I

Ius est - Правилно, законно. - Латински сентенции - I

Judex est lex loquens - Съдията е говорещият закон. - Латински сентенции - J

Jure divino - По божествения закон. - Латински сентенции - J

Legalitas regnorum fundamentum - Законността е основата на държавата. - Латински сентенции - L

Lege et consuetudine - По закона и обичая. - Латински сентенции - L

Lege necessitatis - По закона на необходимостта. - Латински сентенции - L

Legem brevem esse oportet (Сенека) - Законът трябва да бъде кратък (Сенека). - Латински сентенции - L

Leges bonae ex malis moribus procreantur - Добрите закони възникват от лошите обичаи. - Латински сентенции - L

Leges cum omnibus semper una atque eadem voce loquuntur - Законите говорят на всички с един и същи глас (пред закона всички са равни). - Латински сентенции - L

Legibus idcirto omnes servimus, ut liberi esse possimus - Всички ние се покоряваме на законите, за да бъдем свободни. - Латински сентенции - L

Стр.:

Свързани с Цитати закон области: Престъпление | Свобода | Заповед | Робство | Разкаяние

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе