Начало » Цитати » Цитати право

Цитати право

De iure - По силата на правото; формално, юридически. - Латински сентенции - D

Eius est nolle qui potest velle - Който има право да желае, той има и право да се откаже. - Латински сентенции - E

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suun cuique tribuere - Указанията на правото са следните: да живееш честно, да не обиждаш другите, на всеки да даваш според заслугите. - Латински сентенции - I

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта. - Латински сентенции - I

Ius est in armis - Правото се съдържа в силата. - Латински сентенции - I

Ius gentium - Международно право. - Латински сентенции - I

Ius publicum - Публично право. - Латински сентенции - I

Ius summum saepe summa malitia est (Terentius) - Най-висшето право често е най-висше зло (Теренций). - Латински сентенции - I

Ius vitae necisque - Право на живот и смърт. - Латински сентенции - I

Natura trahit ad sua iura - Природата изисква своите права. - Латински сентенции - N

Pereat mundus et fiat iustitia - Трябва да се осъществи правосъдието, ако ще и светът да загине. - Латински сентенции - P

Prior tempore, potior iure - Първият във времето е най-силен в правото. - Латински сентенции - P

Quo iure? - С какво право? - Латински сентенции - Q

Res iudicata pro veritate habetur - Съдебното решение се приема за истина (едно от положенията в античното право). - Латински сентенции - R

Restitutio in integrum - Възстановяване в цялост (възстановяване на предишните права). - Латински сентенции - R

Summum ius, summa inuria (Cicero) - Най-висшето право е най-висша несправедливост. (Цицерон) - Латински сентенции - S

Ubi ius incertum, ibi ius nullum - Където правото е нерешително, там няма право. - Латински сентенции - U

Ubi ius, ibi remedium - Където е правото, там е защитата. - Латински сентенции - U

А други сякаш ликуват:
Петдесет и четири години
небето със звезди окичвах.
Сега се хвърлям право в него —
какъв страхотен потрес! - предсмъртни думи на Доген - Доген

Аз живея в мълчание. Никой не е в правото си да мен накара да разказвам за себе си, това което не считам за нужно. - Кевин Спейси

Аз мисля, че животните трябва да имат повече права, от хората. Понеже, за разлика от хората, животните не са способни да ги заявят. - Кейси Афлек

Аз не знам, какво е това интелигенция, аз знам, какво е това интелигентен човек - това е човек, който е осъзнал отговорностите си повече, отколкото своите права. - Андрей Кончаловски

Аз не съм съгласен с това, че вие говорите, но аз до последно ще защитавам правото ви да говорите. - Волтер

Аз нямам право да бъда недоволен на живота и когато стана сутрин с лошо настроение, ругаейки себе си. Защо как мога да бъда недоволен, когато небето ти е подарило още един ден и нови възможности. - Дмитрий Дюжев

Аз обичам Америка повече от всичко на света и именно заради това настоявам на своето право непрестанно да я критикувам - Джеймс Болдуин

Аз трябва да изучавам политика и война, за да могат синовете ми да изучават математика и философия. Моите синове трябва да изучават, математика и философия, география, естествена история, корабостроене, навигация, търговия и селско стопанство, за да могат да дадат на техните деца правото да изучават живопис, поезия, музика, архитектура, скулптура, гоблени и порцелан. - Джон Адамс

Ако не можете да вървите право напред, отидете зад ъгъла. - Шер

Ако не умееш да се смееш над себе си, то ти нямаш право никога да се смееш над другите. - Тайгър Удс

Ако няма правосъдие за хората, нека да няма мир за правителството. - Емилияно Сапата

Ако песента удря по струната на сърцето на слушателя, то тя е истинска и права. В противен случай тя е ненужна парадна форма на блудникава мисъл. - Афанасий Фет

Ако у човек има талант, той е длъжен и в правото си да го развива. - Даян Уейн Джоунс

Ако у човек се появи възможност да води необичаен живот той няма право да се отказва от него. - Жак-Ив Кусто

Ако човек има мозък, той просто няма моралното право да работи не за себе си, отдавайки голяма част от своето време и резултатите от своите достижения на своят работодател. - Марк Зукърбърг

Болният има право на точно знание, а не на догадки. - Кристоф Вилхелм фон Хуфеланд

В икономическите въпроси болшинството не винаги е право. - Джон Кенет Гълбрайт

В младостта си хората считат, че имат неотменно право на щастие, а след това всяка неприятност се възприема с крайно раздразнение. - Джон Кийтс

В развитието на свободата на Запад е внесъл неоценим принос за отделянето на църквата от държавата. Бог и кесар, църква и държава, духовна и светска власт - такъв е бил и преобладаващият дуализъм в западната култура. В исляма Бог е кесар; в Китай и Япония кесаря е Бог, в православието кесаря е младши партньор на Бог. - Самюъл Хънтингтън

В речта на някои хора се чуват правописни грешки. - Юлиан Тувим

Важно е това, че ние гарантираме достойна работа на всеки чилиец... Всеки има равни права и възможности. - Мишел Башле

Винаги съм вярвала, че жените имат права и че има жени достатъчно умни, за да ги отстояват. - Шакира

Висшето право често е висше зло. - Теренций

Внезапно най-важният в живота ми стана въпроса: мога ли да бъда като другите мъже? Имам ли право да искам от жена да сподели съдбата ми? Ума и знанията тук са недостатъчни... - Даниел Кийс

Война – осъществяване на естественото право, което силните ползват за господство над слабите. - Бенедикт Спиноза

Всеки има право да бъде щастлив в своите собствени условия. - Франк Запа

Всеки има право на борба - никой няма право да съди. - Бърнард Шоу - Афоризми

Всеки човек има право да говори... И всеки човек има право да слуша или да не слуша. - Виктор Цой

Всеки човек има право на собствено мнение - при условие, че то съвпада с нашето. - Хенри Шоу

Всички имат право да се променят, дори художниците. - Пабло Пикасо

Всички народи имат право на наука. - Жан-Франсоа Лиотар

Всички права, обезпечаващи гражданите в съответствие с Конституцията, не струват нищо, и са просто мехур, освен гарантираната им независимост и добродетел на Съдебната власт. - Андрю Джаксън

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе