Начало » Цитати » Цитати възпитание

Цитати възпитание

... възпитанието на човек е главната задача за бъдещето на Земята и е по-важна от достигането на материално благополучие. - Иван Ефремов

... талантът се възпитава с книги и поощрения. - Масару Ибука

...Във възпитанието се крие великата тайна на усъвършенстване на човешката природа. - Имануел Кант

...Животът на човешкият род е неговото възпитание. - Николай Станкевич

Аз вярвам, че децата са нашето бъдещо. Всичко което се изисква от нас, е достойнството да ги възпитаме и да им позволим да ходят по своят път. И, разбира се, да им покажем всичката красота, която те притежават вътре в себе си. - Уитни Хюстън

Ако бабите и дядовците считат за необходимо да се намесват във възпитанието на своите внуци, това само показва, че те не са твърде преуспели при възпитанието на своите деца. - Роберт Лембке

Ако културата е това, което остава, когато всичко останало е забравено, то възпитанието остава, когато всичко е загубено. - Надин дьо Ротшилд

Ако не сте участвали във възпитанието на деца, е трудно да очаквате, че впоследствие ще бъдат готови да заменят жилетките си за риданията ви. - Хауърд Джейкъбсън

Ако образованието дава на човек ерудиция, то възпитанието създава интелигентна и активна личност. - Владимир Бехтерев

Ако педагога иска да възпитава човек във всички отношения, той е длъжен преди всичко да го познае във всички отношения. - Константин Ушински

Ако Ромул и Рем бяха възпитани не от вълчица, а от котка, Рим би бил съвсем различен. - Тери Пратчет

Благодарение на възпитанието в далечно бъдеще несъвършеното човечество ще се превърне в нова раса хора - толкова могъщо е възпитанието. - Робърт Оуен

Болшинството от нас са възпитани така, че да бъдем добри, а не истински; приспособяващи се, а не надеждни, адаптивни, а не уверени в себе си. - Джеймс Холис

Бракът трябва да бъде безкрайно взаимно възпитание. - Анри-Фредерик Амиел

В Англия е невъзможно да бъдеш велик и благовъзпитан едновременно. Аз например, никога няма да стана велик. - Чарлс Пърси Сноу

В бракът е много важно мъжа и жената да имат еднакво възпитание. Именно възпитание, а не произход. - Агата Кристи

В добрите семейства няма никога наказания, и това е правилният път за семейно възпитание. - Антон Макаренко

Вашето дете ще израсне безполезен човек, ако го възпитавате, изхождайки от ценностите на днешният ден. - Масару Ибука

Влиянието за обкръжаващата среда за детето е главният фактор на възпитание. - Дейвид Хърбърт Лорънс

Военното възпитание въвежда смелост с помощта на страха. - Тадеуш Котарбински

Всеки се счита за добре възпитан. - Антъни Шефтсбъри

Всеки човек сам трябва да възпитава себе си. - Иван Тургенев

Всички ние се раждаме мили, чисти и непосредствени; след това сме длъжни да бъдем възпитани, преди да станем пълноценни членове на обществото. - Джудит Мартин

Всяко благовъзпитано дете повече от всичко на света мрази реда. - Луис Карол

Възпитавай децата си като щастливи хора и полезни граждани. - Николай Новиков

Възпитавайки децата, понякога разбираш за себе си много неприятни неща. - Джонатан Франзен

Възпитавайки децата, ти понякога разбираш, защо в природата някои животни изяждат потомството си. - Робин Уилямс

Възпитавайте човек интелектуално, но невъзпитавайки го нравствено, - означава да нарасне угрозата за обществото. - Теодор Рузвелт

Възпитание - това е учебен процес, на който в началото учат детето да говори, в края да мълчи. - Леонард Луис Левинсън

Възпитание без всестранен богат собствен жизнен опит е абсурд. - Ернст Телман

Възпитание и само възпитание е целта на училището. - Йохан Песталоци

Възпитанието - това е опит да се отучат децата от подражанието на възрастните. - Роберт Лембке

Възпитанието е изкуство, чието прилагане трябва да се извършва от много поколения. - Имануел Кант

Възпитанието има три главни части: физическо възпитание; нравствено, имащо за предмет образоването на сърцето, и разумно възпитание, занимаващо се в просвещение и обучение на ума. - Николай Новиков

Възпитанието на детето е правилно, ако то, като порасне, е способно да плати за своят собствен психоаналитик. - Нора Ефрон

Възпитанието на детето е преди всичко възпитание на самият себе си. Трябва да има загриженост на родителите не само за децата, но за своето тяло, душа и дух. - Валери Синелников

Възпитанието на детето означава през цялото време да възпитава и самият себе си. - Масару Ибука

Възпитанието на дъщеря е създаване на хармония, създаване на религия. - Жул Мишле

Възпитанието на син, по съвременните възприятия, се свежда към организирането на сила, активност и продуктивност, за изработката на работник. - Жул Мишле

Възпитанието на умна се състои не в задръстването му с факти, а в разкриването на неговите скрити способности. - Ани Безант

Възпитанието не дава на човек нищо такова, което той сам по себе си не може да достигне, но го достига по-скоро и по-леко. - Готхолд Лесинг

Възпитанието означава търсене способностите на детето, а не създаване на нови способности, които ги няма в него. - Джузепе Мацини

Възпитанието предполага твърди граници, но вътре в тези граници е свобода. - Памела Дрюкерман

Възпитанието става винаги, дори тогава, когато не сте у дома. - Антон Макаренко

Възпитанието трябва да се опира на две основи - нравственост и благоразумие. - Никола Себастиан Шамфор

Възпитанието трябва да създава личност със самостоятелна инициатива, с критично отношение към всички обкръжаващи. - Владимир Бехтерев

Възпитанието, по ме мнение, изобщо не зависи от социалното положение. - Марсел Пруст

Възпитател, който не иска неприятни изненади и не желае да носи отговорност за това, което може да се случи е тиран. - Януш Корчак

Възпитателите и учителите трябва да се родят, това се ръководи от един естествен цикъл. - Фридрих Дистервег

Възпитателното дело е общонародно дело. - Владимир Бехтерев

Стр.:

Свързани с Цитати възпитание области: Баща | Учение | Мисли | Училище | Знание

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе