Начало » Цитати » Цитати труд

Цитати труд

"Утре" е най-опасният враг на трудолюбието. - Василий Сухомлински

... истинската мъдрост се постига само със собствен труд. - Алън Дийн Фостър

... когато наградата се дава леко, то ръцете още не са укрепнали толкова, че да я удържат; и силата се появява само в резултат на тежък труд и след множество победи. - Елинор Хибърт

... личното покаяние е началото на труда за среща с Божествената благодат. - Николай Велимирович

... писателският труд като хоби е много по-интересно от алкохолизма. - Дейвид Уонг

... съществуват само три горди призвания на човек: наука, изкуство и свободен физически труд. - Александър Куприн

... това, което се достига с труд, се цени повече. - Алексей Слаповски

... трудът дава облекчение и забрава. - Джек Лондон

... униние - това е грях и само труда помага да се справиш с депресията. - Джоджо Мойс

...несвободният човек работи, а свобдният се труди... - Валентин Катасонов

...ние винаги тежко се трудим, за да променим житейската ситуация, но усещанията на живота от това почти не се променят. - Марк Менсън

...няма такива задачи, изпълнението на които не е свързано с трудности, и няма такива трудности, които не биха могли да се победят с енергия, воля и трудолюбие. - Марио Варгас Льоса

...работата й предполагаше един вид безкрайна незавършеност - женският труд никога не свършва. - Анджела Картър

...трябва да помним, че всички ние правим нещата от тази земя ценни заради труда. - Карсън Маккълърс

...хората с каменни сърца израстват в семейства, в които бащата и майката, независимо от вида на трудовата им дейност, дават всичко на децата и не изискват нищо от тях. - Василий Сухомлински

Cancrum recta ingredi doces - Учиш рака да върви напред (напразно се трудиш). - Латински сентенции - C

Adulescentia in labore et patientia exercenda est - Младежта трябва да се упражнява в труд и търпение. - Латински сентенции - A

Animos labor nutrit - Трудът храни умовете. - Латински сентенции - A

Aurora Musae (Musis) amica (est) - Аврора е приятелка на музите (утринните часове са най-благоприятни за умствен труд). - Латински сентенции - A

Eum laborem sumas laudem, qui tibi ac fructum ferat (Lucilius) - Цени този труд, който ти носи слава, а на другите - полза (Луцилий). - Латински сентенции - E

Fructus honos oneris, fructus honoris onus - Уважението е резултат от труда, трудът е резултат от уважението. - Латински сентенции - F

Generosos animos labor nutrit - Трудът храни благородните сърца. - Латински сентенции - G

In constanti labore spes - В постоянният труд е надеждата. - Латински сентенции - I

Iucundi acti labores (Cicero) - Приятен е завършения труд (Цицерон). - Латински сентенции - I

Jucundi acti labores - Приятен е завършеният труд. - Латински сентенции - J

Juvat cibus post opus - Приятна е храната след труд. - Латински сентенции - J

Labor est etiam ipsa voluptas (Manilius) - Трудът сам по себе си е вече наслаждение (Манилий). - Латински сентенции - L

Labor et patientia omnia vincunt - Трудът и търпението побеждават всичко. - Латински сентенции - L

Labor improbus omnia vincit (Vergilius) - Упоритият труд преодолява всичко (Вергилий). - Латински сентенции - L

Labor iuventuti optimum est obsonium - Трудът е най-добрата прехрана за младежта. - Латински сентенции - L

Labor non onus, sed beneficium - Трудът не е бреме, а благо. - Латински сентенции - L

Labor omnia vincit (Vergilius) - Трудът побеждава всичко (Вергилий). - Латински сентенции - L

Labores pariunt honores - Трудът ражда почести. - Латински сентенции - L

Ligna in silvas fers (Horatius) - Носиш дърва в гората (трудиш се напразно) (Хораций). - Латински сентенции - L

Manus non modo laboris instrumentum est, sed etiam eius effectus - Ръката не е само оръдие на труда, но и резултат от него. - Латински сентенции - M

Nil sine magno vita labore dedit mortalibus (Horatius) - Животът не е дал нищо на хората без упорит труд (Хораций). - Латински сентенции - N

Opera et studio - С труд и старание. - Латински сентенции - O

Par praemium labori - Според труда възнаграждението. - Латински сентенции - P

Quale opus est, tale est praemium - Какъвто трудът, такова и възнаграждението. - Латински сентенции - Q

Si sapis, sis apis (Сенека) - Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела (Сенека). - Латински сентенции - S

Sine labore non erit panis in ore - Без труд няма да има хляб в устата . - Латински сентенции - S

Voluptas e difficili data dulcissima est (Syrus) - Удовлетворението, постигнато с труд, е най-приятно (Сир). - Латински сентенции - V

Аз започнах от нула и с упорит труд достигнах състояние на пълна бедност. - Граучо Маркс

Аз съм се научила да ценя непрестанният труд благодарение на непрестанният труд. - Маргарет Мийд

Ако аз се прославя, само за да умра млада, това не си струва труда. - Мерилин Монро

Ако ви казват: "Моето богатство е придобито с тежък труд" попитайте: "С чий?" - Дон Маркис

Ако всеки американец даряваше по пет часа седмично, това щеше да изравни труда на 20 милиона доброволци на пълен работен ден. - Упи Голдбърг

Ако излезете в реалния свят, не можете да пропуснете да видите, че бедните са бедни не защото не са обучени или неграмотни, а защото не могат да запазят възвръщаемостта на своя труд. Те нямат контрол върху капитала и именно способността да контролират капитала дава на хората силата да се издигнат от бедността. - Мухамад Юнус

Ако им кажете какво искат да чуят, те не си правят труда да се опитват да видят. - Либа Брей

Ако искаш да облекчиш своя труд, предай своя опит на друг. - Борис Крутиер

Стр.:

Свързани с Цитати труд области: Пари | Управление | Ръководене | Реклама | Задължение

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе