Начало » Цитати » Цитати труд

Цитати труд

... истинската мъдрост се постига само със собствен труд. - Алън Дийн Фостър

... когато наградата се дава леко, то ръцете още не са укрепнали толкова, че да я удържат; и силата се появява само в резултат на тежък труд и след множество победи. - Елинор Хибърт

... писателският труд като хоби е много по-интересно от алкохолизма. - Дейвид Уонг

... това, което се достига с труд, се цени повече. - Алексей Слаповски

... трудът дава облекчение и забрава. - Джек Лондон

... униние - това е грях и само труда помага да се справиш с депресията. - Джоджо Мойс

Cancrum recta ingredi doces - Учиш рака да върви напред (напразно се трудиш). - Латински сентенции - C

Adulescentia in labore et patientia exercenda est - Младежта трябва да се упражнява в труд и търпение. - Латински сентенции - A

Animos labor nutrit - Трудът храни умовете. - Латински сентенции - A

Aurora Musae (Musis) amica (est) - Аврора е приятелка на музите (утринните часове са най-благоприятни за умствен труд). - Латински сентенции - A

Eum laborem sumas laudem, qui tibi ac fructum ferat (Lucilius) - Цени този труд, който ти носи слава, а на другите - полза (Луцилий). - Латински сентенции - E

Fructus honos oneris, fructus honoris onus - Уважението е резултат от труда, трудът е резултат от уважението. - Латински сентенции - F

Generosos animos labor nutrit - Трудът храни благородните сърца. - Латински сентенции - G

In constanti labore spes - В постоянният труд е надеждата. - Латински сентенции - I

Iucundi acti labores (Cicero) - Приятен е завършения труд (Цицерон). - Латински сентенции - I

Jucundi acti labores - Приятен е завършеният труд. - Латински сентенции - J

Juvat cibus post opus - Приятна е храната след труд. - Латински сентенции - J

Labor est etiam ipsa voluptas (Manilius) - Трудът сам по себе си е вече наслаждение (Манилий). - Латински сентенции - L

Labor et patientia omnia vincunt - Трудът и търпението побеждават всичко. - Латински сентенции - L

Labor improbus omnia vincit (Vergilius) - Упоритият труд преодолява всичко (Вергилий). - Латински сентенции - L

Labor iuventuti optimum est obsonium - Трудът е най-добрата прехрана за младежта. - Латински сентенции - L

Labor non onus, sed beneficium - Трудът не е бреме, а благо. - Латински сентенции - L

Labor omnia vincit (Vergilius) - Трудът побеждава всичко (Вергилий). - Латински сентенции - L

Labores pariunt honores - Трудът ражда почести. - Латински сентенции - L

Ligna in silvas fers (Horatius) - Носиш дърва в гората (трудиш се напразно) (Хораций). - Латински сентенции - L

Manus non modo laboris instrumentum est, sed etiam eius effectus - Ръката не е само оръдие на труда, но и резултат от него. - Латински сентенции - M

Nil sine magno vita labore dedit mortalibus (Horatius) - Животът не е дал нищо на хората без упорит труд (Хораций). - Латински сентенции - N

Opera et studio - С труд и старание. - Латински сентенции - O

Par praemium labori - Според труда възнаграждението. - Латински сентенции - P

Quale opus est, tale est praemium - Какъвто трудът, такова и възнаграждението. - Латински сентенции - Q

Si sapis, sis apis (Сенека) - Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела (Сенека). - Латински сентенции - S

Sine labore non erit panis in ore - Без труд няма да има хляб в устата . - Латински сентенции - S

Voluptas e difficili data dulcissima est (Syrus) - Удовлетворението, постигнато с труд, е най-приятно (Сир). - Латински сентенции - V

Аз започнах от нула и с упорит труд достигнах състояние на пълна бедност. - Граучо Маркс

Аз съм се научила да ценя непрестанният труд благодарение на непрестанният труд. - Маргарет Мийд

Ако ви казват: "Моето богатство е придобито с тежък труд" попитайте: "С чий?" - Дон Маркис

Ако искаш да облекчиш своя труд, предай своя опит на друг. - Борис Крутиер

Ако ти си го направил без труд, ти си го направил неправилно. - Дан Браун

Ако ти си жив, но душата ти е мъртва, думите на разума няма да достигат то твоето съзнание, и ти няма да можете да изкарвате прехраната си от честен труд. - Абай Кунанбаев

Ако трудът на човешкото същество не води до благо за обществото, живота на този човек е напразен. - Джигоро Кано

Бедността ни избавя от общи правила така, както парите от труд. - Джордж Оруел

Без труд таланта е само фойерверк: за миг ослепяваш, а след това нищо не остава. - Роже Мартен дю Гар

Безделието ускорява настъпването на староста, труда удължава нашата младост. - Авъл Корнелий Целз

Бог е вложил в гърдите на човек способността да издържа всякакъв труд. - Леон Алберти

Боговете продават всички блага на нас само за труд. - Епихарм

В съвременният свят вашата ценност е определена от вашите навици и знание. Вие можете да бъдете гений, но ако няма какво да предложите на пазара на труда, то какво струвате? - Ли Куан Ю

Вдъхновението се ражда само от труд. - Пьотър Чайковски

Великата радост - работата. Великото щастие на земята - за труда! - Валерий Брюсов

Всеки обича да използва плодовете от своя тежък труд. - Ричард Адамс

Всеки труд, правен с любов и открито сърце, винаги приближава човек към Бог. - Майка Тереза

Стр.:

Свързани с Цитати труд области: Дълг | Богатство | Заем | Пари | Почивка

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе