Начало » Цитати » Цитати приятел

Цитати приятел

... ако наоколо бушува война, ти нямаш право да бъдеш щастлив; ти провокираш враговете и оскърбяваш приятелите. - Джон Ървинг

... книгите са приятели, които никога няма да те предадат. - Бернар Вербер

... никакви дълбоки семейни привързаности, никаква любов, никаква дружба, никаква вяра - това са изходните принципи на нашето битие. - Александър Зиновиев

...Предпочитайки смъртта за отечество, заради приятелите, за да се избегне порока, хората придобиват височайша добродетел и носят полза на другите. - Пиетро Помпонаци

Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината. - Аристотел

Clara pacta claros faciunt amicos - Добрите договори създават добри приятели. - Латински сентенции - C

Communia sunt amicorum inter se omnia (Terentius) - На приятелите всичко е общо (Теренций). - Латински сентенции - C

Ubi amici, ibidem sunt opes (Plautus) - Където са приятелите, там е богатството (Плавт). - Латински сентенции - U

Alter ego - Друго аз (близък приятел и съмишленик) - Латински сентенции - A

Amici fures temporum (temporis) - Приятелите са крадци на време (за приятелите е необходимо време). - Латински сентенции - A

Amici mores noveris, non oderis! - Опознай характера на приятеля си и няма да има омраза. - Латински сентенции - A

Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est - Дружбата, скрепена на чаша, в повечето случаи е нестабилна. - Латински сентенции - A

Amicitia nisi in bonis (inter bonos) esse non potest - Дружба може да има само между добри хора. - Латински сентенции - A

Amicitia semper prodest, amor et nocet(Syrus) - Дружбата е винаги полезна, а любовта може и да навреди (Сир). - Латински сентенции - A

Amicitiae coagulum unicum est fides(Syrus) - Дружбата най-добре се скрепя с вярност (Сир). - Латински сентенции - A

Amicitiae immortales, mortales inimicitiae debent esse - Дружбата трябва да бъде безсмъртна, враждата - мигновена. - Латински сентенции - A

Amicitiam natura ipsa peperit - Самата природа е създала дружбата. - Латински сентенции - A

Amicos res secundae parant, adver sae probant - Приятелите ги създава щастието, нещастието ги поставя на изпитание. - Латински сентенции - A

Amicum laedere ne ioco quidem licet(Syrus) - Приятелят не трябва да се обижда дори с шега (Сир). - Латински сентенции - A

Amicum perdere est damnorum maximum(Syrus) - Загубата на приятел е най-голямата загуба (Сир). - Латински сентенции - A

Amicum proba, probatum ama - Подложи приятеля на изпитание, а подложения на изпитание обичай. - Латински сентенции - A

Amicus amico (sum) - Приятел съм на приятеля. - Латински сентенции - A

Amicus certus in re incerta cernitur (Ennius) - Истинският приятел се познава в беда (Ений). - Латински сентенции - A

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re - Приятелят се познава по любовта, характера, приказката и постъпките. - Латински сентенции - A

Amicus est tamquam alter idem (Cicero) - Приятелят е като второ аз (Цицерон). - Латински сентенции - A

Amicus hominis, inimicus causae - Приятел на човека, враг на делото ("дружбата си е дружба, но сиренето е с пари"). - Латински сентенции - A

Amicus humani generis - Приятел на човешкия род (човеколюбец). - Латински сентенции - A

Amicus optima vitae possessio - Приятелят е най-доброто съкровище на света. - Латински сентенции - A

Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Аристотел ) - Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината (Аристотел). - Латински сентенции - A

Amicus usque ad aras - Приятел до олтара (гроба). - Латински сентенции - A

Aurora Musae (Musis) amica (est) - Аврора е приятелка на музите (утринните часове са най-благоприятни за умствен труд). - Латински сентенции - A

Facile ex amico inimicum facies, cui promissa non reddas - Приятелят ще стане враг, когато не изпълниш обещанието си. - Латински сентенции - F

Felicitas multos habet amicos - Щастието има много приятели. - Латински сентенции - F

Firmissima est inter pares amicitia; inter dominum et servum nulla amicitia est - Между равните дружбата е най-здрава; между господаря и роба дружба няма. - Латински сентенции - F

Hominibus plenum, amicis vacuum - С хора е пълно, приятели не достигат. - Латински сентенции - H

Homo homini amicus est - Човек за човека е приятел. - Латински сентенции - H

Hygiena amica valetudinis - Хигиената е приятелка на здравето. - Латински сентенции - H

Inter pares amicitia - Дружбата - между равни. - Латински сентенции - I

Is amicus est, qui in re dubia re adiuvat (Plautus) - Приятел е този, който в беда помага с действие (Плавт). - Латински сентенции - I

Libri amici, libri magistri - Книгите са приятели, книгите са учители. - Латински сентенции - L

Mars Musis non amicus - Марс не е приятел на Музите. - Латински сентенции - M

Medicus amicus et servus insanorum - Лекарят е приятел и слуга на болните. - Латински сентенции - M

Nec quisquvam melior medicus quam fidus amicus - Никой не може да бъде по-добър лекар от верния приятел. - Латински сентенции - N

Non aqua, non igni pluribus locis utimur, quam amicitia (Cicero) - От дружбата се ползваме по-често, отколкото от водата и огъня (Цицерон). - Латински сентенции - N

Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se - Когото не можеш да познаеш по него си, познаваш го по приятеля му. - Латински сентенции - N

Novos amicos dum paras, veteres cole - Намирай си нови приятели, а старите не забравяй. - Латински сентенции - N

Nulla, quae multos amicos recipit, angusta est domus (Syrus) - Никога не е тясна къщата, която приема много приятели (Сир). - Латински сентенции - N

Nummis praestat carere quam amicis - По-добре без пари, отколкото без приятели. - Латински сентенции - N

Plerumque in calamitate ex amicis inimici existunt (Caesar) - Често в нещастието приятелите стават врагове (Цезар). - Латински сентенции - P

Praestat amicitia propinquitati - Дружбата е по-добра от роднинството. - Латински сентенции - P

Стр.:

Свързани с Цитати приятел области: Дружба

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе