Начало » Цитати » Цитати труд

Цитати труд

"Утре" е най-опасният враг на трудолюбието. - Василий Сухомлински

- Още никой не е умрял от честен труд. - Ева Фьолер

... истинската мъдрост се постига само със собствен труд. - Алън Дийн Фостър

... когато наградата се дава леко, то ръцете още не са укрепнали толкова, че да я удържат; и силата се появява само в резултат на тежък труд и след множество победи. - Елинор Хибърт

... личното покаяние е началото на труда за среща с Божествената благодат. - Николай Велимирович

... писателският труд като хоби е много по-интересно от алкохолизма. - Дейвид Уонг

... съществуват само три горди призвания на човек: наука, изкуство и свободен физически труд. - Александър Куприн

... това, което се достига с труд, се цени повече. - Алексей Слаповски

... трудът дава облекчение и забрава. - Джек Лондон

... униние - това е грях и само труда помага да се справиш с депресията. - Джоджо Мойс

...несвободният човек работи, а свобдният се труди... - Валентин Катасонов

...ние винаги тежко се трудим, за да променим житейската ситуация, но усещанията на живота от това почти не се променят. - Марк Менсън

...няма такива задачи, изпълнението на които не е свързано с трудности, и няма такива трудности, които не биха могли да се победят с енергия, воля и трудолюбие. - Марио Варгас Льоса

...работата й предполагаше един вид безкрайна незавършеност - женският труд никога не свършва. - Анджела Картър

...трябва да помним, че всички ние правим нещата от тази земя ценни заради труда. - Карсън Маккълърс

...хората с каменни сърца израстват в семейства, в които бащата и майката, независимо от вида на трудовата им дейност, дават всичко на децата и не изискват нищо от тях. - Василий Сухомлински

15 процента от успеха може да се отдаде на обучението и образованието, докато 85 процента се дължи на отношението, постоянството, трудолюбието и визията. - Дейв Рамзи

Cancrum recta ingredi doces - Учиш рака да върви напред (напразно се трудиш). - Латински сентенции - C

Adulescentia in labore et patientia exercenda est - Младежта трябва да се упражнява в труд и търпение. - Латински сентенции - A

Animos labor nutrit - Трудът храни умовете. - Латински сентенции - A

Aurora Musae (Musis) amica (est) - Аврора е приятелка на музите (утринните часове са най-благоприятни за умствен труд). - Латински сентенции - A

Eum laborem sumas laudem, qui tibi ac fructum ferat (Lucilius) - Цени този труд, който ти носи слава, а на другите - полза (Луцилий). - Латински сентенции - E

Fructus honos oneris, fructus honoris onus - Уважението е резултат от труда, трудът е резултат от уважението. - Латински сентенции - F

Generosos animos labor nutrit - Трудът храни благородните сърца. - Латински сентенции - G

In constanti labore spes - В постоянният труд е надеждата. - Латински сентенции - I

Iucundi acti labores (Cicero) - Приятен е завършения труд (Цицерон). - Латински сентенции - I

Jucundi acti labores - Приятен е завършеният труд. - Латински сентенции - J

Juvat cibus post opus - Приятна е храната след труд. - Латински сентенции - J

Labor est etiam ipsa voluptas (Manilius) - Трудът сам по себе си е вече наслаждение (Манилий). - Латински сентенции - L

Labor et patientia omnia vincunt - Трудът и търпението побеждават всичко. - Латински сентенции - L

Labor improbus omnia vincit (Vergilius) - Упоритият труд преодолява всичко (Вергилий). - Латински сентенции - L

Labor iuventuti optimum est obsonium - Трудът е най-добрата прехрана за младежта. - Латински сентенции - L

Labor non onus, sed beneficium - Трудът не е бреме, а благо. - Латински сентенции - L

Labor omnia vincit (Vergilius) - Трудът побеждава всичко (Вергилий). - Латински сентенции - L

Labores pariunt honores - Трудът ражда почести. - Латински сентенции - L

Ligna in silvas fers (Horatius) - Носиш дърва в гората (трудиш се напразно) (Хораций). - Латински сентенции - L

Manus non modo laboris instrumentum est, sed etiam eius effectus - Ръката не е само оръдие на труда, но и резултат от него. - Латински сентенции - M

Nil sine magno vita labore dedit mortalibus (Horatius) - Животът не е дал нищо на хората без упорит труд (Хораций). - Латински сентенции - N

Opera et studio - С труд и старание. - Латински сентенции - O

Par praemium labori - Според труда възнаграждението. - Латински сентенции - P

Quale opus est, tale est praemium - Какъвто трудът, такова и възнаграждението. - Латински сентенции - Q

Si sapis, sis apis (Сенека) - Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела (Сенека). - Латински сентенции - S

Sine labore non erit panis in ore - Без труд няма да има хляб в устата . - Латински сентенции - S

Voluptas e difficili data dulcissima est (Syrus) - Удовлетворението, постигнато с труд, е най-приятно (Сир). - Латински сентенции - V

Аз започнах от нула и с упорит труд достигнах състояние на пълна бедност. - Граучо Маркс

Аз съм непреклонна феминистка. Не ми е хрумвало да взема името на съпруга си, когато се оженихме. Поддръжник съм на правата на абортите, на равното заплащане за равен труд, на правата на затворничките, на всички почитани във времето феминистки каузи, а след това и на някои. - Айлет Уолдман

Аз съм се научила да ценя непрестанният труд благодарение на непрестанният труд. - Маргарет Мийд

Ако аз се прославя, само за да умра млада, това не си струва труда. - Мерилин Монро

Ако ви казват: "Моето богатство е придобито с тежък труд" попитайте: "С чий?" - Дон Маркис

Ако всеки американец даряваше по пет часа седмично, това щеше да изравни труда на 20 милиона доброволци на пълен работен ден. - Упи Голдбърг

Стр.:

Свързани с Цитати труд области: Икономика | Бизнес | Алчност | Сребро | Статистика

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе