Начало » Цитати » Цитати сила

Цитати сила

"..Търсиш ти новото лице,
търсиш ти някакво спасение.
Смел бъди, без съмнение,
о-о-о, силата е в теб.."
Спринт-Новото лице - ..Търсиш ти новото лице

"Ако някога срещна себе си" - каза Зафод -"ще се ударя толкова силно, че няма да знам какво ме е ударило". - Дъглас Адамс

... изкушението е толкова по-силно, колкото най-голямата забрана. - Дан Симънс

... когато наградата се дава леко, то ръцете още не са укрепнали толкова, че да я удържат; и силата се появява само в резултат на тежък труд и след множество победи. - Елинор Хибърт

... Талант - това е вяра в себе си, в своите сили... - Максим Горки

...Ако видяното от очите имаше по-голяма сила, от колкото свидетелствата на разума, то палмата на първото място в мъдростта ще се присъди, несъмнено на орела. - Луций Апулей

...не всички клетви се изпълняват - понякога заради душевна слабост, а понякога и под въздействие на висшите сили, които понякога забравяме да вземем в предвид. - Жозе Сарамагу

...обстоятелствата винаги могат да породят необходимост, но понякога необходимостта е толкова силна, че създава обстоятелства. - Жозе Сарамагу

Citius, altius, fortius - По-бързо, по-високо, по-силно. - Латински сентенции - C

Consuetudinis magna vis est - Велика е силата на навика. - Латински сентенции - C

Consuetudo est mos vim legis habere videntur - Навикът и обичаят имат силата на закон. - Латински сентенции - C

Contra vim non valet ius - Законът е безсилен пред силата. - Латински сентенции - C

Auxilia humilia, firma consensus facit (Syrus) - Съгласието прави незначителната помощ по-силна (Сир). - Латински сентенции - A

Dant gaudia vires - Радостта добавя сили. - Латински сентенции - D

De facto - По силата на факта; действително. - Латински сентенции - D

De iure - По силата на правото; формално, юридически. - Латински сентенции - D

Dente lupus, cornu taurus petit (Horatius) - Вълкът напада със зъби, бикът с рога (всеки си има свои силни страни) (Хораций). - Латински сентенции - D

Dolor animi gravior est, quam corporis dolor (Syrus) - Душевната болка е по-силна от телесната (Сир). - Латински сентенции - D

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - sic homo fit sapiens non vi, sed saepe legendo (Ovidius) - Капката дълбае камъка не със сила, а с често падане, така и човекът става учен не със сила, а с често четене (Овидий). - Латински сентенции - G

Ipso facto - По силата на факта. - Латински сентенции - I

Ipso iure - По силата на закона. - Латински сентенции - I

It fama per urbes viresque acquirit eundo (Vergilius) - Върви мълвата по градовете и бързо набира сили (Вергилий). - Латински сентенции - I

Ius est in armis - Правото се съдържа в силата. - Латински сентенции - I

Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire - Силата на закона се състои в това да заповядва, забранява, разрешава и наказва. - Латински сентенции - L

Maternis precibus nihil fortius - Няма нищо по-силно от майчината молба. - Латински сентенции - M

Nulla vis est maior populi voluntate - Няма по-голяма сила от волята на народа. - Латински сентенции - N

Plus stricto mendax offendit lingua mucrone - Лъжецът удря с езика си по-силно, отколкото с изваден меч. - Латински сентенции - P

Prior tempore, potior iure - Първият във времето е най-силен в правото. - Латински сентенции - P

Proceras deicit arbores procella vehemens - Силната буря поваля дори високите дървета. - Латински сентенции - P

Quod non licet, acrius urit (Ovidius) - Което не е позволено, привлича по-силно (Овидий). - Латински сентенции - Q

Scientia potientia est - Знанието е сила. - Латински сентенции - S

Spes bona confirmat animos datque vires - Добрата надежда укрепва духа и дава сили. - Латински сентенции - S

Tanta est potentia veritatis, ut se ipsam sua claritate defendat - Такава е силата на истината, че тя се защитава сама с яснота. - Латински сентенции - T

Tanta vis probitatis est, ut eam etiam in hoste diligamus (Cicero) - Такава е вече силата на неподкупността, че я ценим дори у врага (Цицерон). - Латински сентенции - T

Vacua (inania) vasa plurinum sonant - Празен съд силно дрънчи. - Латински сентенции - V

Vana sine viribus ira (Livius) - Гневът без сила е напразен (Ливий). - Латински сентенции - V

Vi et armis - Със сила и оръжие. - Латински сентенции - V

Vim vi repellere fas est - Позволено е да се отблъсква силата със сила. - Латински сентенции - V

Vis consilii expers mole ruit sua (Horatius) - Сила без ум пада под тежестта на собственото си тегло (Хораций). - Латински сентенции - V

Vis mediatrix naturae - Лекуващата сила на природата. - Латински сентенции - V

Voluntas est superior intellectu (Скот) - Силната воля стои по-високо от разума (Скот). - Латински сентенции - V

Vox faucibus haesit (Vergilius) - Гласът заседна в гърлото (за означаване на силно учудване, уплаха и подобни) (Вергилий). - Латински сентенции - V

Аз звъня първи даже след жесток спор... Аз съм мъж, аз съм по-силен... - Чанинг Тейтъм

Аз израснах на стари филми и героини със силен характер. - Рийз Уидърспун

Аз имам силиконов бюст, а половината Холивуд - изкуствени лица. - Памела Андерсън

Аз мисля, че съм способен да усиля силните страни на актьорите и да минимизирам техните слабости. - Стивън Содърбърг

Аз не взимам ничия страна. Няма в света нито една сила, притежаваща абсолютната истина. - Мик Джагър

Аз не вярвам в психологията, вярвам в силните ходове. - Боби Фишер

Аз не съм хладна, а просто съм силна! - Рийз Уидърспун

Аз нищо не поправям. Това е норма. Нормата за силен човек, за какъвто се считам. - Александър Розенбаум

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе