Начало » Цитати » Цитати постъпка

Цитати постъпка

... вярата се проявява в това, което правиш. Човек са неговите постъпки, а не това, в което той вярва. - Мич Албом

... живота представлява красноречива пантомима от постъпки, а не покорна повест от думи. - Херман Мелвил

... не е важно, красива ли си или не и дали си богата или бедна. Главното е какво мислиш и как постъпваш! - Франсис Бърнет

... небето не прощава лошите постъпки. - Сайкаку Ихара

... обичайно хората следват чуждите съвети само в този случай, ако и без тях са решили така да постъпват... - Джон Стайнбек

...бъди много внимателен в мненията си за хората. Ако даже с очите си виждаш, че някой постъпва лошо не считай, че ти непременно си прав. Когато се касае за далата на човек е нужна голяма деликатност! - Уилям Сароян

Caesar citra Rubiconem - Цезар отвъд Рубикон (за човек, който е извършил смела постъпка). - Латински сентенции - C

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re - Приятелят се познава по любовта, характера, приказката и постъпките. - Латински сентенции - A

Audendo virtus crescit, tardando timor (Syrus) - Мъжеството нараства от смели постъпки, страхът - от колебание (Сир). - Латински сентенции - A

Factum obiit, monumenta manent (Ovidius) - Постъпката е минала, паметниците остават (Овидий). - Латински сентенции - F

Factum tacendo crimen facias acrius (Syrus) - Като отминеш с мълчание лошата постъпка, лъжеш да извършиш най-лошо престъпление (Сир). - Латински сентенции - F

Gravis animi poena est, quem post facta poenitet (Syrus) - Тежко душевно наказание е разкаянието след постъпката (Сир). - Латински сентенции - G

Lex recte facere iubet, vetat delinquere - Законът нарежда да се постъпва честно и забранява да се извършва престъпление. - Латински сентенции - L

Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis - Мед на устата, думите - мляко, жлъч в сърцето, коварство в постъпките. - Латински сентенции - M

Oualis ratio, tales et actiones sunt - Какъвто разумът, такива и постъпките. - Латински сентенции - Q

Prudenter agas! - Постъпвай разумно! - Латински сентенции - P

Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est - Където има човек, има място за добра постъпка. - Латински сентенции - U

Vitia sine praeceptore discuntur (Seneca) - На лоши постъпки се учим без учител (Сенека). - Латински сентенции - V

Аз заставам на страната на всеки човек, който постъпва в съгласие с истината, и не се събира с никого за неправилни постъпки. - Фредерик Дъглас

Аз изпитвам отвращение към законите. Те представляват за мен просто редуващи се препятствия, пречещи ми да постъпвам разумно. - Алистър Кроули

Ако искаш да постъпваш честно, вземат под внимание и вярвай само на обществения интерес. Личният интерес често води до заблуждение. - Клод Адриан Хелвеций

Ако не знаеш как да постъпваш - постъпвай правилно. - Карл Краус

Ако не намирате изход от положението, постъпвайте нелогично, и именно това ще се окаже изход. - Коко Шанел

Ако някой желае да обяви своята любов, то е по-добре да прибегне за това към действия, а не към думи, понеже... учтивите постъпки благородната сдържаност понякога по-красноречиво свидетелстват за чувствата на човек, отколкото потока от думи. - Балдасаре Кастильоне

Ако ти не можеш прямо, откровено, даже рязко да кажеш на другия всичко, което мисли за него, за неговите постъпки, или да чуеш от него също така истината за себе си, значи вие не вярвате в момента един на друг, не се разбирате и не се уважавате един друг. - Иван Гончаров

Ако ти не се съмняваш в правилността на своите постъпки, това е сигурен знак на отчаяна глупост. - Анхел де Куатие

Аналитиците правят прогнози, сумирайки знания от минали събития. Аз постъпвам на обратно - не складирам събития, а ги изваждам. Това е моя метод за прогнозиране. - Насим Талеб

Благодарение на свободата във взимането на решенията - верни ли грешни, благодарение на свободата да действаш - правилно или неправилно, човек става самостоятелен. Така той сам поема върху себе си отговорност за своите постъпки и за последствията от своите решения. - Макс Люшер

Бог дава толкова малко отчет за постъпките си, колкото и хората. - Еврипид

Бъдете идеално честни във всичко, което правите, било то във всяка търговска сделка или житейска постъпка. - Браян Трейси

В критичните моменти на всички човешки взаимоотношение има само един въпрос: как би постъпила сега любовта. - Нийл Доналд Уолш

В мен има само една страст - книгите, единствените мои съюзници в борбата с времето. Пред хората аз предпочитам книгите: те са вече написани, тях ги отваряш и затваряш когато искаш. Ама към човекът никога не знаеш, как да постъпиш, него не можеш да отложиш и прибереш на лавицата. - Паскал Брюкнер

В нашите постъпки ние не трябва да се ръководим от тези, които ни обичат или ненавиждат. - Етел Лилиан Войнич

В основата на всички наши постъпки лежат два мотива: желанието да станеш велик и сексуалното влечение. - Зигмунд Фройд

В основата на постъпките е необосновано заложено самолюбие. - Марсел Пруст

В течение на дълъг живот се случва да се срамуваме от много постъпки и положение, без които не преживяваме. - Хайнрих Ман

В това се състои и пагубността на глупавата постъпка, че тя таи в себе си зародиш на нови мерзости. - Фридрих Шилер

Важни са само постъпките, а съвсем не това, за което говорим и за което мислим. - Марсел Пруст

Висша постъпка - да поставиш другият пред себе си. - Уилям Блейк

Висшето образование не е показател за ума, скъпите подаръци - не са признак за любов, обещанията и думите не винаги са истински. Вашият опит, вниманието и постъпките по отношение на хората - ето това е истински ценно. - Орландо Блум

Всеки постъпва в съответствие със своите морални принципи. - Жозе Сарамагу

Всеки постъпва както умее, повече не му е дадено. - Джек Лондон

Всеки човек, велик или малък, е поет, ако вижда в своите постъпки идеал. - Хенрик Ибсен

Всички благородни постъпки са глупави. - Аркадий и Борис Стругацки

Всички ние правим непростими постъпки. Но ужасът е в това, че без значение какво ни е научило миналото, ние винаги повтаряме нашите грешки. Някои от тях никога не са забравени. Ние твърдо вярваме, че сега, след като сме се научили от опита, щяхме да действаме по различен начин... Но изглежда, че хората по-често се ръководят от чувства, а не от логика. За съжаление, чувствата на човека не винаги се подчиняват на собственият му разсъдък... - Катрин Сътклиф

Всички хора са добри, просто понякога правят лошо постъпки. - Георгий Данелия

Всъщност ние винаги знаем как да постъпим правилно. Трудността се състои в това, именно така да постъпим. - Сара Джио

Всъщност от хората не се изисква всеки ден да правят подлости, че да са подлеци. Същността на човек се проявява малко, но характерни постъпки. - Александър Зиновиев

Всяка безнравствена постъпка, направена съзнателно, оскърбява разума; угризенията на съвестта напомнят на човек, че той е постъпил като роб, като животно. - Александър Херцен

Всяка борба е илюзия. И в това е Бог. Бог не е борба. Бог е доверие и постъпки. - Анхел де Куатие

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе