Начало » Цитати » Цитати власт

Цитати власт

... богатството е само половин чаша бира. Властта е шампанско. - Стивън Кинг

... властта е власт над хората, над тялото, но най-главното над разума. Властта над материята, над външната реалност, както вие бихте я нарекли няма значение. - Джордж Оруел

... волята е демонстрация на власт над съдбата, тоест изключение от случая. - Карл Густав Юнг

... външната власт може да възникне само на основата на вътрешен авторитет. - Джеймс Холис

... не техниката е във власта на човек, а човек е във власта на техниката. - Мартин Хайдегер

... пътя на всяка власт: образуване, развитие и систематична злоупотреба. - Томас Пинчън

... така е било винаги... след всяка война предават тези, които са спечелили победа и спасяват кожите на властимащите. - Виктор Астафиев

Бисмар е утвърждавал, че сама по себе си власта създава легитимност. - Хенри Кисинджър

Caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) - Нека консулите бдят (републиката да не пострада) (първите думи от формулировката, с която римския сенат давал на консулите диктаторска власт в критични за държавата моменти). - Латински сентенции - C

Cuius regio, eius religio - Чиято е властта, негова е религията. - Латински сентенции - C

Absolutum dominium - Абсолютна (неограничена) власт. - Латински сентенции - A

Blanditia, non imperio, fit dulcis Venus (Syrus) - Любовта е приятна ласка, а не власт (Сир). - Латински сентенции - B

Gravissimum est imperium consuetudinis (Syrus) - Властта на привичките е много тежка (Сир). - Латински сентенции - G

Habere regnum casus est, virtus dare (Seneca) - Да получиш власт е случайно нещо, а да я предадеш на друг е доблест (Сенека). - Латински сентенции - H

Imperare sibi maximum imperium est (Seneca) - Да заповядваш на себе си е най-голямата власт (Сенека). - Латински сентенции - I

Iniqua nunquam imperia retinentur diu (Seneca) - Несправедливата власт не е дълга (Сенека). - Латински сентенции - I

Par super parem potestatem non habet - Равният няма власт над равните. - Латински сентенции - P

Potestas vitae necisque - Власт на живота и смъртта. - Латински сентенции - P

Абсолютна власт може да съществува, но абсолютна свобода никога. - Антониу ди Оливейра Салазар

Аз не правя пари. Стани най-добър в своята област - тогава към теб ще дойде и власт и състояние. - Рупърт Мърдок

Ако в младостта власт на жените дава сексът, то с възрастта контрол над ситуацията позволяват само парите. - Ким Кийосаки

Ако демокрацията означава равняване спрямо ниските и отказ от признание на неравенството на хората, ако тя пребивава в убежденията, че властта изхожда от масите, че управлението е дело на масите, а не на елита, то аз разглеждам демокрацията като фикция. - Антониу ди Оливейра Салазар

Ако жената има право на половин рай, тя има право и на половината власт на земята! - Симон дьо Бовоар

Ако искаш да удариш власта по зъбите, то трябва да го сториш, с минимум два крака. - Кийт Ричардс

Ако ти дадат власт, не назначавай на длъжности при себе си лукави хора, защото в каквото сгрешат те, в това ще те обвиняват като началник. - Солон

Ако ти е срамно да искаш, признай: "Ти имаш власт над мен". Ако искаш с високомерие: "Аз имам власт над теб". Да искаш помощ с благодарност означава: "Ние можем да си помогнем един на друг". - Аманда Палмър

Бедните се бунтуват понякога и само против лошата власт; богатите - винаги и против всяка. - Гилбърт Честъртън

Безконтролната власт развращава хората. - Етел Лилиан Войнич

Безполезно е да се покайваме пред мъртвите, не е във властта им да дават прошка. - Лоис Макмастър Бюджолд

Белите, в Южна Африка, са готови на всяка цена да съхранят политическата власт изключително само за себе си. - Нелсън Мандела

Било е време, когато е съществувала забрана за използване на такива устройства, като микроскоп и телескоп, понеже те са променяли съзнанието на хората. С тези причини в по-късни времена властите са въвели забрана за употреба на психоделични растения. - Тимъти Лиъри

Богът от Старият Завет е възможно най-неприятният персонаж в световната литература. Ревни и горд с това, дребнав, несправедлив, безжалостен властолюбец, отмъстителен, вдъхновител на етнически чистки, женомразец, хомофоб, расист, детеубиец, сеещ чума и смърт, садомазохист, капризен и злобен хулиган. - Ричард Докинс

Борбата за свободата аз разбирам преди всичко не като обществена борба, а като борба на личноста против власта на обществото. - Николай Бердяев

Бремето на власта се състои в това, че трябва да бъдете отговорни за благополучието на тези, които са под твое началство. - Кристофър Паолини

В двадесет годишният човек властва желанието, в тридесет годишния - разум, в четиридесет годишният - разсъдък. - Бенджамин Франклин

В любовта ни има желание, страст, потребност, но не власт. - Ана Стал

В майката има голяма власт над детето с дълбока връзка. Само няколко думи и несъзнателен жест могат да развеселят, а могат и дълбоко да ранят. - Катрин Мадженди

В наша власт е не толкова да се предпазим от грешки, а това да не упорстваме в заблуждения. - Пиер Гасенди

В недалеко бъдеще ще настъпи прелом, който крайно ме безпокои и ме заставлява да треперя за съдбата на моята страна... Преходът към власт на корпорациите неизбежно повлича със себе си продажности и разложение във висшите органи на страната, и капиталът се стреми да утвърди своето владичество, играе с най-тъмните инстинкти на масата, след това всички национални богатства се съсредоточават в ръцете на не много избрани, - а тогава настъпва и края на републиката. (казано малко преди смъртта на Линкълн) - Ейбрахам Линкълн

В основата на властта на всички диктатори лежи социалната безотговорност на народните маси. - Вилхелм Райх

В последно време жените станаха много силни и властни. Ако мъжа не уважава тези качества, той ще бъде сам. Лично аз обожавам силните жени. - Джонатан Рис Майърс

В пълна ни власт се намират само нашите мисли. - Рене Декарт

В развитието на свободата на Запад е внесъл неоценим принос за отделянето на църквата от държавата. Бог и кесар, църква и държава, духовна и светска власт - такъв е бил и преобладаващият дуализъм в западната култура. В исляма Бог е кесар; в Китай и Япония кесаря е Бог, в православието кесаря е младши партньор на Бог. - Самюъл Хънтингтън

В света властва злото, и даже красотата нерядко е пълна с мръсотия. - Даниел Келман

В семейство, където единия от родителите се налага над другия, детето често, даже без да забелязва, приема много от чертите на по-властният от тях, даже ако става въпрос за родител от противоположният пол. - Сюзън Форуърд

Важно е не да се въздържаме от наслаждения, а да властваме над тях. - Аристип

Велико дело е да завладееш властта, но още по-трудно е веднъж уловил я да я задържиш за себе си. - Ксенофонт

Великото утешение във всички мои мъки се състои в това, че никакви врагове нямат власт да ми отнемат съвестта, а аз никога не бих станал такъв враг на себе си, че да и нанеса ущърб. - Хенри Филдинг

Видимостта на властта е предназначена за публиката, но реалната власт е видима само в личните отношения. И важна е само реалната власт, а не видимата. - Шери Аргов

Власт без ум е източник на зло. - Демостен

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе