Начало » Цитати » Цитати скъперничество

Цитати скъперничество

- Скъперникът плаща два пъти. - А мъртвия въобще не плаща. - Вадим Панов

...понякога скъперничеството излиза по-скъпо, от разточителността. - Джеймс Хадли Чейс

Avaro quid mali optes, nisi ut vivat diu? (Syrus) - Какво по-лошо можеш да пожелаеш на скъперника, освен да живее по-дълго (Сир). - Латински сентенции - A

Avarum irritat, non satiat pecunia (Syrus) - Парите дразнят скъперника, а не го успокояват (Сир). - Латински сентенции - A

Avarus animus nullo satiatur lucro (Syrus) - Скъперническата душа няма да се насити на никакви богатства (Сир). - Латински сентенции - A

In nullum avarus bonus est, in se pessimus (Syrus) - Скъперникът не е добър за никого, а най-лош е за себе си (Сир). - Латински сентенции - I

Maxima egestas avaritia - Скъперничеството е най-голямата бедност. - Латински сентенции - M

Parcus discordat avaro - Пестелив не значи скъперник. - Латински сентенции - P

Semper avarus eget - Скъперникът винаги изпитва нужда. - Латински сентенции - S

Tenax requirit prodigum - Скъперникът търси прахосник. - Латински сентенции - T

Timidus vocat se cautum, parcum sordidus (Syrus) - Страхливият нарича себе си внимателен, а скъперникът - пестелив (Syrus). - Латински сентенции - T

Дяволът лежи мрачно в гърдите на скъперника. - Томас Фулър

Животът на скъперник е непрекъснато упражняване на човешка сила, предоставена в служба на личната изгода. - Оноре дьо Балзак

Какво е честа, ако не храната на гордостта, а какво е богатството, ако не корена на скъперничеството, а любовта не е ли източник на страстта, която похищава скъпоценната свобода на сърцето. - Йохан Музеус

Какво по-лошо можеш да пожелаеш на скъперника, освен да живее по-дълго. - Сир

Мразя три параметъра: глупост, скъперничество и жестокост. - Александър Ширвиндт

На въдицата на рибаря скъперник няма кука. - Фани Флаг

Не скъперника владее богатството, а богатството скъперника. - Бион

Не, наистина! Богатите остават богати, защото са скъперници. - Фей Уелдън

Парите дразнят скъперника, а не го успокояват. - Сир

Ревността е разновидност на скъперничеството. - Дафни Морие

Скъперникът богаташ е по-беден от щедрия беден човек. - Никола Себастиан Шамфор

Скъперникът е изплашен мъж, който се крие в крепост на пари. - Джон Стайнбек

Скъперниците не вярват в бъдещият живот, за тях всичко е в настоящето. - Оноре дьо Балзак

Скъперниците се мъчат не само от страстта на печалбите, но и от страхът на загубата. - Салустий

Скъперническата душа няма да се насити на никакви богатства. - Сир

Скъперничеството е отлична фамилна добродетел, напълно безопасна основа за безумие. - Джордж Елиът

Скъперничеството започва там, където свършва бедноста. - Оноре дьо БалзакДобави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе