Начало » Цитати » Цитати повече

Цитати повече

"Старателен" - характеристика за работник, за който не може да се каже повече. - Пиер Данинос

.. макар че модерноста отново предложи идеята за родство на гений и лудост, ние още повече се страхуваме от смърт, отколкото от лудост. - Лев Шестов

... в моментите, в които ти си недоволен от себе си, ти постигаш много повече, от колкото когато си преизпълнен с уважение към себе си. - Дидие ван Коелер

... вече не са останали повече идеалисти на света. - Хю Лори

... за някои неща трябва повече време, отколкото за други. - Джоджо Мойс

... както всички любители, той знаеше за своята работа повече, от професионалист. - Гилбърт Честъртън

... когато човек пише, той започва да мисли повече... или просто по-остро. - Стивън Кинг

... колкото повече закони, толкова повече крадци. - Робърт Хайнлайн

... колкото повече обичаш човек, толкова по-малко говориш за него. - Джеймс Фенимор Купър

... най-голямата мъка за повечето майки е, че детето им няма да ядат нищо, което не танцува в телевизора. - Кати Лети

... наказанието много често нанася повече зло, от самото престъпление. - Антон Павлович Чехов

... от собствената си глупост човек се срамува даже повече, от греха. - Карел Чапек

... през годините той е натрупал повече добро, отколкото би могъл да носи на себе си. - Джон Стайнбек

... сълзите изтощават повече, отколкото всяка друга работа. - Майкъл Ондатджи

... това, което се достига с труд, се цени повече. - Алексей Слаповски

...в живота има някои неща, за които си струва да се умре, и много повече, заради което си струва да се живее. - Брадли Тревър Грийв

...глупаво е да осъждаш хората за това, че са такива, каквито са. Сега знам, че не знам, кой си ти и откъде си, как си станал такъв, какво те е направило, но всичко, което аз виждам, ми се харесва, значи, и слава на Бог. Колкото по-близко е човек до гроба, толкова повече се радва, че на света има добри хора, които ще живеят, когато вече го няма. - Уилям Сароян

...За едно минута любов можеш да узнаеш за човек повече, отколкото за месеци наблюдения... - Ромен Ролан

...за мен винаги е важно само това, че повече от всичко обичам да пея. Всичко останало е суета. - Хосе Карерас

...лъжата с възрастта се разрушават. И аз ужас откривам, че колкото по-стар ставам толкова повече изпитвам апетит към истината. - Джон льо Каре

...любовта е повече за този, който обича. - Йосиф Бродски

...Трябва да се опитате да разберете - не който знае повече, а кой знае по-добре. - Мишел дьо Монтен

Буда е сравнявал привързаноста с пиенето на солена океанска вода в опит да утолиш жаждата. Колкото повече пием, толкова по-силна ще бъде нашата жажда. - Йонги Мингюр Ринпоче

Тал стана световен шампион, без да умее да играе. Сега се научи и повече няма да стане. - Виктор Корчной

Canis timidus vehementius latrat, quam mordet (Curtius) - Страхливото куче повече лае, отколкото хапе(Курций). - Латински сентенции - C

A fortiori - Още повече. - Латински сентенции - A

Aliena nobisq nostra plus aliis placent (Syrus) - Чуждото повече се харесва на нас, нашето - на другите (Сир). - Латински сентенции - A

Alius alio plura invenire protest, nemo omnia (Бор ) - Един може да открие повече от друг, но никой не може да открие всичко(Бор). - Латински сентенции - A

Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est - Дружбата, скрепена на чаша, в повечето случаи е нестабилна. - Латински сентенции - A

Beneficia plura recipit, qui scit reddere (Syrus) - Този, който умее да благодари, ще получи още повече (Сир). - Латински сентенции - B

Facilius est lpus facere, quam idem (Quintilianus) - По-лесно е да направиш повече, отколкото същото (Квинтилиан). - Латински сентенции - F

Fama pluris quam opes - Репутацията значи повече от богатството . - Латински сентенции - F

Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest (Syrus) - Който изгуби честността си, не може повече нищо да изгуби (Сир). - Латински сентенции - F

Homines amplius oculis quam auribus credunt - Хората повече вярват на очите си, отколкото на ушите си. - Латински сентенции - H

Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora - Колкото повече имат хората, толкова повече искат. - Латински сентенции - H

Magis inepte, quam ineleganter - Повече е глупаво, отколкото некрасиво. - Латински сентенции - M

Nil magis amat cupiditas, quam quod non licet (Syrus) - Пристрастието не обича нищо повече от това, което е забранено (Сир). - Латински сентенции - N

Plerique ubi aliis maledicunt, faciunt convicium sibi (Syrus) - Повечето хора, когато злословят, чернят с това себе си (Сир). - Латински сентенции - P

Plures crapula quam gladius (perdidit) - Пиянството погубва повече хора от меча. - Латински сентенции - P

Plus dat, qui in tempore dat - Повече дава този, който дава на време. - Латински сентенции - P

Plus exempla quam peccata nocent - Повече вредят примерите, отколкото грешките. - Латински сентенции - P

Plus potest negare asinus, quam probare philosophus - Глупакът може повече да отрече, отколкото философът да докаже. - Латински сентенции - P

Qui multum habet, plus cupit (Seneca) - Който има много, иска повече (Сенека). - Латински сентенции - Q

Sunt verba et voces praeteraeque nihil - Думи, звуци и нищо повече. - Латински сентенции - S

Ultra posse nemo obligatur - Никой не е задължен да направи повече, отколкото може. - Латински сентенции - U

Verum plus uno esse non potest - Не може да има повече от една истина. - Латински сентенции - V

Vox, vox, praeterea nihil - Думи, думи и нищо повече. - Латински сентенции - V

Автентичните истории ми се харесват повече от измислените. - Елизабет Костова

Ад е тогава когато ти повече не можеш да видиш тези, които обичаш. Всичко друго не се счита. - Анна Гавалда

Аз винаги ще бъда на тридесет и девет години, и на нито един ден повече. - Любов Орлова

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе