Начало » Цитати » Цитати време

Цитати време

... времето в Прованса е много еластична категория, даже когато се дават абсолютно точни срокове. - Питър Мейл

... даже в това време, когато изчезва силата и ума на човек, благодарноста и нежноста продължават да живеят в сърцето. - Хърбърт Уелс

... жените по-бързо преживяват всичко, те живеят в нещо малко по-различно, ускорено време. - Вадим Шефнер

... за някои неща трябва повече време, отколкото за други. - Джоджо Мойс

... защото времето, подобно на парите, се измерва според нашите нужди. - Джордж Елиът

... когато не можеш да видиш жена с години, с времето тя се превръща в самото съвършенство. - Тонино Бенакиста

... когато хората чакат, те не умеят вярно да съдят за времето, и всяка половин минута им изглежда като пет. - Джейн Остин

... обонянието е по-добро от дневника, което ви позволява да уловите неуловимия графит на времето. - Пат Конрой

... по време на войната всичко е на обратно. И това, че забраняват, е най-честното и правилното. - Мария Пар

... променя се не само времето, а нещо намиращо се във времето. - Имануел Кант

... Психиатричните болници трябва да бъдат изградени с въртящи се стени. От време на време те трябва да бъдат обърнати навън, така че минувачите да са вътре, а онези, които седят в болницата, да са на улицата. - Рос Макдоналд

...времето - враг на хората, които обичат да живеят спокойно... - Максим Горки

...Иракската реалност е жестоко цензурирана и редактирана от американските медии, както не е било по време на виетнамската война. - Брайън Де Палма

...Истинска, искрена гордост и самочувствие, само ако са добре скрити и в същото време наистина обосновани, безусловно трябва да бъде типични за човек с чест... - Дейвид Хюм

...мъжете, за разлика от жените, винаги са били отчаяно стеснени като възможности за избор. Мъжете са принудени през цялото време да търсят златната среда, че да изглеждат нито твърде скучни, нито прекалено превзети. - Флавио Бриаторе

...ти даже не можеш да си представиш, как в течение на времето нараства черният списък на самообвинения. - Жозе Сарамагу

...това, което обичаме дълбоко или от дълго време е много вероятно да пренесем извън крепостта и да отстояваме като част от себе си. (Никълъс Камфорт) - За любовта

Consultor homini tempus utilissimus - Времето е най-полезният съветник на човека. - Латински сентенции - C

Aetas dilcissima adulescentia est - Младостта е прекрасно време от живота. - Латински сентенции - A

Alias - В друго време; на друго място; иначе (казано). - Латински сентенции - A

Amici fures temporum (temporis) - Приятелите са крадци на време (за приятелите е необходимо време). - Латински сентенции - A

Amor finem tempus, non animus facit (Syrus) - На любовта слага край времето, а не желанието (Сир). - Латински сентенции - A

Ante lentem augere ollam - До варивото да намериш гърне (на време да направиш нещо). - Латински сентенции - A

Bonus animus in mala re dimidium est mali (Plautus) - Доброто настроение по време на беда намалява бедата наполовина (Плавт). - Латински сентенции - B

Delicias habet omne suas et gaudia tempus - Всяко време си има своите удоволствия и радости. - Латински сентенции - D

Dies levat luctum - Времето намалява мъката. - Латински сентенции - D

Horae cedunt et dies, et menses, et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur - Часовете минават и дните, и месеците, и годините, и изтеклото време никога не се връща.. - Латински сентенции - H

In tempore opportuno - В удобно време. - Латински сентенции - I

Intempestive qui docet, ille nocet - Който поучава не на време, вреди. - Латински сентенции - I

Lapsu temporis - С времето. - Латински сентенции - L

Malitia supplet aetatem - Всяко време си има своите пороци. - Латински сентенции - M

Maximum remedium irae mora est (Seneca) - Най-доброто лекарство срещу гнева е времето (Сенека). - Латински сентенции - M

Non in loco ridere pergrave est malum - Да се смееш не на време е много голям порок. - Латински сентенции - N

Nondum adesse fatalem horam - Още не е настъпило съдбоносното време. - Латински сентенции - N

Nuptiae nuptiarum sunt occasiones - Сватбата е удобен случай за сватба (по време на сватба има възможност да се запознаеш и да се влюбиш). - Латински сентенции - N

Omnia tempus revelat - Времето разобличава всичко. - Латински сентенции - O

Plus dat, qui in tempore dat - Повече дава този, който дава на време. - Латински сентенции - P

Post nubila Phoebus (sol) - След мрачно време - Феб (слънце) (след неблагоприятностите идва успех). - Латински сентенции - P

Praeteritum tempus numquam revertitur (Cicero) - Миналото време никога не се връща (Цицерон). - Латински сентенции - P

Prior tempore, potior iure - Първият във времето е най-силен в правото. - Латински сентенции - P

Quidquid vides, currit cum tempore - Всичко, което виждаш, се изменя с времето. - Латински сентенции - Q

Saeculorum novus nascitur ordo (Vergilius) - Времето ражда нов ред (Вергилий). - Латински сентенции - S

Scilicet ut fulvum spectatur in ignibus aurum, tempore sic duro est inspicienda fides (Ovidius) - Както жълтото злато се изпитва с огън, така и верността може да се познае в трудно време (Овидий). - Латински сентенции - S

Senex laudator temporis acti (Horatius) - Старецът е хвалител на миналото време (Хораций). - Латински сентенции - S

Suo tempore - В своето време. - Латински сентенции - S

Tempora labuntur tacitisque senescimus annis (Ovidius) - Лети времето и ние стареем с незабележимо отминаващите години (Овидий). - Латински сентенции - T

Tempore felici multi numerantur amici - В щастливо време се наброяват много приятели. - Латински сентенции - T

Tempori parce! (Seneca) - Пести времето! (Сенека) - Латински сентенции - T

Temporis filia veritas - Истината е дъщеря на времето (истината се определя с времето). - Латински сентенции - T

Tempus edax rerum (Ovidius) - Времето поглъща всичко (Овидий). - Латински сентенции - T

Стр.:

Свързани с Цитати време области: Вечер | Вчера | Сутрин | Утре | Ден

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе