Начало » Цитати » Цитати смелост

Цитати смелост

"..Търсиш ти новото лице,
търсиш ти някакво спасение.
Смел бъди, без съмнение,
о-о-о, силата е в теб.."
Спринт-Новото лице - ..Търсиш ти новото лице

- Битката, сър, не е само за силните; това е към бдителните, активните, смелите. - Патрик Хенри

- Всичко зависи от мислите - каза Матис. - Те ми пречат. И ти си същата като тях, настойчива — осмели се да добави той - Таряй Весос

- Започваш да мислиш, че да се съмняваш е по-интересно от това да действаш. Съмненията изискват повече смелост. - Дон ДеЛило

- Не се страхувай така през цялото време. Никога не знаем откъде идва нашата смелост. - Шърли Джаксън

- Силнодействащо нещо. 0,5 - смелост и 0,15 безстрашие. - София Прокофиева

- Смелият догонва късмета! - Василий Ян

... бих се осмелил да ви напомня, че вашите лични проблеми изобщо не са проблемите на цялото човечество. - Норман Мейлър

... дъвчеш страха си и го преглъщаш. И тогава отиваш по-нататък. Смелите мъже се хранят със собствения си страх. - Антонио Итурбе

... истинската смелост е да обичаш живота, да знаеш цялата истина за него! - Сергей Довлатов

... колкото по-смело предизвикваме нашите проблеми, толкова по-лесно е да ги преодолеем. - Линуд Баркли

... невежият човек действа смело... за невежият човек всичко изглежда възможно. - Франц Кафка

... смела мечта, а не скептично разочарование побеждава в живота! - Иван Ефремов

...ако по някакъв начин намерим смелост да отидем директно в дискомфорта - дори дискомфорта от болест, болка, старост и смърт - може да открием нещо неочаквано там. - Роланд Меруло

...важното в живота не е дали получаваме аплодисменти; важното е дали имаме смелостта да поемем напред въпреки несигурността на признанието. - Еймър Тауълс

...всички чудовища обичат да плашат хората, но веднага щом ги погледнете смело в очите, те веднага се обръщат и бягат. - Джанет Уолс

...джентълменът е този, който никога не се осмелява да се нарече така. - Бьол дьо Жур

...и в крайна сметка мозъкът, създаващ литература, се нуждае от максимална смелост и самоувереност. - Вирджиния Улф

...как смело танцуваме с хора, които никога повече няма да видим. - Джанет Фич

...не всички велики действия на смелост са очевидни за онези, които гледат отвън. - Мия Шеридан

...подлостта не е пречка за смелоста. - Артуро Перес-Реверте

...понякога истинската смелост е да не правиш нищо. - Стивън Хънтър

...ръката на смелият човек говори сама за себе си. - Брам Стокър

...трудната съдба е подготвена за всяка мишка и човек, който се осмелява да бъде различен. - Кейт Дикамило

...цинични, хищни и жестоки разговори, но в никакъв случай не мъжествени или смели. - Джоузеф Конрад

Caesar citra Rubiconem - Цезар отвъд Рубикон (за човек, който е извършил смела постъпка). - Латински сентенции - C

Contumeliam nec ingenuus fert, nec fortis facit (Syrus) - Честният човек не търпи да го оскърбяват, а смелият не оскърбява (Сир). - Латински сентенции - C

Crescit in adversis virtus - Смелостта расте при опасност. - Латински сентенции - C

Alea iacta est - Жребият е хвърлен (тоест: взето е смело решение). - Според преданието тези думи са изречени на 10 януари 49 г. преди новата ера от Гай Юлий Цезар, когато решил да премине граничната река Рубикон и с това да сложи начало на гражданска война. - Латински сентенции - A

Audaces fortuna iuvat timidosque repellit - На смелите съдбата помага, страхливите ги отказва. - Латински сентенции - A

Audendo virtus crescit, tardando timor (Syrus) - Мъжеството нараства от смели постъпки, страхът - от колебание (Сир). - Латински сентенции - A

Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus - Трябва да бъдеш смел: на смелите помага самата Венера. - Латински сентенции - A

Fortes fortuna adiuvat (Terentius) - Съдбата помага на смелите (Теренций). - Латински сентенции - F

Forti et fideli nihil difficile - За смелия и издръжливия човек няма трудности. - Латински сентенции - F

Fortis cadere, cedere non potest - Смелият може да загине, но не да отстъпи. - Латински сентенции - F

Fortuna favet fortibus - Щастието помага на смелите. - Латински сентенции - F

Honor (honos) virtutis praemium (pretium) - Почитта е награда за смелостта. - Латински сентенции - H

In audaces non est audacia tuta (Ovidius) - Смелостта срещу смелите не е безопасна (Овидий). - Латински сентенции - I

Iniuriam nec patitur fortis, nec facit - Смелият не познава несправедливостта и не я причинява на другите. - Латински сентенции - I

Invia virtuti nulla est via (Ovidius) - За смелостта няма непроходим път (Овидий). - Латински сентенции - I

Necessitudo etiam timidos fortes facit (Sallustius) - Затруднителното положение прави смели дори страхливците (Салустий). - Латински сентенции - N

Non genus virum ornat, generi vir fortis loco (Anth. Lat.) - Не произходът краси човека, а смелият човек - произхода (Латинска антология). - Латински сентенции - N

Non quivis, pellem qui gestat tigridis, audax est - Не всички, който е наметнал тигрова кожа, е смел. - Латински сентенции - N

Sapere aude! (Horatius) - Осмели се да бъдеш умен! (Хораций) - Латински сентенции - S

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito! (Vergilius) - Не се покорявай на бедата, а върви смело срещу нея! (Вергилий) - Латински сентенции - T

Ubi libertas cecidit, audet nemo loqui (Syrus) - Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори (Syrus). - Латински сентенции - U

Virtutis fortuna comes - Спътник на смелостта е щастието. - Латински сентенции - V

А междувременно имам само тази къща,тази светлина, тази свобода, и ще прекарвам времето, стига да имам нужната смелост, в съзерцаване на морето, ще отбелязвам промените му и звуците, които издава, ще изучавам хоризонта, ще слушам вятъра или ще се наслаждавам на тишината, когато е тихо. И дори в най-дълбоките си сънища няма да летя твърде близо до слънцето или твърде ниско над морето. Възможността за всичко това вече е отминала. - Колм Тойбин

Абсолютният мрак беше източник на най-смели фантазии. - Коджи Сузуки

Аз мисля, че смело мога да твърдя: никой не разбира квантовата механика. - Ричард Файнман

Стр.:

Свързани с Цитати смелост области: Оръжия | Армия | Битка | Храброст | Революция

Катя йорданова
За всичко
Коментар #1 от: 12-01-2021, 14:40:42
Много смислено написани
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе