Начало » Цитати » Цитати страх

Цитати страх

- Не се ли боите, че от гледане на Симпсън нашите деца ще станат, като Барт Симпсън?
- За това да не станат вашите деца, като Барт Симсън е нужно, техните бащи да не бъдат, като Хоумър Симпсън. - Мат Грьонинг

-Той се бои сам от себе си, - каза пощальона, - понеже живее със страх в душата си. - Клифърд Саймък

... да бъдеш жив означава да се безпокоиш. Живота е непознаваем, пълен със страхове. - Ханя Янагихара

... най-страшното в живота е да не успееш. - Елчин Сафарли

... най-страшното, което може да бъде изписано на човешкото лице е липсата на съжаление. - Корнелия Функе

... пиещите жени са по-страшни, от мъжете. - Андрей Краско

... съжалението от пропуснатите възможности е най-страшният ад, в който може да пребивава живата душа... - Рафаел Сабатини

...единственият начин да победиш страхът е да се срещнеш с него лице в лица. - Денис Лихейн

...има хора, които се боят от самият страх. - Павел Дуров

...страхът произтича от неразбирането на връзките в човешкият живот. Безсмислено, но непреодолимо... - Кобо Абе

Canis timidus vehementius latrat, quam mordet (Curtius) - Страхливото куче повече лае, отколкото хапе(Курций). - Латински сентенции - C

Cantabit vacuus coram latrone viator (Iuvenalis) - Бедният пътник ще пее (тоест: няма да се страхува) пред разбойника (Ювенал). - Латински сентенции - C

Cautus enim metuit foveam lupus - Предпазливият вълк се бои от ямата. - Латински сентенции - C

Cum feriunt unum, non unum fulmina terrent - Мълниите, които поразяват един, плашат мнозина. - Латински сентенции - C

Cum recte vivis, ne cures verba malorum! - Ако живееш честно, не се страхувай от злите езици!. - Латински сентенции - C

Amor misceri cum timore non potest (Syrus) - Любовта не трябва да се съпътства от страх (Сир). - Латински сентенции - A

Audaces fortuna iuvat timidosque repellit - На смелите съдбата помага, страхливите ги отказва. - Латински сентенции - A

Audendo virtus crescit, tardando timor (Syrus) - Мъжеството нараства от смели постъпки, страхът - от колебание (Сир). - Латински сентенции - A

Bonorum vita vacua est metu - Животът на честните не знае страх. - Латински сентенции - B

Diabolus non est tam ater, ac pingitur - Дяволът не е толкова страшен, колкото го рисуват. - Латински сентенции - D

Dira necessitas (Horatius) - Страшна необходимост (Хораций). - Латински сентенции - D

Dolendi modus, timendi non item (Plinius Minor) - Само за скръбта има граница, а за страха - никаква (Плиний Млади). - Латински сентенции - D

Fecit deos primum timor - Боговете са създадени преди всичко от страха. - Латински сентенции - F

Fortuna fortes metuit, ignavos premit - Съдбата се страхува от храбрите, а потиска страхливите. - Латински сентенции - F

Horribile auditu - Страшно е да се чуе. - Латински сентенции - H

Horribile dictu (Vergilius) - Страшно е да се каже (Вергилий). - Латински сентенции - H

Laesus ab igne puer timet illum postea semper - Пострадалото от огъня дете се бои винаги от него. - Латински сентенции - L

Malus fugit lucem, ut diabolus crucem - Лошият се страхува от светлината като дявол от кръст. - Латински сентенции - M

Metus cum venit, rarum habet somnus locum (Syrus) - Когато дойде страхът, рядко се спи (Сир). - Латински сентенции - M

Mortem ubi contemnas, omnes viceris metus (Syrus) - Ако пренебрегнеш смъртта, ще победиш всички видове страх(Сир). - Латински сентенции - M

Multos timere debet, quem multi timent (Syrus) - От мнозина трябва да се страхува този, от когото мнозина се страхуват (Сир). - Латински сентенции - M

Necessitudo etiam timidos fortes facit (Sallustius) - Затруднителното положение прави смели дори страхливците (Салустий). - Латински сентенции - N

Neminem metuit innocens - Невинният не се страхува от никого. - Латински сентенции - N

Nemo amat, quos timet (Seneca) - Никой не харесва този, от когото се страхува (Сенека). - Латински сентенции - N

Nemo timendo ad summum pervenit locum (Syrus) - Никой, плашейки се, не е достигнал високо положение (Syrus). - Латински сентенции - N

Nihil habeo, nihil curo (timeo) - Нямам нищо, не се грижа за нищо (от нищо не се страхувам). - Латински сентенции - N

Non cito ruina perit is, qui rimam timet (Syrus) - Не загива бързо от затрупване този, който се бои от пукнатината (Сир). - Латински сентенции - N

Non est viri timere laborem - Не е характерно за мъжа да се страхува от работата. - Латински сентенции - N

O pessimum periculum, quod opertum latet! (Syrus) - О, най-страшна опасност, когато си скрита! (Сир). - Латински сентенции - O

Oderint, dum metuant (Accius) - Нека да мразят, само и само да се страхуват (Акций). - Латински сентенции - O

Pedibus timor addit alas - Страхът дава на краката криле. - Латински сентенции - P

Primus in obre deos fecit timor - На света боговете най-напред ги е направил страхът. - Латински сентенции - P

Qui metuit calamitatem, rarius accipit (Syrus) - Който се страхува от нещастието, по-рядко е нещастен (Сир). - Латински сентенции - Q

Qui pavet ex culmis, stipulis non incubat ullis - Който се бои от сламата, не ходи по стърнището. - Латински сентенции - Q

Qui pote nocere, tmetur, cum etiam non adest (Syrus) - От този, който може да пакости, се боят дори ако той отсъства (Сир). - Латински сентенции - Q

Qui timet insidias omnes, nullas incidit (Syrus) - Който се бои от някакво коварство, не става негова жертва (Сир). - Латински сентенции - Q

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes (Vergilius) - Каквото и да е, аз се страхувам от данайците, дори и когато поднасят дарове (Вергилий). - Латински сентенции - Q

Stultum est timere, quod vitari non potest (Syrus) - Глупаво е да се страхуваш от това, което не можеш да избегнеш (Syrus). - Латински сентенции - S

Tarda timet ovis celeres lupos - Бавната овца се бои от бързи вълци. - Латински сентенции - T

Timeo hominem unius libri - Страхувам се от човек на една книга (от ограничен човек). - Латински сентенции - T

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе