Начало » Цитати » Цитати власт

Цитати власт

Caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) - Нека консулите бдят (републиката да не пострада) (първите думи от формулировката, с която римския сенат давал на консулите диктаторска власт в критични за държавата моменти). - Латински сентенции - C

Cuius regio, eius religio - Чиято е властта, негова е религията. - Латински сентенции - C

Absolutum dominium - Абсолютна (неограничена) власт. - Латински сентенции - A

Blanditia, non imperio, fit dulcis Venus (Syrus) - Любовта е приятна ласка, а не власт (Сир). - Латински сентенции - B

Gravissimum est imperium consuetudinis (Syrus) - Властта на привичките е много тежка (Сир). - Латински сентенции - G

Habere regnum casus est, virtus dare (Seneca) - Да получиш власт е случайно нещо, а да я предадеш на друг е доблест (Сенека). - Латински сентенции - H

Imperare sibi maximum imperium est (Seneca) - Да заповядваш на себе си е най-голямата власт (Сенека). - Латински сентенции - I

Iniqua nunquam imperia retinentur diu (Seneca) - Несправедливата власт не е дълга (Сенека). - Латински сентенции - I

Par super parem potestatem non habet - Равният няма власт над равните. - Латински сентенции - P

Potestas vitae necisque - Власт на живота и смъртта. - Латински сентенции - P

Абсолютна власт може да съществува, но абсолютна свобода никога. - Антониу ди Оливейра Салазар

Аз не правя пари. Стани най-добър в своята област - тогава към теб ще дойде и власт и състояние. - Рупърт Мърдок

Ако демокрацията означава равняване спрямо ниските и отказ от признание на неравенството на хората, ако тя пребивава в убежденията, че властта изхожда от масите, че управлението е дело на масите, а не на елита, то аз разглеждам демокрацията като фикция. - Антониу ди Оливейра Салазар

Ако искаш да удариш власта по зъбите, то трябва да го сториш, с минимум два крака. - Кийт Ричардс

Ако ти дадат власт, не назначавай на длъжности при себе си лукави хора, защото в каквото сгрешат те, в това ще те обвиняват като началник. - Солон

Бедните се бунтуват понякога и само против лошата власт; богатите - винаги и против всяка. - Гилбърт Честъртън

Безконтролната власт развращава хората. - Етел Лилиан Войнич

Безполезно е да се покайваме пред мъртвите, не е във властта им да дават прошка. - Лоис Макмастър Бюджолд

Белите, в Южна Африка, са готови на всяка цена да съхранят политическата власт изключително само за себе си. - Нелсън Мандела

Било е време, когато е съществувала забрана за използване на такива устройства, като микроскоп и телескоп, понеже те са променяли съзнанието на хората. С тези причини в по-късни времена властите са въвели забрана за употреба на психоделични растения. - Тимъти Лиъри

Богът от Старият Завет е възможно най-неприятният персонаж в световната литература. Ревни и горд с това, дребнав, несправедлив, безжалостен властолюбец, отмъстителен, вдъхновител на етнически чистки, женомразец, хомофоб, расист, детеубиец, сеещ чума и смърт, садомазохист, капризен и злобен хулиган. - Ричард Докинс

Борбата за свободата аз разбирам преди всичко не като обществена борба, а като борба на личноста против власта на обществото. - Николай Бердяев

Бремето на власта се състои в това, че трябва да бъдете отговорни за благополучието на тези, които са под твое началство. - Кристофър Паолини

В двадесет годишният човек властва желанието, в тридесет годишния - разум, в четиридесет годишният - разсъдък. - Бенджамин Франклин

В наша власт е не толкова да се предпазим от грешки, а това да не упорстваме в заблуждения. - Пиер Гасенди

В недалеко бъдеще ще настъпи прелом, който крайно ме безпокои и ме заставлява да треперя за съдбата на моята страна... Преходът към власт на корпорациите неизбежно повлича със себе си продажности и разложение във висшите органи на страната, и капиталът се стреми да утвърди своето владичество, играе с най-тъмните инстинкти на масата, след това всички национални богатства се съсредоточават в ръцете на не много избрани, - а тогава настъпва и края на републиката. (казано малко преди смъртта на Линкълн) - Ейбрахам Линкълн

В основата на властта на всички диктатори лежи социалната безотговорност на народните маси. - Вилхелм Райх

В последно време жените станаха много силни и властни. Ако мъжа не уважава тези качества, той ще бъде сам. Лично аз обожавам силните жени. - Джонатан Рис Майърс

В развитието на свободата на Запад е внесъл неоценим принос за отделянето на църквата от държавата. Бог и кесар, църква и държава, духовна и светска власт - такъв е бил и преобладаващият дуализъм в западната култура. В исляма Бог е кесар; в Китай и Япония кесаря е Бог, в православието кесаря е младши партньор на Бог. - Самюъл Хънтингтън

В семейство, където единия от родителите се налага над другия, детето често, даже без да забелязва, приема много от чертите на по-властният от тях, даже ако става въпрос за родител от противоположният пол. - Сюзън Форуърд

Важно е не да се въздържаме от наслаждения, а да властваме над тях. - Аристип

Великото утешение във всички мои мъки се състои в това, че никакви врагове нямат власт да ми отнемат съвестта, а аз никога не бих станал такъв враг на себе си, че да и нанеса ущърб. - Хенри Филдинг

Власт без ум е източник на зло. - Демостен

Власт! Тя разяжда. Аз не знам, какво е необходимо за да имаш мозък, за да съхраниш там чистота на душата. - Александър Абдулов

Властите умеят добре да говорят за това, което са направили, но не и за това, което не са направили. - Насим Талеб

Властта без злоупотреба няма очарование. - Пол Валери

Властта винаги мисли, че тя прави услуга на Бога, когато тя нарушава всичките Му закони. - Джон Адамс

Властта даже незначителната, както е известно, променя хората. - Виктор Ерофеев

Властта е вездесъща; Не, защото обхваща всичко, а защото идва от всякъде. - Пол Мишел Фуко

Властта е главното, и тя ще пребъде вовеки. - Джоан Харис

Властта е опасно нещо. Бъди внимателен, да не злоупотребяваш с нея и да не позволиш да те направи тиранин. - Луиза Мей Олкът

Властта е толкова желана. Властта е най-мощният наркотик. Който я е познал не може да избяга от нея. - Виктория Токарева

Властта и истината никога не се съчетават. Това е горчивата истина. - Вилхелм Райх

Властта и образованието са съвършено различни неща. Владетелят го почитат в неговата страна, а ученият навсякъде. - Чанакя

Властта на авторитета предполага свобода в неговото призвание. - Николай Бердяев

Властта на един велик вестник, влиянието му върху националните събития зависи от способността му да бъде "огледало" на нацията, да отразява всички нейни компоненти, да обхване разнообразните аспекти на плуралистичния контекст, да възприема промените му. - Уго Щиле

Властта на един нерядко е следствие на глупостта на много. - Вилхелм Швебел

Властта не е материален обет. Тя е тънка ефирна субстанция. - Гари Каспаров

Властта не е просто гола сила. - Морис Мерло-Понти

Властта постепенно ни лишава от всички наши вродени добродетели. - Едмънд Бърк

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе