Начало » Цитати » Цитати развитие

Цитати развитие

Kакто гимнастиката спомага до известна степен за физическото развитие, така и музиката е способна да въздейства на естетическата природа. - Аристотел

Ако започнеш да считаш себе си за съвършен, развитието ти спира. - Джесика Алба

Актьорите напомнят деца, спрели своето развитие. - Изабел Аджани

Актьорството е просто развитие на това, с което съм се занимавал, когато съм бил дете и съм играл нека кажем, на каубои и индианци. За мен не винаги е важно, в какъв жанр е киното, ако сценария е добър. - Бил Наи

Без стремеж към безкрайността няма живот, няма развитие, няма прогрес. - Висарион Белински

Благополучието е процес, свързан с развитие. Развитието е свързано с определена цел. Постигането на целта е свързано с любовта и щедростта. - Уейн Дайър

В развитието на свободата на Запад е внесъл неоценим принос за отделянето на църквата от държавата. Бог и кесар, църква и държава, духовна и светска власт - такъв е бил и преобладаващият дуализъм в западната култура. В исляма Бог е кесар; в Китай и Япония кесаря е Бог, в православието кесаря е младши партньор на Бог. - Самюъл Хънтингтън

В събраните най-силни исторически речи са не тези, които се приближават към идеала на класическото красноречие, а тези, които повече от всички съответстват на развитието и посоката, царяща в настоящият момент. - Леополд фон Ранке

Величието на народа на е се измерва с неговата численост, както и величието на човека не се измерва с неговия ръст; единствено като мярка може да служи неговото умствено развитие и неговото нравствено ниво. - Виктор Мари Юго

Главният смисъл на живота на човек е в това, да завършите замисъла на Бог - максимално развитие на своите способности и талант. - Ерик Хофър

Демокрация е аристократична, защото тя е свобода за всички, създава най-добрите условия за цялостно развитие на малцина. - Иосиф Давидович Левин

Децата са това, което ни дава най-добрата възможност да изучаваме развитието на логическото, математическото, физическото знание, както и други такива. - Жан Пиаже

Един от най-важните навици, необходими за успешно личностно развитие, - способността да приемаш всичката истина за себе си, даже ако не ви се нрави това, че вие виждате и чувствате, че не е по силите ви да я промените. Изправяйки се пред неприятните истини, човек често изпитва силна вътрешна съпротива. - Стив Павлин

Живота – това е процес на постоянен избор. Във всеки момент човек има избор: или отстъпление, или преследване на целите си. Всяко движение към още по-голям страх, страхът, защита или изборът на целите и растежа на духовните сили. Избора на развитието вместо страхът десет пъти на ден – значи десет пъти се движите към самореализацията. - Ейбрахам Маслоу

Завистта е прекрасен стимул за развитие на творческият потенциал, който не лишава от нищо разумно. - Мерил Стрийп

Задача на възпитателя и учителя си остава да приобщи детето към общочовешкото развитие и да направи от него човек по-рано, отколкото придобиването на граждански отношения. - Адолф Дистервег

Защо жените толкова много време отделят на своят външен вид, а не на развитието на интелекта? Защото слепите мъже са много по-повече, от умните. - Фаина Раневска

Историята е наука за развитието на човечеството като цяло. - Лев Карсавин

Кажи ми на какво държиш и ще ти покажа положителното развитие, което те очаква. Кажи ми с какво не си съгласен и аз ще ти посоча пътя на пагубното ти развитие. - Уейн Дайър

Както при генетичната епистемология, така и при психологията на развитието, няма абсолютно начало. - Жан Пиаже

Книгите притежават две функции - социална (свидетелства за твоето високо духовно развитие) и приложна (на тях е удобно да поставиш пепелник). - Сергей Минаев

Колкото е по-развито обществото като такова, толкова повече многообразни частни решения се изискват от всеки негов член. Няма такава природа, която може да признае "вечното" мерило за общественото развитие. - Дьорд Лукач

Малко съм притеснен от стремителното развитие на дигиталните технологии. Мисля, че ще бъде ужасно, ако ние загубим киното такова, каквото е то сега. - Саймън Пег

Митологията е умряла заедно с развитието на науката. - Огюст Конт

Множеството теории за развитие на цивилизацията се свеждат в една: всички цивилизации в своята еволюция с течение на времето на безпорядък или конфликт, след създаването на единна държава, и накрая, упадък и разпад. - Самюъл Хънтингтън

Мързел, разбира се, е най-голямата пречка за развитието на нашите способности. - Йожен Дьолакроа

На всеки му е известно, че ако мъж и жена живеят неизменно и щастливо, то взаимната привързаност се усилва с всяка година и, накрая, достигат до такова развитие, че те буквално "не могат да живеят един без друг". - Николай Чернишевски

Най-убедителното доказателство за съществуването на Бог е хармонията на средствата, с помощна на които се подържа порядъка във вселената, благодарение на този порядък живите същества намират в своя организъм всички необходими за тяхното развитие и размножаване на своите физически и духовни способности. - Андре Ампер

Националноста и борбата за нейното битие и развитие не означава раздор в човечеството и с човечеството. - Николай Бердяев

Не се бойте от бъдещето и не се отнасяйте почтително към миналото. Който се бои от бъдещето, т.е. от нещастията, той сам ограничава своя кръг на дейност. Нещастията дават само повод да започнеш отново и по-умно. Честите нещастия не са позорни; позорен е страхът пред тях. Миналото е полезно само в това отношение, че ни указва пътя и средства за развитие. - Хенри Форд

Основен принцип на дебюта е бързото и активно развитие. Всяка извадена фигура трябва да заема своето точно място. - Хосе Раул Капабланка

Основната цел на живота е развитие на съзнанието и лично осъзнаване. - Едгар Кейси

От време на време човечеството се отклонява от логическата линия на своето развитие. Затова то още съществува. - Габриел Лауб

От всички изобретения и открития в науката и изкуството, от всички велики последствия от удивителното развитие на техниката на първо място стои книгопечатането. - Чарлз Дикенс

Отношение - това е един от най-мощните способи за развитие. - Шакти Гауейн

Повишената масовост и популярност на шахмата е пряко свързано с развитието на интернет. - Анатолий Карпов

Политиката и разума рядко следват един път: може би, именно тези пропуснати възможност и определят драматическото развитие на историята. - Стефан Цвайг

Постоянното използване на някой орган съдейства за неговото развитие, укрепване и даже увеличаване. - Жан-Батист Ламарк

Причината за смеха разкрива нивото на развитие на човек. - Марти Ларни

Проблем - това е възможност за саморазвитие. - Луиз Хей

Процеса на развитие на културата е процес на преодоляване на трудностите. - Максим Горки

Първата крачка на пътя на личностно развитие - осъзнаването на това, че вашия живот в настоящият момент не е такъв, какъвто сте искали да го видите. - Стив Павлин

Развитие на навика към четене, е основа на любовта към книгата - това е най-доброто което може да направи училището. - Бел Кауфман

Развитието на държавата, благополучието на хората зависят неотменно от добрите нрави, а добрите нрави са неотменни от възпитанието. - Николай Новиков

Развитието на изкуствата и науките винаги са били и ще останат най-силната връзка между отделните народи. - Лудвиг ван Бетховен

Развитието на човешката реч представлява еволюционен "квантов скок", сравнен с обединяването на еукариотни клетки в многоклетъчни организми. - Едуард Уилсън

Развитието се случва от срещите с потребностите в различни условия, в които се намира човек. - Едгар Кейси

Само благодарение на практиката на самопознание човек действително може да достигне до пълно развитие. - Дьорд Лукач

Само личност може да действа за развитието и определянето на личността, само характера може да образова характер. - Константин Ушински

Само на хартия процесът на общественото развитие изглежда така лек и приятен, като разходка в гората. - Вилхелм Райх

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе