Начало » Цитати » Цитати родина

Цитати родина

Certum est omnia licere pro patria - Всички трябва да направят жертва за родината. - Латински сентенции - C

Clarae mortes pro patria oppetitae beatae videri solent - Славната смърт за родината обикновено се счита за щастлива. - Латински сентенции - C

Amemus patriam, pareamus legibus - Да обичаме родината и да се подчиняваме на нейните закони! - Латински сентенции - A

Amor patriae - Любов към родината. - Латински сентенции - A

Decet cariorem esse patriam nobis quam nosmet ipsos - Необходимо е родината да ни е по-скъпа от самите нас. - Латински сентенции - D

Dulce et decorum est pro patria mori (Horatius) - Приятно и почетно е да умреш за родината (Хораций). - Латински сентенции - D

Est aliquid patriis finibus vicinum esse (Ovidius) - Има нещо в това, че човекът иска да бъде (близо) до границите на родината (Овидий). - Латински сентенции - E

Et fumus patriae dulcis (Ovidius) - И димът на родината е сладък (Овидий). - Латински сентенции - E

Homo non sibi natus, sed patriae - Човекът се ражда не за себе си, а за родината. - Латински сентенции - H

Ibi bene, ubi patria - Хубаво е там, където е родината. - Латински сентенции - I

Ignis et aquae interdictio - Забрана на огън и вода (изгнание от родината). - Латински сентенции - I

Immortalitas est pro patria mori - Да загинеш за родината е безсмъртие. - Латински сентенции - I

Memento patriam - Помни за родината. - Латински сентенции - M

Nullus locus tibi dulcior esse debet patria - Никое място не трябва да ти е по-скъпо от родината. - Латински сентенции - N

Opinio multiplex, patria una - Мнения много, родината е една. - Латински сентенции - O

Patria est communis omnium civium parens - Родината е обща майка на всички граждани. - Латински сентенции - P

Patriae fumus igne alieno luculentior - Димът на родината е по-ярък от огъня на чуждата страна. - Латински сентенции - P

Patriam amamus non quia magna est, sed quia nostra - Обичаме родината не защото е голяма, а защото е наша. - Латински сентенции - P

Pro patria et libertate - За родината и свободата. - Латински сентенции - P

Pro rege saepe, pro patria semper - За царя често, за родината винаги. - Латински сентенции - P

Ubi bene, ibi patria (Pacuvius) - Където е хубаво, там е родината (Пакувий). - Латински сентенции - U

Аеродинамиката е за тези, които не умеят да строят мощни мотори. - Енцо Ферари

Аз съм руски композитор, и моята родина е наложила отпечатък върху характера и възгледите ми. Моята музика е плод на моят характер, и затова тя е руска музика. - Сергей Рахманинов

Бъдете, а не казвайте - девиз, който трябва да носи в себе си всеки гражданин, обичащ своята родина. Да служиш на истината - както в научен, така и в моралния смисъл на думата. Бъди човек. - Николай Пирогов

В края на краищата, оръжието не е трактор и не е комбайн, не е сеялка и не е плуг. Земята няма да изореш, хляб няма да израсте. Но без него няма да защитим родната земя, няма да предпазим от врага своята родина, своя народ. - Михаил Калашников

В мен има не копнеж по родината, а копнеж по чужбина. - Фьодор Тютчев

Война - варварство, когато нападаш мирен съсед, но и свещен дълг, когато защитаваш родината. - Ги де Мопасан

Възможно ли е да взема родината под подметките на ботушите ми? - Жорж Дантон

Думата "род" означава родно, близко, това, което съществува. Да нашата родина сега е болна, но от леглото на болната майка не се бяга. - Владимир Путин

За всеки изгнаник родината е езика, на който той не престава да говори. - Мирча Елиаде

За мен целият свят е моя родина, и всяка война ме ужасява, като кръвопролитие в моето семейство. - Хелън Келър

Защитата на Родината е и защита и на своето достойнство. - Николай Рьорих

И димът в родината ни е сладък и приятен. - Александър Грибоедов

Истинският герой се отличава с прост нрав и нежни чувства в мирно време, мъжество и храброст на защита и пламенна любов към Родината. - Фьодор Глинка

Когато държава започва да убива хора, тя винаги именува себе си Родина. - Аугуст Стриндберг

Когато свободата изчезне, страната остава, но родината не. - Франсоа Шатобриан

Когато човек жертва живота си заради родина или в името на велика любов, в това има неизразимо величие и мощ. - Джеймс Оливър Кърууд

Къде може да се намери любовта към родината и вярността към общата воля, ако не при самият народ? - Максимилиан Робеспиер

Любов към родината, към дома е такава религия, както поклонението на някое звездно божество. - Карел Чапек

Любовта към родината започва със семейството. - Франсис Бейкън

Моята родина - там, където има свобода. - Томас Джеферсън

Моята родина е там, където е моята библиотека. - Еразъм Ротердамски

Моята треска по родината е само вид хипертрофия на копнеж по изгубеното детство. - Владимир Набоков

На първо място, си длъжен към в родината си, тъй като към приятелите - истината. - Пьотър Чаадаев

Науката няма родина. - Луи Пастьор

Никой не се ражда космополит, и всеки има своя родина. Как да не загубиш връзка с нея и да живееш пълноценен живот? Това трябва да се научи. - Жан Рено

О, младост! Знаеш ли, че твоето поколение не е първото, което е бленувало за живот, изпълнен с красота и свобода? Знаеш ли, че всички твои предшественици са имали същите стремежи и са станали жертва на страха и омразата? Знаеш ли също, че всички твои пламенни желания могат да бъдат осъществени само ако ти успееш да постигнеш обич и разбирателство с хората и животните, и растенията, и звездите, така че всяка радост да стане твоя радост и всяка болка - твоя болка? Отвори очите, сърцето и ръцете си и не поглъщай отровата, която твоите предци така жадно изсмукаха от Историята. Едва тогава цялата земя ще бъде твоя родина и твоят труд и усилия ще създават блага. - Алберт Айнщайн - страница 4

Патриот - това е човек, служещ на родината, а родината - това е преди всичко народа. - Николай Чернишевски

Патриот е не този човек, който безумно възхвалява страната считайки, че тя е най-висша от всички. Патриот е този, който обича Родината, като родител, остро преживява проблемите и не се бои да говори за тях. Подквасеният патриотизъм аз не приемам и не разбирам, но любовта към страната е единствена. - Владимир Познер

Родината е олтар, а не пиедестал - Хосе Марти

Стр.:

Свързани с Цитати родина области: Демокрация | Политика | Правителство | Нация | Деспотизъм

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе